Elektrik Sayaç bedeli iadesi ihtarname örneği

Elektrik Sayaç bedeli iadesi için ihtarname örneği dilekçesi , elektrik sayaç bedeli iadesi nasıl alınır , elektrik depozito iade bedeli , elektrik sayaç değişim ücreti 2019 , sayaç bedeli iadesi

İHTARNAME


İhtar Edilen (Muhatap) : ………………… Elektrik Dağıtım A.Ş.
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

İhtar Eden (Keşideci) : ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

İhtarın Tarihi : …../…../2019

İhtarın Konusu : Değiştirilen Elektrik Sayaç Bedelinin tarafıma iadesinin İHTARI’dır.

Açıklamalar :

Sayın Muhatap;
……………………….. ‘den elektrik hizmeti alan “…………………….” Nolu aboneyim. Bu aboneliğime ilişkin sözleşmem mevcuttur. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bağlı yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği 01.01.2014 tarihinden itibaren abonelerin değiştirilen elektrik sayaç bedellerinin alınmayacağı hükmü amirdir.

Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 21.06.2013 tarihli ve Resmi Gazetenin 28684 sayı nolu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararı mucibince bu tarihten itibaren elektrik abonesi olan tüketicilerin değiştirilen elektrik sayaçlarından bedel alınmayacağı kararı alınmıştır. Tüm bu mevzuat ve karara rağmen;
· …../……/2019 tarihinde firmanız elemanları aboneliğimin bulunduğu konuta gelerek sayacımı değiştirmişlerdir.
· ……/…../2019 tarihli elektrik faturamın ayrıntılarını incelediğimde “……….. TL” “Sayaç Bedeli” adı altında bir ücret faturaya tahakkuk ettirilmiştir.
· Bu son dönem “……………. TL” toplam tutarlı faturamı ……/……/2019 tarihinde ödedim.
· Dolayısıyla yukarıda bahsedilen yasal mevzuat ve ilgili kurul kararına rağmen “Sayaç Bedeli” adı altında alınan bedelin hiçbir kanuni dayanağı yoktur. Bu bağlamda anılı bedelin tarafınızdan iadesini isteme hakkım doğmuştur.
Sayın Muhatap; İşbu yasal süresi içinde tarafınıza ihbar ve ihtar ettiğim ve ödemiş olduğum anılı bedelin işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 7 (YEDİ) gün içinde anılı bedelin alındığı tarihten itibaren tarafıma ödeyeceğiniz tarihe kadar olan geçen süreye mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek yasal faizin eklenerek toplamının tarafıma iade edilmesini, aksi takdirde ilgili mahkemeye müracaatla aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibatı yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza şahsınıza ait ve raci olacağını ihbar ve ihtar ederim.

Keşideci
(Ad, Soyad ve İmza)

 
  • Etiketler
    elektrik ihtarname elektriksayaç bedeli ihtarname dilekçesi
  • Üst Alt