Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti

TC ANAYASASI
VIII. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti


MADDE 26- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.
Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir
 
düşünceyi açıklama yayma hürriyetiyle yakıp yıkma hürriyetini karıştıranlar da bu maddeye dahil mi efenim.
 
Yakıp yıkanları tespit etmek ve yakalamak çok kolay artık.
Neden yakalayıp yargılamıyorlar diye sorgulamak daha mantıklı olurdu..
 
Kolluk kuvvetlerinin gösteri yürüyüşlerine müdahale etmesi anayasal bir suçtur.
Bu suçu işleyenler er geç yargılanacaklardır.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt