Ermeni fenomeni

Merhaba
ap_dmitri_medvedev_vladimir_putin_russia_175_eng_12may08.jpg


Rusyanın arşivini kamuoyuna açarak orada Ermenilere yönelik herhangi bir katliamın yapılmadığını belgelemeleri ve hatta bilinenin aksine katliamın Anadoluda Ermenilerce Türklere karşı yapıldığını herhangi bir itiraza mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymaları oldukça düşündürücü bir tavır.

Gerçi, hayli zamandır başta ABD ve Fransa olmak üzere çeşitli ülkelerin, siyasi amaçlarca dillerine doladıkları bu söylem, bizim yabancısı olmadığımız asılsız bir iddiadan öte bir şey değildi fakat her ne hikmettir bilinmez kendi haklılığımızı bir türlü anlatamıyor, etkili olamıyorduk bu çevrelerde. Konunun tarih araştırmacılarına bırakılmasıyla işin lehimize sonuç vereceğini bile, bile tartışma odağını, yoğunlaştığı siyasi platformdan uzaklaştıramadık bir türlü.

Dış dünyada yalnızdık, bizi dinleyecek, derdimizi anlayacak bir güç odağı bulamıyorduk. Yurt dışına verdiğimiz onca dış göçe rağmen, buralarda yaşayan insan potansiyelimizi koordine etmede sıkıntı yaşadık. Bir anlamda kendi kaderlerine terk edilen bu insanlarımız akılcı politikalarla ülkemizi siyasette, ekonomide, sanatta, bilimde temsil edebilecek nitelikli bir potansiyele dönüştürülebilirdi hâlbuki. Lobicilik faaliyetlerimizi bu insanlar üzerinden rahatlıkla sürdürerek sesimizi duyurabilirdik. Her ne ise sanırım yılların ürettiği bir takım ihmaller bizi içinde bulunduğumuz noktaya getirdi.

Beklenmedik bir zamanda komşumuzdan gelen bu destek oldukça manidar. Ne olmuştu da onca zamandır tozlu tarih sayfalarında yatan bu gerçekliğe kulak tıkanmıştı da şimdi, birden bire harekete geçme ihtiyacı duyulmuştu! Kendimize düşman olarak gördüğümüz güç, bunca tarihsel arka plana rağmen vaz mı geçmişti huyundan? Tabiî ki hayır. Bir defa bu tür ilişkilerin dostluk ya da düşmanlık algılaması duygusallığında yürütülmemesi gerçeğini kavramış olmamız gerek milletçe. Ekonomi piyasalarındaki arz ve talep dengesi gibi bir durum söz konusu burada. Bana ne kadar yakınsan ben de sana o mesafede olacağım türünden bir şey bu. Fakat zamanlama ürkütüyor insanı.

Rusya, bu tavrıyla uluslar arası çevrelere ben artık size karşı Türkiyenin yanında yer alıyorum mesajı vermiş oluyor. Bu destek elbette yüreğimize su serpiyor ama öte yandan bilinen dengelerde sapmalar ve kaymalar, saf değiştirmeler yaşanıyor, Asya devletlerinde artık hissedilir şekilde bir dirsek teması görülmeye başlanıyor.
Aydın AKDENİZ
Uluslararası çevrelerde fundamental Ermeni fenomeni « Ders Notları Weblog
 

tunakan

Uzaklaştırıldı
Aydın Akdeniz; USA adamı olup, Amerikan vatandaşı olan ve uçak endüstrisinde çalışan kişidir. dikkate alınacak yönü olmayan Türklükle alakası kalmayan biridir.
 
Üst Alt