Ertuğrul Gazi kimdir?

Ertuğrul gazi nasıl öldü,ertuğrul gazi kaç eşi var,ertuğrul gazi oğulları,ertuğrul gazi hayatı,ertuğrul gazi eşleri kimdir,ertuğrul gazi babası,ertuğrul gazi dündar,ertuğrul gazi ne zaman öldü

Doğum tarihi kesin olarak bilinmediği gibi,Genel kabule göre 1189 da doğmuş,1231 de Söğüte yerleşmiş 1281de ise vefat etmiştir.babası oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan Süleyman Şahtır,annesi Hayme Ana,eşi ise Halime Hatundur.

Ertuğrul Gazinin Kardeşleri:
Ertuğrul Gazinin,Sungur,Tekin,Gündoğdu ve Dündar isimli üç kardeşi,

Ertuğrul Gazinin Oğulları:
Osman,Saru Batu(Savcıbey) ve Gündüz isimli üç oğlu vardır.

Selçuklu ordusunun Sivas yakınlarında büyük Moğol birliği ile savaşında Ertuğrul Gazinin Selçukluların yardımına koşması ve zaferdeki katkısı nedeniyle Selçuklu hükümdarı Alaeddin tarafından kendisine Ankara tarafındaki Karadağlar mıntıkası ikta olarak verildi.Ertuğrul Gazi daha sonra aşiretiyle beraber Söğüt ve Domaniçe yerleşti(1230).Ertuğrul Gazi,çevresinde bulunan beylik ve devletlerin durumlarını,siyasi şartlarını iyi değerlendirdi.Komşularıyla daima iyi geçinerek aşiret ve tebaasını güçlü bir durumda rahat ve huzur içinde yaşattı.

Ertuğrul Gazinin ölümünden sonra,küçük oğlu,Osman Gazi kavim ve kabilesinin reisi oldu.Osman Beyin bağrından çıkarak denizleri,diyarları,kıtaları ve ülkeleri muhteşem dalları arasına alacak olan çınarın kökü toprağa yayılmaya başladı.Öyle ki,bu çınarın gölgesi altında bütün insanlık Asr-ı Saadetten sonra,bir daha görüp hayal edemediği bir şekilde tam altı asır yaşadı

Ertuğrul Gazi,kuruluş döneminde Ahi Şeyhi olan Edebalıdan büyük yardımlar görmüş ve oğlu Osman Gaziye vasiyetindede bunu açıkça dile getirmiştir

Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır. Oğlu Osman Gazi'ye küçük bir beylik, tecrübeli kumandanlar, iyi bir nam ve fethe müsait bir zemin bırakmıştır.
 
GÜNDÜZ ALP KİMDİR?
Tarihi kayıtlarda Osman Gazi nin abisi olarak geçen Gündüz Alp, Ertuğrul Gazi nin ortanca oğludur. Ertuğrul Gazi babasının ölümünden sonra doğan oğlunun ismini Gündüz koymuştur.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi den sonra Kayı Boyu nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizsans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

Savcı Bey kimdir?

Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey kimdir? Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyuna mensup olup Ertuğrul Gazinin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devletini ve hanedanını kuran Osman Gazi ve Gündüz Bey'in ağabeyleridir. Saru Batu Savcı Bey'in doğum yeri ve tarihi hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur. Doğum yeri olarak Domaniç Saruhan köyü ve Söğüt Savcıbey köyü üzerinde tartışmalar vardır. 1476-1512-1530 tarihli Söğüt'e ait tahrir defterlerinde Savcıbey isimli bir köy yoktur. Bu köy ismini sonradan yakın tarihlerde almıştır. Dolayısıyla Saru Batu Savcı Bey'in doğum yeri olarak Domaniç Saru-han köyü ihtimal dahilindedir. Doğum tarihi hakkında her hangi bir kayda rastlanmamıştır.

Babası Ertuğrul Gazi'nin vefatına kadar küçük kardeşi Osman Gazi ile birlikte Kayı Boyu'nun idaresinde, işlerinde yardımcı oldu. Özellikle babasının son yıllarında vekaleten beyliğin idaresiyle ilgilendiler. Sadarete dirayetli bir şahsiyet olan Saru Batu Savcı Bey, babasının vefatıyla küçük kardeşi Osman Gazi ile birlikte Kayı Boyu'na altı sene (1281-1287) idarecilik yaptı.

Osman Bey Kimdir?

Osman Bey, Osmanlı Devleti'ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Osman Gâzî, hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıştır; vefatından sonra Hân ve Sultân denmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uc beyi olmuştur.

Osman Bey, 1258 tarihinde Söğüd'de veya Osmancık'da dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtun'dur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gâzî, önce Kastamonu'daki Çobanoğullarına, sonra da Kütahya'daki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydılar.

İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan'ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtûn iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtûn ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzade Alâaddin dünyaya geldi.
 
Ertuğrul Gazi Kimdir?
Ertuğrul Gazi 1188 yılında doğmuştur. Babası Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundan olan Süleyman Şah, annesi ise Hayme Hatunâdur. 13. yüzyılda Osmanlı Beyliğiânin kurucusu olan Osman Beyâin babasıdır. 1280 yılına gelindiğinde, Türk tarihinin üç kıtaya hükmeden en büyük hükümdarlığından biri olan Osmanlı Devleti Ertuğrul Gaziânin oğlu Osman Bey tarafından kurulmuştur. Süleyman Şahâın Sungur Tekin, Gündoğdu, Dündar Bey ve Ertuğrul Bey adında dört oğlu vardır. Ertuğrul Gaziânin eşi Halime Hatunâdur. Bu hatundan üç oğlu olmuştur. Adları; Gazi Sarı-Batı Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Beyâdir.

