Dokuma

Dokuma programının amacı, dokuma endüstrisinde çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Dokuma programında tekstil mekanizması, teknik resim, genel iplikçilik, dokuma analizi, dokumada iş etüdü, tekstil terbiyesi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler
Dokuma programında okumak isteyen bir kimsenin genel akademik yetenek yanında, ayrıntıları algılayabilme yeteneğine sahip, kimya ve ekonomi konularına ilgili olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler
Dokuma programını bitirenlere "Dokuma Teknikeri" unvanı verilir. Dokuma teknikeri, ipliklerin dokumaya hazırlanması, dokunacak kumaşın tasarlanması, dokuma makinesine uygulanması, dokuma makinelerinin çalıştırılması ve bakımı, dokunmuş kumaşların analizi ile ilgili işleri yapar.

Çalışma Alanları
Dokuma teknikeri, özel sektöre ait dokuma fabrikaları ya da imalathanelerinde çalışabilirler, kendileri özel işyeri açabilirler.
 
Üst Alt