Süt Parası Alma ,Emzirme Ödeneği Başvurusu, Emzirme Ödeneği Nasıl Alınır?2016, Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir?

Emzirme ödeneğinden kimler faylalanabilir?
Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalı yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödenmektedir.

Emzirme Ödeneği Alma Şartları Nelerdir?
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;
-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
-Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması
-Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması şarttır.
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 2016 yılı için emzirme ödeneği 122,00 TL olarak belirlenmiştir.

Emzirme ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler
Kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen bu doğum yardımından yararlanabilmek için bulundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'ne başvurmalıdır. Başvuru için ilgili müdürlüğe aşağıdaki belgeleri teslim etmelidirler:

-Emzirme ödeneği Dilekçesi
-Doğum raporu veya KPS'den alınan bilgileri gösterir belge (Bunu bulunduğunuz yerdeki nüfus idaresinden alabilirsiniz.)
 
Üst Alt