Eritre

Eritre Coğrafi Verileri

Konum: Bir Doğu Afrika ülkesi olan Eritre, doğudan Kızıldeniz, güneyden Cibuti, güneybatıdan Etiyopya, kuzeyden ve kuzeybatıdan ise Sudan'la çevrilidir.
Coğrafi konumu: 15 00 Kuzey enlemi, 39 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: 121,320 km²
Sınırları: toplam: 1,630 km
sınır komşuları: Cibuti 113 km, Etiyopya 912 km, Sudan 605 km
Sahil şeridi: 2,234 km
İklimi: Eritre'de Etiyopya'ya nispetle daha ilimli ve daha yağışlı bir iklim hakimdir.
Arazi yapısı: Kızıldeniz kıyısında tarıma elverişli araziler bulunmaktadır. Batı bölgeler nispeten dağlıktır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Denakil Çukuru 75 m; en yüksek noktası: Soira 3,018 m
Doğal kaynakları: Altın, potas, çinko, tuz, doğal gaz, balık
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %12
ekinler: %1
otlaklar: %49
ormanlık arazi: %6
diğer: %32 (1998 verileri)
Sulanan arazi: 280 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Yaygın kuraklıklar; çekirge baskınları

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 4,298,269 (Temmuz 2001 verileri) Nüfusun %15'i şehirlerde yaşamaktadır.
Nüfus artış oranı: %3.84 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 7.91 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 75.14 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 56.18 yıl
erkeklerde: 53.73 yıl
kadınlarda: 58.71 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 5.87 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.87 (1999 verileri)
Ulus: Eritrelı
Nüfusun etnik dağılımı: Eritre'de en büyük etnik kitle nüfusun yaklaşık %48'ini oluşturan Tigrinyalılardır. İkinci büyük etnik grup ise nüfusun %31'ini oluşturan Tigreler, üçüncü nüfusun %4.3'ünü oluşturan Afarlar, onlardan sonra %3.8 orana sahip olan Becalar ve diğer etnik gruplar Kunamalar, Agaular, Saholar, Naralar ve Amharalardır.
Din: %50 Sünni Müslümanlar, Hıristiyanlar
Diller: Resmi dil Arapça ve Tigrinya dilidir. Ayrıca Afar, Amharic, Arap, Tigre, Kunama ve diğer diller konuşulmaktadır.

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Eritre Cumhuriyeti
kısa şekli : Eritre
ingilizce: Eritrea
Yerel tam adı: Hagere Ertra
yerel kısa şekli: Ertra
eski adı: Eritre - Etiyopya'nın Bağımsız Bölgesi
Yönetim biçimi: Geçiş hükümeti
Başkent: Asmara (eski adı Asmera)
İdari bölümler: 8 bölge; Akale Guzay, Barka, Denkel, Hamasen, Sahil, Semhar, Senhit, Seraye
Bağımsızlık günü: 24 Mayıs 1993 (Etiyopya'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 24 Mayıs (1993)
Anayasa: 19 Mayıs 1993. 23 May 1997 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IGAD (Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Eritre ekonomisi birinci derecede tarım ve hayvancılığa dayanır. Nüfusun %85'i kırsal alanda yaşamakta, bunların çoğu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Kırsal alanda yasayanların üçte ikisi yerleşik veya yari yerleşik hayat, kalanı göçebe hayatı sürdürmektedir. Gayri safi yurt içi hasılası, 550 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Kişi basına düsen milli gelir, 150 dolar civarındadır. Bağımsızlık öncesinde Etiyopya yönetimi Eritre'deki bağımsızlık mücadelesi dolayısıyla bu bölgeyi özellikle ihmal etmişti. Dolayısıyla Eritre'nin sanayisi çok geri durumdadır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 2.9 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %-1 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %16
endüstri: %27
hizmet: %57 (2000 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %14 (2000 verileri)
Sektörlere göre iş gücü dağılımı: tarım %80, endüstri ve hizmet %20
Endüstri: Gıda, meşrubat, giysi, tekstil
Elektrik üretimi: 165 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 153.5 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Mercimek, sebze, mısır, pamuk, tütün, kahve, büyükbaş hayvan, keçi, balık
İhracat: 26 milyon $ (1999)
İhracat ürünleri: büyükbaş hayvan, tekstil, gıda, küçük işletmeler
İhracat ortakları: Sudan %27.2, Etiyopya %26.5, Japonya %13.2, Birleşik Arap Emirlikleri %7.3, İtalya %5.3 (1998)
İthalat: 560 milyon $ (1999)
İthalat ürünleri: Makine, petrol ürünleri, gıda, endüstri malları
İthalat ortakları: İtalya %17.4, Birleşik Arap Emirlikleri %16.2, Almanya %5.7, İngiltere %4.5, Kore %4.4 (1998)
Dış borç tutarı: 281 milyon $ (2000 verileri)
Para birimi: Nakfa (ERN)
Para birimi kodu: ERN
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 23,578 (2000)
Telefon kodu: 291
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 1, kısa dalga 2 (2000)
Radyolar: 345,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2000)
Televizyonlar: 1,000 (1997)
Internet kısaltması: .er
Internet servis sağlayıcıları: 4 (2000)
Internet kullanıcıları: 500 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 317 km (1999)
Karayolları: 3,850 km (2000)
Su yolları: yok
Limanları: Assab (Aseb), Massawa (Mits'iwa)
Hava alanları: 20 (2000 verileri)
 
Üst Alt