El Greco Resimleri

iyi seyirler.
El Greco (1541-1614) maniyerist ressam, heykeltıraş ve mimardır.
Sanatçı, dışavurumculuğun ve kübizmin öncüsü olarak kabul edilir.

 
Üst Alt