Eflatun ve Hıristiyanlık

Sual: Din kitaplarında, (Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselamdan beri, her bin yılda bir Peygamber vasıtasıyla, insanlara bir din gönderdi.) dendiği halde, neden Hazret-i İsa ile Peygamberimiz arasında bin yıl yok?

CEVAP

Her iki Resul arasında yaklaşık bin yıl olduğu din kitaplarında yazılıdır. Hazret-i İsa ile Peygamber efendimizin arasında da bin yıla yakın olduğunu din kitapları bildiriyor.

Roma İmparatoru büyük Kostantin, Miladın 320 yılında İznik’te 319 papazı toplayıp, bölünmüş Hıristiyanlığı birleştirmek istedi. Papazların hazırladığı Hıristiyanlık dinine, Eflatun’un teslisini de soktu. Üç tanrılığı Eflatun’un uydurmayıp, Hazret-i İsa’nın söylediğine herkesi inandırmak için, Eflatun’un milattan 300 yıl önce yaşadığını ilan etti. Böylece, miladi yılların başlangıcı, 300 yıl geri alınmış oldu.

Platon ismi de verilen bu Yunan filozofu Eflatun’un, İsa aleyhisselam zamanında yaşadığı Burhan-ı kat’i kitabında yazılıdır. Avrupa kitaplarında, Eflatun’un, milattan, yani İsa aleyhisselamın doğumundan 347 yıl önce öldüğü yazılıdır. İsa aleyhisselamın doğumunu bilen az kimse olduğundan ve dünyada az kalıp, göğe çıkarıldığından ve kendisini ancak 12 havari bilip, İseviler az ve asırlarca gizli yaşadıklarından, milat [Noel gecesi] doğru anlaşılamadı. Aralık ayının 25’inde veya Ocak ayının 6’sında veya başka gün olduğu sanıldığı gibi, bugünkü miladi yılın 5 yıl fazla olduğu, çeşitli kitaplarda, mesela Hasib Bey’in 1915 baskılı Kozmoğrafya kitabında ve Takvim-i Ebüzziya’da yazılıdır. O halde, miladi yıl, Müslümanların yılı olan hicri yıl gibi doğru ve kesin olmayıp, günü de, yılı da şüpheli ve yanlıştır. İmam-ı Rabbani hazretlerinin de bildirdiğine göre, 300 yıldan fazla olarak noksandır ve İsa aleyhisselam ile Muhammed aleyhisselam arasındaki zaman, bin yıldan az değildir.

Hadis âlimi İbni Asakir’in, Tabiinin büyüklerinden İmam-ı Şabi’den haber verdiğine göre, İsa aleyhisselam ile Muhammed aleyhisselam arasında, 963 yıl fark vardır. Kaynak : (Mevahib-i ledünniyye cilt 2, fasıl 3)

Hıristiyanlar arasında kendisine kıymet verilen Augustin, Hıristiyanlıktaki teslis inancının aynen Eflatun’un felsefesinde bulunduğunu itiraf etmektedir. Hatta teslisi ispat için Eflatun’un görüşlerini delil olarak zikretmektedir. Milattan 350 yıl önce ölen bir kimsenin fikirlerinin, Hıristiyanlık inançlarıyla aynı olması, Hıristiyanlığın fikirlerini Eflatun’dan aldığını göstermez mi? Doğrusu, Eflatun’un, Hazret-i İsa zamanında yaşadığını gösterir.
 
Üst Alt