Elektronik Mantık Kapıları

Ve Kapısı
Resimde A ve B olarak iki anahtar görülmektedir. VE kapısında bu iki anahtar kapalı olursa lamba yanar en az birisi açıksa lamba söner. Lambanın yandığı tek konum A ve B nin kapalı yani basılmış olduğu durumdur. Anahtarların seri bağlanmış olması devreyi Ve mantığı yapmıştır.

Bu resimde de elektronik olarak kurulmuş hali mevcut. Transistörlerin beyzlerine bağlı dirençler sinyain giriş noktalarıdır. Eğer iki transistör beyzinde de sinyal yoksa seri bağlı olan transistörler geçişemüsade etmeyecektir. bu da Ve mantık kapısının sembolü
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Veya Kapısı
Resimdeki anahtarlardan herhangi birisi kapalı yani basılı vaziyette ise lamba yanar. Anahtarların paralel bağlı oluşu bu özelliği sağlamıştır.
İki transistörün kollektör ve emiterleri ortaktır beyzleri ise ayrı birer sinyal girişine uyarlanmıştır. Transistörler müstakil bağlı olduğundan yani devre girişi ve çıkışı iki transistöre de eşzamanlı uygulandığından hangi transistörün beyzine sinyal gelirse gelsin geçiş sağlanır. bu da sembolü.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
VEDEĞİL Kapısı
Resimdeki elektrik devresinde iki anahtar da kapalı iken lamba kısadevre edilmiştir. Bu sayede Ve işleminin tersi yapılır.

Transistörler aynı Ve kapısı gibi bağlı ama bu sefer çıkışı topraklayan biçimde bağlı. İki transistör seri bağlı görüntüleriyle Ve kapısındaki gibi ikisinin de beyzi aktifken geçişe müsade eder ama bu sefer geçiş çıkışı toprakladığından geçiş demek çıkışın sıfırlanması demek oluyor. Ve kapısının tam tersi elde edilmiş oluyor. sembolü
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
VEYADEĞİL Kapısı
Resimdeki anahtarlar kısadevre anahtarlarıdır. Kapanırsa lamba kısadevre olur. Yani hangisi kapanırsa kapansın yahut ikisi aynı anda kapansın lamba söner. Sadece ikisi de açıkken lamba yanar. Veya işleminin tam tersi.

Resimdeki transistörler aktif olduğunda çıkışı sıfırlar. Çünkü çıkışı topraklamaktalar. Hangisi beyzine sinyal alırsa alsın çıkış sıfırdır. Veya nın tersi. sembol
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Özel VEYA (XOR - exclusive or) Kapısı

Doğruluk tablosundan görüldüğü gibi VEYA kapısından tek farkı iki giriş de 1 iken yani aktifken çıkış sıfırdır.

Resimde görülen anahtar bağlantısı mekank özellik olarak ÖzelVEYA gereksinimlerini karşılıyor. A ve B uçlarından iki pozisyona hareket edebilen anahtarlar bulunmakta. Ve iki anahtar çapraz olarak birbirine bağlı. Anahtarlar çapraz dururken ikisi de bağlantıyı sağlamış oluyor. Yani biri aşşağıda diğeri yukarıda iken. Ama ikisi de aşşağıda ve ya ikisi de yukarıda iken geçiş kapalı yani açık devre.

Özelveya nın rtl eşdeğerine webde rastlayamadım onun için kendim zaten benzeri olan Veya rtl sini modifiye ettim. Üstteki iki transistör Veya işlevini yaptırır. Yani hangisinin beyzi aktif olursa olsun çıkış da aktiftir. Ama Özel veya için iki giriş aktifken çıkışın sıfırlanması gerek. Bunun için alttaki seri bağlı iki transistörün beyzlerini girişlere bağladım. Ve bağlantısı. Eğer iki giriş de aktifolursa bu seri bağlı transistörler ana çıkışı topraklayarak sıfırlar. Tabi dirençsiz topraklaması pek uygun değil, uygun bi direncin de devreye eklenmesi gerekmekte.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt