Dominika

Dominika Coğrafi Verileri

Konum: Karayipler, Karayip Denizi ile Kuzey Atlas Okyanusu arasında ada devleti.
Coğrafi konumu: 15 25 Kuzey enlemi, 61 20 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 754 km²
Kara sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 148 km
İklimi: Dominika`da sıcakların bütün yıl boyunca sürdüğü tropik bir iklim görülür. Kurak mevsim yalnızca üç ay (şubat-mayıs) sürer. Haziran-ekim arasındaki yağışlı mevsimde genellikle harikanlar meydana gelir.
Arazi yapısı: Volkanik kökenli dağlık bir ada olan Dominika`nın başlıca yüzey şekli kuzey-güney doğrultusunda uzanan, ormanlarla kaplı yüksek sıradağlardır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Morne Diablatins 1,447 m
Doğal kaynakları: Kereste, hidro enerji, işlenebilir topraklar
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %9
sürekli ekinler: %13
otlaklar: %3
ormanlık arazi: %67
diğer: %8 (1993 verileri)

Nüfus Bilgileri​

Nüfusu: 70,786 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.98 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -20.37 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 16.54 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 73.6 yıl
erkeklerde: 70.74 yıl
kadınlarda: 76.61 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.03 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Dominikalı
Nüfusun etnik dağılımı: siyahlar, Karayip yerlileri
Dinler: Roma Katolikleri %77, Protestanlar %15, inançsızlar %2, diğer %6
Dil: İngilizce (resmi), Fransızca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %94
erkekler: %94
kadınlar: %94 (1970 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Dominika
ingilizce: Dominica
Yönetim Biçimi: Parlamenter Demokrasi
Başkent: Roseau
İdari bölmeler: 10 bölge; Saint Andrew, Saint David, Saint George, Saint John, Saint Joseph, Saint Luke, Saint Mark, Saint Patrick, Saint Paul, Saint Peter
Bağımsızlık günü: 3 Kasım 1978 (İngiltere'den)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 3 Kasım (1978)
Anayasa: 3 Kasım 1978
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECS (Doğu Karayip Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Antil ülkelerinin en yoksullarından biri olan Dominika`da, 1970`lerde ekonominin giderek bozulması ile birlikte üretimde ve özel yatırımlarda da bir düşüş görülmüştür. 1979-80`de adada patlak veren yıkıcı tropikal fırtınalar, sorunları daha da karmaşıklaştırmıştır. Bununla birlikte, 1980`lerin başından itibaren ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler gibi kaynaklardan sağlanan dış yardımlarla belirli bir düzelme görülmeye başlanmıştır. Ülkenin en önemli tarımsal ürünü ve başlıca ihracat kaynağı, gayri safi milli hasılanın %20`sini ve iş gücünün %40`ını sağlayan muzdur. Turizm endüstrisinin gelişimi, engebeli kıyı şeridi, yetersiz sahiller ve uluslararası bir havaalanının eksikliği engellemektedir. Luis Kasırgası, 1995`deki muz ekinini harap etmiştir. Ekonomi, 1998`in ortasından itibaren, inşaat, sabun üretimi ve turistik ilgi ile yeniden toparlanmaya başlamıştır. Hükümet, adanın üretim tabanını çeşitlendirmek için bir denizaşırı finansal endüstri geliştirmeyi düşünmektedir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 290 milyon $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %0.5 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %21
endüstri: %16
hizmet: %63 (1999 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.5 (2000 verileri)
İş gücü: 25,000
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Tarım %40, endüstri ve ticaret %32, hizmet %28
İşsizlik oranı: %20 (1999 verileri)
Endüstri: Sabun, hindistancevizi yağı, turizm, kurutulmuş hindistancevizi, mobilya, çimento
Endüstrinin büyüme oranı: %-10 (1997 verileri)
Elektrik üretimi: 62 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 57.7 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Muz, narenciye, mango, hindistancevizi, ormancılık ve balıkçılık ürünleri
İhracat: 60.7 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: Muz, sabun, sebze, üzüm, portakal
İhracat ortakları: Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı) ülkeleri %47, İngiltere %36, ABD %7 (1996 verileri)
İthalat: 126 milyon $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: Sanayi ürünleri, makine ve ekipman, gıda, kimyasallar
İthalat ortakları: ABD %41, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı) ülkeleri %25, İngiltere %13, Hollanda, Kanada (1996 verileri)
Dış borç tutarı: 108.9 milyon $ (1999)
Para birimi: Doğu Karayip Doları (XCD)
Para birimi kodu: XCD
Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 19,000 (1996)
Telefon kodu: 1767
Radyo yayın istasyonları: AM 3, FM 10, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 46,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1997)
Televizyonlar: 6,000 (1997)
Internet kısaltması: .dm
Internet servis sağlayıcıları: 16 (2000)
Internet kullanıcıları: 2,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 750 km (2001)
Deniz yolları: yok
Limanları: Portsmouth, Roseau
Hava alanları: 2 (2000 verileri)
 
Üst Alt