Eminsular olayı

EMİNSULAR OLAYI
Mehmet Necati GÜNGÖR

EMİNSUlar olayı, 27 Mayıs darbesi sonunda emekliye sevkedilen 7200 askerin hikâyesidir.

Üç aylık Genelkurmay Başkanı olmak üzere, Ordudaki generallerin yüzde 90ı, albayların yüzde 75i, yarbayların yüzde 50si, binbaşıların yüzde 30u emekli edilmişti.

Hemen parantezi açarak şunu söyleyebiliriz: Bu subaylar ordudan ihraç edilirken emeklilik hakları verilmiş, hiç biri maaş yönünden mağdur edilmemiş, hiç birinin çoluk çocuğu aç sefİl bırakılmamıştı. Hatta atılanlar için lojmanlar yapılması bile düşünülmüştü.

Ama yine de bu büyük çaplı tenkisatın kabul edilebilir yanı yoktu.

İkinci Meşrutiyetın ilanından sonra yapılan büyük tenkisatın dahi Tasfiye-i Rüteb kanununa uygun, ordu bünyesinde kurulmuş tarafsız komisyonlarca yapıldığı hatırlatılarak, Cumhuriyet döneminde buna riayet edilmemesi hazmedilemiyordu.

Ordudan ayrılanlar arasında NATO karargâhlarında çalışmış, milletlerarası komitelerde uzun yıllar görev yapmış subaylar da bulunuyordu.

Sadece subaylar mı? Sonradan, 147ler diye anılacak olan 147 öğretim üyesi de Üniversitelerden atılmıştı.

General Haris, İzmir NATO karargâhından ayrılırken, Milli Savunma Bakanı Fahri Özdilekin huzurunda şöyle konuşmuştu:

Ordunuzda bu yapılan tasfiye yanlıştır. Müşterek düşmanımız olan Sovyet Lideri Kuruşçef memleketinize birkaç atom bombası atsayd bu derece kıymetli subay ve generallerinizi bir hamlede imha edemezdi.

Bu arada başka bir parantezi de şöyle açalım:

Eminsuların emekliliği için gerekli tutarın Amerikadan sağlandığı iddia ediliyordu.

5 Tğmmuz 1960 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberde Amerikanın 500 milyonun milli savunmaya, 200 milyonun da diğer işlere harcanmak üzere Türkiyeye 1 milar lira yardım yaptığı yazılıyordu.

Bu dönemde ilginç olan bir başka husus da Yunanistanın da ordusunu gençleştirme kararı alması idi.

Ne yazık ki, atom boması bile atılsa imha edilemeyecek ordunun bazı unsurları, yıllar sonra bir sümüklü vaizin içine sızmasıyla aldatılmış alçakların darbe teşebbüsüyle kendi Meclisini bombalayacak hale gelmişti.

Bunların birçoğu halen yargı önünde hesap veriyorlar. Bazıları ise sıralarını bekliyorlar.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt