Elektronik Şanzuman..electronic gear box

Elektriksel sinyallerin sayısını nasıl değiştirebiliriz?
flip flop devre sayısı ile ve birden fazla sinyalin tek çıkışa sebep olduğu devrelerle mümkün.
4017 decade counter denilen entegre 10 a kadar sayan bir entegredir. Reset bacağı vardır ki bu bacağaçıkışlardan hangisi bağlanırsa oradan geri döner. Mesela reset 4. çıkışa bağlanırsa 4017 enegresi 4 e kadar sayar ve başa döner. İşte bu entegrenin reset bacağını çıkışlar arasında gezdirerek 10 kat devir değiştirebilen bir şanzuman elde edebiliriz

Özellikle step motorlarda birbirine belirli bir oran ile dönmesi gerektiğinde bu decade araya alınarak devri düşürülmek istenen step motor için sinyal asayısı azaltılabilir.

Diğer taraftan sinyalleri optocouple yani lazer-infrared ve benzeri optiksel olarak(ve ya ses ötesi, manyetik fark etmez) aldığımızı düşünürsek bu sinyal sayısı değiştirilerek de devir farı oluşturabiliriz. Nasıl?
Birincil step döner. Birincil stepin arkasındaki enkoderdan alınan sinyaller de ikincil stepi döndürmektedir. Şİmdi birincil stepten alınan optik sinyalleri optik sensör arasından geçen sinyall üreten kısımların sayısını değiştirerek değiştirebiliriz. Mesela küçük çubuksu kısımlar optik sensör arasından geçiyorsa bu çubuk sayısı arttırıldığında çıkış sinyal sayısı da artmış olur.
Bu çubuksular sensör arasından geçilmesi için bir diske bağlıdır. Yaylı bir mekanizma ile ya açık ya da kapalı pozisyonda kalmaktadır. Yüksek devirlerde savrulup açılmaması için kapalı iken merkezkaç kuvvetinin kapalıya zorladığı açıkken de açık kalmaya zorladığı dönme noktasından mesafe ile sabit duran geometride olmalı.
Bu optik sensörlerin arasından çubuksu uzantılar yerine delikli plakanın delikleri de geçiyor olabilir. Bu durumda da delikleri kapatan kapakçıklar ile istediğimiz sayıda delik kapatarak çıkış sinyalini belirleyebiliriz.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt