Dövizli Askerlik Şartları 2016

Dövizli Askerlik Şartları 2016,Dövizle askerlik için gereken belgeler ,Bedelli askerlik

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6661 Sayılı Kanun, 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Dövizle askerlik ücreti yasada belirtilen şartları haiz yükümlüler için 1000 Eurodur. (2016 yılı için karşılığı 739 Sterlindir.)
Ödemelerin peşin olarak yapılması gerekmektedir.
Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önceki mevzuata gore başvurusunu gerçekleştirerek asgari 1000 Euro karşılığı ücret ödemiş olan vatandaşlarımızın işlemleri askerlik şubeleri tarafından sonuçlandırılarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır. Bu durumda olanların 1000 Euronun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

İşte 1000 euro'ya dövizli askerlik yapmanız için gereken koşullar;
1. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmeniz gerekiyor. Ayrıca yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplamda en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmuş olmalısınız.

2. Yukarıdaki şartları sağlıyorsanız 38 yaşı tamamladığınız yılın sonuna kadar durumunuzu ispat eden belgelerle bağlı bulunduğunuz Türk konsolosluklarına giderek askerlik şubesine başvurmak zorundasınız.

3. Başvuru sırasında 1000 euro'yu ödemek zorundasınız. Parayı ödedikten sonra muvazzaf askerlik hizmetinizi yapmış sayılacaksınız.

4. 6661 sayılı bu kanun yürürlüğe girmeden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için başvuranlar yine yukarıdaki 3 koşulu sağlıyorsa 1000 euro bedeli ödemeleri durumunda askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılacak.

5. Kanun yürürlüğüne girdiğinde 38 yaşını tamamlayan fakat döviz bedelli askerlik için başvurmayanlar ile başvuruda bulunup askerlik bedeli olan parayı ödemeyen vatandaşlar ise 1 numaralı şartı sağlıyorlarsa 31 Aralık 2017 tarihine kadar yine 1000 euro bedeli ödeyerek askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılacaklar.

6. Daha önceden yapılan fazla ödemeler geri iade edilmeyecek.

Dövizle askerlik için gereken belgeler
İşçi Statüsünde Olanlar İçin:
Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işçi statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) ve bir fotokopisi
Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile çalıştığını kanıtlayan belgenin aslı ve bir fotokopisi,
Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alan veya kira ya da benzeri gelirle geçimini sağlayanların, bunu ödeyen makamlardan aldıkları tarih ve süreyi gösterir belgenin aslı ve bir fotokopisi,
Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösteren belgenin aslı ve bir fotokopisi,
Eşi çalıştığından kendisine işsizlik veya malûliyet yardımı ödenemeyenlerin bu durumlarını ispata yarayan belgenin aslı ve bir fotokopisi
Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların bu durumlarını ispata yarayan belgenin aslı ve bir fotokopisi,
Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) ve işlem görmüş sayfaların ikişer adet fotokopisi,
5 adet vesikalık fotoğraf,

Dış Temsilcililer gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

İşverenler Statüsünde Olanlar İçin:
Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede işveren statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) bir fotokopisi
Bulunduğu yabancı ülkede, bir işyerini fiilen en az toplam 3 yıl (1095 gün) süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belgenin aslı ve bir fotokopisi
Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) bir fotokopisi,
5 adet vesikalık fotoğraf,

Dış Temsilcililer gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

Bir Meslek Ya Sanat Mensubu Statüsünde Olanlar İçin:
Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış ve kendisine yabancı ülkede bir meslek ya da sanat mensubu statüsü sağlayan oturma veya çalışma izin belgesinin aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı ülke kimliği veya pasaportu) bir fotokopisi,
Bulundukları ülkede en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belgenin aslı ve bir fotokopisi,
Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) ve bir fotokopisi,
5 adet vesikalık fotoğraf,

Gemi Adamı Statüsünde Olanlar İçin:
Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş en az toplam 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesinin aslı ve bir adet fotokopisi,
Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi,
Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun aslı ve (aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olanlar için-yabancı üke kimliği ya da pasaportu) bir fotokopisi,
5 adet vesikalık fotoğraf,
 
Üst Alt