• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

En güvenilir aile otomobilleri

Okunuyor :
En güvenilir aile otomobilleri

dogangunes

Profesyonel
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Çok yolcu taşındığı ve çocukların da sıkça seyahat ettiği aile otomobilleri herhalde güvenliğin en çok sorgulandığı modeller olsa gerek. İşte en güvenli aile otomobilleri.

Ülkemizde üretilen küçük hafif ticari araç sınıfındaki Citroen Nemo'nun 3 yıldızla ayrıldığı testlerde, genel olarak tüm araçlar sınıfı geçtiler.

CITROEN NEMO (YOLCU: %59, ÇOCUK: %74, YAYA: %55, ELEKTRONİK YARDIMCI %29)
Önden çarpma testinde yolcu kabini sabit kaldı. Kokpitin yapısı, sürücü ve yolcunun diz bölgesinde yaralanma olabilir. Yandan çarpma testinde çenenin korunmasını uygun, baş, karın ve leğen kemiği koruması iyi. Arkadan çarpmalardaki kamçı etkisine karşı boyun koruması zayıf citroen'in hafif ticarisi çarpışma testlerinde 3 yıldızla yetindi.

Çocuk yolcuların başları çarpışma sı*rasında aşırı hareket etmedi. Yan çarp*mada da çocuklar koltukları içerisinde kaldı. Sürücü hava yastığını iptal etmek mümkün ama sürücüyü bilgilendirme notu yeterince açık değil. Nemo, yaya gü yenliğinde maksimum skoru elde etti Motor kaputunun ön ucu da başarılı ola rak değerlendirildi. Çoğu bölgede, bir ço cuğun kafasının kaputa çarptığı simü le edildiğinde, kaputun sunduğu koru ma iyi not aldı. Oysa bir yetişkin yaya için kafa koruması zayıf çıktı.

Kİ A VENGA (YOLCU: %79, ÇOCUK: %66, YAYA: %64, ELEKTRONİK YARDIMCI %71)
Araç önden çarpma testinden çık*tıktan sonra, sürücü emniyet keme*rinde bir kesik tespit edildi. Uzmanlar, kemerin koltuk kızağına sıkışmış olma ihtimali üzerinde durdu. Kia ise kemerlerin ait bölümüne, ko*ruyucu bir parça ekleyerek kızağa sı*kışmasını önledi. Daha önceden satılmış olan araçlara ise serviste bu parça takılabiliyor. Kaza anında kesilme riski yaşatan emniyet kemeri problemi, basit bir parçayla gideriliyor.

Önden çarpma sırasında sürücünün göğsü direksiyon simidine çarptı, kok*pitin yapısı sürücü ve yolcunun diz böl*gesinde yaralanma riski oluşturdu.

Önde çarpmada yolcu bölmesi za*rar görmedi, yandan çarpmadaysa Venga, maksimum puanı elde etti. Daha zorlu olan yandan direğe çarp*ma testindeyse, dummylerin göğüs ka*fesi ve vücudun diğer bölgeleri çok iyi korundu.

Arkadan çarpmalarda da boynun, kamçı etkisine karşı korunması da iyi olarak değerlendirildi.

NISSAN CUBE (YOLCU: %83, ÇOCUK:
Önden çarpma sırasında yolcu bölmesinde deformasyon görülmedi. Kabin yapısı ise hem sürücü, hem de yol*cu için yaralanma riski oluşturuyordu. Yandan çarpma tes*tinde Cube maksimum puanlara ulaştı. Daha çetin şartlara sahip olan yandan direğe çarpma testindeyse dummy'nin kaburgalarındaki eğilme, göğüs kafesinin sınırlı ölçüde ko*runabildiğini vurguluyor ama vücudun diğer bölgeleri iyi korunuyor. Yine arkadan çarpmalardaki kamçı etkisine kar*şı da sınırlı düzeyde korunma sağlanıyor.

SEAT EXEO (YOLCU: %77, ÇOCUK: %81, YAYA: %50, ELEKTRONİK YARDIMCI %57)
Önden çarpışmada yolcu kabini hasar almadı. Diz havayastığına rağmen, kokpitin yapısının dizlerin yaralan*masına yol açabileceği görüldü. Ayrıca araç önden çarp*mada, diz havayastığı bulunmayan versiyonla aynı dere*ceyi elde etti. Yan çarpma testindeyse maksimum puan*lar elde edildi. Daha zorlu olan yandan direğe testindey*se, kaburgalardaki sensörler, göğüs kafesi korumasının zayıf olduğunu söylüyor. Arkadan çarpmalarda oluşan kam*çı etkisine karşıysa koruma sınırlı ölçülerde kalıyor.

TOYOTA VERSO (YOLCU: %89, ÇOCUK: %75, YAYA: %69, ELEKTRONİK YARDIMCI %86)
Önden çarpmada yolcu kabini hasarsız kalmayı başardı. Dummylerin diz bölgeleri iyi korundu. Toyota, farklı bo*yutlardaki yolcuların ve farklı koltuklarda, farklı pozis*yonlarda oturan yolcuların da benzer seviyede korunabi*leceklerini kanıtladı. Yandan bariyere çarpma testinde Verso maksimum puanları topladı. Yandan direğe çarpma du*rumunda ise göğüs bölgesine sınırlı koruma uygulanabil*di. Arkadan çarpmalarda boyun sınırlı oranlarda korunabildi.
Autoshow / Ekotrent
 
Üst Alt