Ermenistan

Ermenistan Coğrafi Verileri

Konum: Güneybatı Asya'da, Türkiye'nin doğusunda yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 40 00 Kuzey enlemi, 45 00 Doğu boylamı
Yüzölçümü: toplam: 29,800 km²
kara: 28,400 km²
su: 1,400 km²
Sınırları: toplam: 1,254 km
sınır komşuları: Azerbaycan 566 km, Nahçıvan (Azerbaycan'a bağlı) 221 km, Gürcistan 164 km, İran 35 km, Türkiye 268 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
Denizleri: yok (kara ile çevrili)
İklimi: Kıtasal dağ iklimi, sıcak yazlar ve soğuk kışlar
Arazi yapısı: Ermenistan dağlık bir bölgede yer almıştır. Küçük ormanlara ve hızlı akan nehirlere sahiptir. Araz nehri bölgesinde verimli toprakları vardır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Debed Nehri 400 m
en yüksek noktası: Ararat (Ağrı) dağları 4,095 m
Doğal kaynakları: Küçük altın yatakları, bakır, molibden, çinko, alüminyum
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %17
otlaklar: %24
ormanlık arazi: %15
diğer: %41 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 2,870 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Ara sıra bir takım depremler; kuraklık
Coğrafi not: Kara ile çevrili

Nüfus Bilgileri​

Nüfusu: 3,336,100 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %23.23 (erkek 394,194; kadın 380,911)
15-64 yaş: %67.04 (erkek 1,094,646; kadın 1,141,760)
65 yaş ve üzeri:: %9.73 (erkek 135,477; kadın 189,112) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.21 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -3.87 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.03 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 0.96 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.72 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 41.27 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 66.49 yıl
erkek: 62.12 yıl
kadın: 71.08 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.5 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 500 den az(1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 den az (1999 verileri)
Ulus: Ermeni
Nüfusun etnik dağılımı: Ermeniler %93, Ruslar %2, diğer %5 (1989)
Dinler: Ermeni Ortodoksları %94
Dil: Ermenice %96, Rusça %2, diğer %2
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %99
erkeklerin: %99
kadınların: %98 (1989 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Ermenistan Cumhuriyeti
kısa şekli : Ermenistan
Yerel tam adı: Hayastani Hanrapetut'yun
yerel kısa şekli: Hayastan
eski adı: Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
ingilizce: Armenia
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Erivan
İdari bölmeler: Aragatsotn, Ararat, Armavir, Geghark'unik', Kotayk', Lorri, Shirak, Syunik', Tavush, Vayots' Dzor, Yerevan
Bağımsızlık günü: 21 Eylül 1991
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 21 Eylül (1991)
Anayasa: 5 Temmuz 1995
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM (gözlemci), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Eski Sovyet rejiminde Ermenistan kendini sanayi sektöründe geliştirmiş, diğer Sovyet cumhuriyetlerine makineler, tekstil ve diğer imalar ürünleri tedarik etmekteydi. Sovyetlerin dağılmasıyla Ermenistan küçük çaplı tarım sektörüne yönelmiştir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 10 milyar $ (2000 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1 (1999 verileri)
İş gücü: 1.5 milyon (1999)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %55, hizmet %25, endüstri %20 (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %20 (1998 verileri)
Bütçe: gelirler: 360 milyon $; giderler: 566 milyon $ (1999 verileri)
Endüstri: Metal kesme makineleri, demir pres makineleri, elektrikli motorlar, dokuma giysiler, çorap ve iç çamaşırı, ayakkabı, ipek kumaş, kimyasallar, kamyonlar, aletler, mikro elektronikler, kuyumculuk ürünleri, brendy
Endüstrinin büyüme oranı: %5 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 6.668 milyar kWh (1999)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %45.56
hidro: %23.25
nükleer: %31.19
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 6.201 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Meyve (özellikle üzüm), sebzeler; çiftlik hayvanları
İhracat tutarı: 284 milyon$ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: elmas, metal, mekanizma ve parçaları, brendi, bakır
İhracat ortakları: Belçika %36, İran %15, Rusya %14, ABD %7, Türkmenistan, Gürcistan (1999)
İthalat tutarı: 913 milyon $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Doğal gaz, petrol, tütün, gıda ürünleri, elmas
İthalat ortakları: Rusya %17, ABD %11, Belçika %11, İran %10, Birleşmiş Krallıklar, Türkiye (1999)
Dış borç tutarı: 836 milyon $ (Ocak 2001)
Para birimi: dram (AMD)
Para birimi kodu: AMD
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 568,000 (1997)
Telefon kodu: 374
Radyo yayın istasyonları: AM 9, FM 6, kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 850,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (1998)
Televizyonlar: 825,000 (1997)
Internet kısaltması: .am
Internet servis sağlayıcıları: 1 (1999)
Internet kullanıcıları: 30,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: toplam: 852 km
Karayolları: toplam: 8,431 km
Boru hatları: Doğal gaz 900 km (1991)
Limanları: yok
Hava alanları: 7 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt