Elektron Dizilimi

Merhaba
Uyarılmamış bir atomdaki elektronların konumlarını gösterir.
Kimyabilimciler, temel fizik bilgilerine dayanarak, atomların elektron dizilimlerine göre
nasıl davranabilecekleri konusunda fikir yürütebilirler.
Elektron dizilimi, bir atomun kararlılık, kaynama noktası ve iletkenlik gibi özellikleri hakkında bilgi verir.
Atomların son enerji düzeylerine (en dış yörüngelerine) "valans düzeyi",
burada yer alan elektronlara da "valans elektronları" adı verilir.
Kimyasal tepkimelerde birinci derecede önem taşıyan elektronlar, valans elektronlarıdır.

Bir elementin periyodik tablodaki yerine bakarak, o elementin elektron dizilimi de anlaşılabilir.
Aynı grupta (dikey sırada) yer alan elementlerin elektron dizilimleri büyük benzerlik gösterir
ve bu nedenle de kimyasal tepkimelerde benzer şekilde davranırlar.

Yükseltgenme basamağı (sayısı): Bir elementin, bileşiklerinde alabileceği değerliklerdir.
İngilizce'deki "oxidation state" kullanımına karşılık gelmektedir.

Periyodik tabloda yer alan elementler, gözterdikleri belirli ortak özelliklere göre gruplar halinde incelenir.
 
Üst Alt