Elektronik Termometre Sıcaklık değişimi algılama

İlk devre sadece belirli sıcaklık aralığında aktif diğerinde pasif (kapalı) olan bir devredir. Sol hatta görülen NTC termistör sıcaklık arttıkça direncini arttırır ve transistör beyz gerilimini azaltır ve pasif hale geçirir. Diğer transistör de pasif olur ve devre kapanır.Sıcaklık azaldığında NTC direnci azalarak transistörü iletime geçirir devre aktif olur.
Bu sol hattaki pot (ayarlı direnç) ise beyz gerilimini topaklayarak azaltmaktadır.Bu pot ayarı ile pot direnci azaltılırsa beyz gerilimi düşer çünkü beyzi daha çok topraklamış olur. Yani pot direnci azaltılırsa sistemin çalışması için sıcaklığın daha çok düşmesi gerekir. Bu mantıkla devre kalibre edilir.

Sağdaki devrede 741 yazan op-amp tır ve hemen solundaki iki uç arasındaki gerilim farkı arttıkça göre çıkışı arttırır. -T yazan NTC termistördür sıcaklık arttıkça direnci artar ve op-amp ın bir girişinin gerilimini azaltarak sabit olan diğer taraf ile gerilim farkı oluşturur. Bu da çıkış arttırır. Yani sıcaklık arttıkça çıkış gerilim değeri de artar.

Elektronik mantık bilinirse NTC yerine PTC komponent kullanıldığında gerekliliğe göre ne tip modifiye yapılması gerektiği de belirlenir.
 
Üst Alt