Ertuğrul Gaziânin Hayatı
1188 yılında dünyaya gelen Ertuğrul Gazi; Osmanlı Devletiânin kurucusu Osman Beyâin babasıdır. Türklerin en kalabalık kollarından biri olan Oğuzlarâın Kayı boyundan ola Ertuğrul Gazi; barışçı, adaletli, tedbirli ve başarılı bir askerdi. Emri altında yaşayan halk tarafından her zaman sevilip, saygı duyulan biri olmuştur. 1281 yılında, 93 yaşındayken, Söğütâte vefat etmiştir.

Ertuğrul Gaziânin babası Süleyman Şah, Moğolların Anadoluâyu istilası sırasında kabilesiyle birlikte Selçuklu topraklarına göç etmeye çalışmıştır. Bu sırada Rakkaâda, Caâber Kalesiânin civarlarında Fırat Nehriânden atıyla geçmeye çalışmıştır. At suyun akıntısına kapılarak suya batıp çıkmış fakat Süleyman Şah ile atı kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Ertuğrul Gaziânin Anadoluâya Göçü
Ertuğrul Gazi ve kardeşleri babalarının ölümünün ardından kendileri için yurt arayışı içine girmişlerdi. Ertuğrul Gaziânin kardeşlerinden Sungur Tekin ve Gündoğdu yeniden eski vatanları olan Horasanâa dönmüşlerdi. Ertuğrul Gazi ise annesi ile kendisinden küçük kardeşi Dündar ve arkasına aldığı büyük aşiretle birlikte yeni yer arayışına çıkmıştı.

Bu yolculuğun ilk durağı Pasin Ovası ve Sürmeliçukur yöresi idi. Bir süre orada kaldıktan sonra tekrar yola çıktılar. Bu kez de batıya doğru hareket ettiler. Burada Ankara Karacadağâa yerleştiler. Bu yolculuk sırasında Yassı Çimenâden geçerken Selçuklular ile Harzemşahlar arasında geçen savaşa da tanık olan kabile, Selçuklularâa taraf olmuş ve Haremşahlarâın yenilmesine neden olmuşlardır. Bu başarı sayesinde Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Gaziânin kabilesi olan Kayıhanlılarâa ödül olarak Ankaraânın batısındaki Karacadağâı vermiştir.

Ertuğrul Gaziânin Anadoluâdaki ilk yerleşim yeri Ankara Karacadağ olmuştur. Burada yaşadığı yıllarda Bizanslılara karşı büyük savaşlar veren Ertuğrul Gazi, Selçuklulara bağlı kuvvet komutanı olarak görev yapmıştır. Öte yandan Bizansâa karşı verdiği başarılı savaşlar sonucunda Selçuklu sultanı, Ertuğrul Gaziâyi terfi ettirmiş ve Eskişehirâe dirlik olarak tayin etmiştir.

Ertuğrul Gaziânin Söğütâe Yerleşmesi
Ertuğrul Gazi, Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat emrinde askerken, Karacahisar ve Söğüt fethedilmiştir. Bu başarının ardından sultan, Ertuğrul Gaziâye kalması için Söğüt ve Domaniçâi vermiştir. Ertuğrul Gaziânin yaz aylarında Domaniç yaylasında, kışın ise Söğütte kaldığı bilinmektedir. Bu sırada Selçuklu Devletiânin sınırlarını korumakta da oldukça başarılı olmuş ve âGaziâ ünvanı almıştır.

Bir süre sonra Selçuklu Devleti Moğol istilasına uğramış ve Anadoluâdaki beylikler Selçukluâdan ayrılmıştır. Bu sırada Ertuğrul Gazi onlara uymamış ve uç beyliği şeklinde çalışmalarına devam etmiştir. Bu beyliğin sancağında nüfusu az da olsa pek çok insan toplanmıştır. Ertuğrul Gazi barışçıl, merhametli, vefakar ve hakkaniyetli siyasetiyle tanınmıştır. Halkına çok değer veren Ertuğrul Gazi onların huzur içinde yaşamasına da olanak sağlamıştır.

Ertuğrul Gaziânin Ölümü
Ertuğrul Gazi, 1281 yılında Bilecikâin Söğüt ilçesinde yaşama gözlerini yummuştur. Tarihte Söğüt, Ertuğrul Gaziânin oğlu Osman Beyâin kuracağı Osmanlı Devletiânin kurulduğu yer olarak geçmektedir.

Ertuğrul Gazi ölümünden sonra oğlu Osman Beyâe küçük bir beylik bırakmış üstelik bu beyliğin kurulu idaresini de ona teslim etmiştir. Sonrasında altı asır ayakta kalan ve yıkılmayan bir Osmanlı Devletiânin oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. Ölümünün ardından 1299 yılında Ertuğrul Gaziânin oğlu Osman Bey, Osmanlı Beyliğiâni kurmuştur.
 
Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans İmparatorluğu sınırında bulunan uç emirliklerindeki Türk sayısı, 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Muharebesi sonrasında Anadolu'da başlayan Moğol baskısı sebebiyle artış göstermiş; buna paralel olarak Bizans topraklarına yapılan akınlar artmıştı.
 
Üst Alt