Diyaliz sonrası Baş Ağrısı

Diyaliz sonrası Baş Ağrısı​

Diyalize giren hastalarda baş ağrısı ile karşılaşılabiliyor. Çok şiddetli seviyelere yükselebilen bu ağrıların sebeplerinden birisi diyaliz esnasında kandaki ürenin düşüşüne rağmen beyinde aynı sonucun(üre düşüşünün) yaşanmaması nedeniyle, baş ağrısı sebebi olarak beyine doğru bir sıvı akışından bahsediyor kaynaklar. Diyaliz disequilibrium, diyalz dengesizlik sendromu

Çeken bilir... Muhatabı bir gününü ağrı ile geçirip başka işle ilgilenememekte, bağırmaya kadar varan şiddetlerde ağrıyı yaşamaktadır.

Diyalizde Başağrısı sorunu ve çözümü adresinde;
ama makinanın bikarbonat ayarı 2200 - 2500 civarina ayarlayınca(yani düşürülünce) bu ağrılar kesildi
bikarbanat ayarı ve uf profili konusunu doktorunuzla ve hemşirelerle danışın
bilgileri yazıyor. Aynı sitede Sodyum Bikarbonatın ( Yemek Sodası ) Böbrek Yetmezliğine Faydası adresinde de İngiliz araştırmacıların Sodyum Bikarbonat yani yemek sodasının böbrek yetmezliği konusunda faydalarını tesbit ettiği yazıyor.

Her ağrı makina ayarı ile düzeltilemeyebilir. http://www.journalagent.com/agri/pdfs/AGRI-44712-EXPERIMENTAL_AND_CLINICAL_STUDIES-KARSLI.pdf dökümanında diyalizde baş ağrısı yaşayan hastalar ele alınmakta. Dökümanda;
Ağrı değerlendirmesi yaptığımız 70 hemodiyaliz hastasının 53 tanesinde (%75.7) ağrı yakınmasının olduğu tespit edildi. Ağrı yakınmaları sıklıkla, başağrısı (31hasta, %58.5), alt ekstremite ağrısı (21 hasta, %39.6) ve kramp şeklinde kasılmalara bağlı ağrılar (28 hasta,%52.8) olarak kaydedildi..........Alt ekstremite ağrısının sürekli olduğu ve diyaliz uygulamasıyla bir ilişkisinin olmadığı görüldü. .
Ağrının niteliği sorgulandığında, künt ve sızlama şeklinde, sürekli bir ağrı olarak tarif edilmiştir. Hastaların %84.9u (45 hasta) ağrının yavaş başladığını bildirmiştir. ..........Başağrısının şiddeti değerlendirildiğinde, hafif ağrı (VAS 02) 22 hasta (%41.5), orta şiddette ağrı (VAS 34) 5 hasta (%9.4), şiddetli (VAS 56) 17 hasta (%32.1), çok şiddetli ağrı (78) 8 hasta (%15.1) ve dayanılmaz ağrı (VAS 910) 1 hasta (%1.9) olarak bulundu...............Kramp şeklindeki kasılmaya bağlı ağrıların şiddeti de benzerdi. Hafif ağrı (VAS 02) 24 hasta (%45.3), orta şiddette ağrı (VAS 34) 1 hasta (%1.9), şiddetli (VAS 56) 9 hasta (%17), çok şiddetli ağrı (78) 18 hasta (%34) ve dayanılmaz ağrı (VAS 910) 1 hasta (%1.9) olarak bulundu..........Nöropatik ağrının değerlendirilmesi, LANSS Ağrı Skalası ile yapıldı. Buna göre hastaların %75.5i (40 hasta) ağrılı bölgede sızlama karıncalanma şeklinde hoş olmayan duygular, %54.7si renk değişikliği (29 hasta), %73.6sı (39 hasta) cilde dokunmada rahatsızlık hissi, %64.2si (34 hasta) ağrılı alanda cilt ısısında değişiklik ve %66sı (35 hasta) elektrik çarpması şeklinde ani ağrılar tariflemektedir. LANSS Skalasının duyu değerlendirmesi yapıldığında da, hastaların %71.7sinde (38 hasta) allodini ve %75.5inde (40 hasta) hiperaljezi bulgusu kaydedilmiştir.
Hemodiyaliz uygulanan 70 hastayı değerlendirdiğimiz çalışmamızda, hastaların 53 tanesinde (%75.7) ağrı yakınmasının olduğu tespit edildi.
Döküman kendisinin yanısıra başka araştırmalardan da bahsediyor;
Davidson ve arkadaşlarının 205 Kanadalı hastayı kapsayan, son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda yaptıkları ağrı çalışmasında, hastaların %50sinin ağrı tariflediği bildirilmiştir.
Sabitha ve arkadaşlarının yürüttüğü çalışmada hemodiyaliz hastalarında arteriovenöz fistül (A-V fistül) kanülasyonunun önemli bir ağrı nedeni olduğunu bulmuşlar ve A-V fistül nedeniyle ağrı tarifleyen gruba kriyoterapi uygulamışlar ve ağrının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azaldığını bildirmişlerdir
Ersoy ve arkadaşlarının periton diyalizi hastalarında yaptığı çalışmada, son dönem böbrek yetmezliğinde osteoporozun tanı ve tedavisinin daha fazla dikkat gerektirdiği sonucuna varılmıştır.
Barakzoy ve Mossun yaptığı çalışmada, ağrı olgusu son dönem böbrek yetmezliği olan hastaları tedavi edenler için önemli bir sorun olduğu ifade edilmektedir.............143 hastayı kapsayan bu çalışmada, hastaların 78 tanesi (%54ü) ağrılarının olduğunu bildirmişlerdir
Ağrı tedavisinde, American Pain Society Primer ve World Health Organization Monographde tanımlanan kanser ağrısı yönetimi uygulamalarının, ağrı çeken son dönem böbrek yetersizliği hastalarına da yapılması gerektiği bildirilmektedir.
 
