Dua mi İbadet mi?

Selam!

Dua,
çağrı anla minda mastardır. Daha sonra küçükten
büyüğe, aşağıdan yukarıya iletilen istek ve ihtiyaç anla minda
örf olmuş, isim olarak da kullanılmıştır. “Dua
dinledim, dua okudum” denmesi bundandır
Hamdi YAZIR hoca; Hak Dini Kur’an Dili, c. I, s. 662

İbadet
ise taat anla mina gelir; taat boyun eğmek demektir,
daha çok emre uymak ve izinden gitmek anlamında
kullanılır
İbn Manzûr, Lisan’ulArab.

İtaat,
tav’ kökündendir. Tav’ boyun eğmek demektir. Zıddı kerih görmek,
hoşlanmamaktır. Ayette şöyle buyurulur: “Sonra, duman halinde bulunan
göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne: "İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma
gelin" dedi. İkisi de "İsteyerek geldik" dediler.” (Fussilet 41/11)
Taat da aynı köktendir, gene boyun eğmek anla mina gelir ve daha çok “Emre
uymak ve izinden gitmek.” anlamında kullanılır.
(Rağıb elİsfahânî,elMüfredât,طوع maddesi.

Dua ile ibadet arasında siki bir bag vardir. İbadetin
asil hedefi duadir. Yani insan, Allah cc'na ibadet ederek
bazi isteklerini elde etmek ister. Allah cc da dualarimizin
kabulu icin hem namaz kilmamizi, hem de sabirli
olmamizi emrederek soyle buyurur:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
2.153.“Ey iman edenler!
Sabır göstererek ve namaz kılarak yardım
isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir.”
Sadakallah!

Bir ayet de soyledir:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
2.186.“Kullarım sana beni sorarlarsa,
ben yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına
karşılık veririm. Onlar da bana karşılık versinler.
Bana güvensinler. Belki olgunlaşırlar.”
Sadakallah!

Kisi, Allah cc’dan istekte bulundugu zaman ona daha iyi
kul olma gayreti icine girer. Bu sebeple ibadet kabuk,
dua oz
gibidir.

Muhammed as söyle demiştir:
“Dua ibadettir . Dua ibadetin iliğidir,özüdür.”
Tirmizi hoca

Asil amac, Allah cc’na isteklerini kabul ettirmektir.
Dua yerine ibadet kelimesi kullanilinca bu iliskiler
tumuyle kaybolur. O zaman insanlar, aracilardan medet
ummaya baslarlar.

Isteklerini bir veli, bir ruhani aracıligi ile Allah cc’na sunan,
Once onu razi etmek ister. Ona, hediyeler, adaklar sunar,
manevi huzurunda egilir. Bunun ona kulluk yani
ibadet oldugu söyle ifade edilmistir:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
46.6.O insanlar bir araya getirildiği gün, bunlar onlara
düşman olacak, onların kulluğunu (ibadetlerini) kabul
etmeyeceklerdir.”
Sadakallah!

Su ayet de bu isin sirk oldugunu hukme baglamaktadir.
Allah cc soyle buyurur:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
72.20.De ki ben sadece Rabbime dua ederim;
O'na kimseyi şirk koşmam.”
Sadakallah!

Sonuc olarak,
Dua’ya ibadet anlami vermek, bazı ayetleri
Kur’an’dan cikarip atmak gibidir. Mesela bu tavir,
yukaridaki uc ayeti puta tapanlara has hale getirmistir.
Allah cc, ibadet ve dua kelimelerini farkli yerlerde
kullandigina gore Kur’an’in tefsirini ve cevirisini yapanlarin
bu farki onemsemeleri gerekir.
 
Üst Alt