Eleşkirt

Eleşkirt, ismi Ermenice Alashkert veya Ալաշկերտ kökeninden gelir. Kürtler Eleşkirt'e Elajgir veya Zétikan diye adlandırırlar. İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 3 belde, 61 köy ve 6 mahalleden oluşmaktadır. 1926 yılına kadar ilçe merkezinin şimdi köy statüsünde olan toprakkale tarafında olduğu söylenmektedir. Daha sonra Trabzon-İran transit yolu Eleşkirt'ten (Zetkan) geçince ilçe merkezi buraya taşınmıştır.

Nüfus
İlçenin nüfusu 2009 yılı genel nüfus sayımına göre, 39,281'dür. Bunun 10,009'i (%25.48) ilçe merkezinde, 29,272'si (%74.51) köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Halkın çoğunluğunu Kürtler oluşturmakla birlikte ilçede Türkler de yaşamaktadır. Eleşkirt'teki Türkler genellikle 93 harbi sonrası ve Dünya savaşı sonrasında Türkiye'ye iltica etmiş Ahıska Türkleri, Karapapak ve az sayıda da olsa Azeri Türkleridir.
 
Üst Alt