Dr. Henry Moseley

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askeri birlikleri ile Gelibolu'ya gelerek çarpışan ve
Anafartalar Savaşı'nda hayatını kaybetmiştir.


E.Rutherford'un öğrencisi olan Moseley, bazı elementlerin yayımladığı X ışınlarının spektrumlarını fotograflayarak,
bu ışınların dalga boyları ile elementlerin atom numaraları arasında bir ilişki bulunduğunu ve
elementlerin özelliklerinin atom ağırlıklarına değil atom numaralarına bağlı olduğunu deneysel olarak göstermiştir.
Bu çalışmaları sayesinde, daha önce Mendeleev tarafından atom ağırlıklarına göre düzenlenen periyodik cetvel,
atom numaralarına göre düzenlenmiştir.
 
Üst Alt