Baş ağrısına çözüm olarak diyaliz kan akış hızının yavaşlatılması yazıyor.
Baş ağrısının kandaki üre miktarının (diyaliz esnasında) ani düşmesine bağlı olduğunu duyduğumda diyaliz sayısının arttırılmasının denenebileceğinden bahsetmiştim bir yakınıma. Çünkü daha çok diyaliz kandaki üre seviyesini daha da azaltacaktır yani çıktığı maksimum seviyeyi düşürecektir ki bu da diyaliz esnasındaki kan ve beyin arası üre miktarı farkını azaltacağından buna bağlı ağrıyı da azaltma ve ya dindirme ihtimali bulunmaktadır. Yakınım da bunun çözüm olabileceğinden bahsetti. Sanırım bi yerlerde okumuş ve ya duymuş.

Baş ağrısına iyi geldiği söylenen nane yağını denediğimizde faydasını göremedik. Nane yağının cildi tahriş etkisi de olduğundan 5 damla badem yağına 1 damla karıştırılarak kullanılması tavsiye ediliyor. Badem yağı yerine hindistan cevizi yağı da kullanılabiliyor diye yazıyordu yanılmıyorsam.
 
Son düzenleme:
Samsun dan bir nefroloji doktoru diyaliz baş ağrısı için solüsyonun referans olamayacağı (sebep olamayacağını) söyleyip; Özel diyaliz merkezlerinde filtrenin kirli olabileceği, hastanın kilo alıyor olabileceğini ve baş ağrısına bunların sebep olacağını açıklamış.

Filtrenin diyalizer olduğunu duydum.
 
Google translate tipi bir çeviri yazıda Diyazliz baş ağrısına deva olduğu manasında bilgiler vermişler. Ama çeviri gayet sorunlu olduğundan doğru dürüst anlaşılmıyor.

Mikro-Çin Tıbbi Osmotherapy
sjzkidneyhospital@hotmail.com
lafeelu.blogcu.com/neden-diyaliz-i-bas-agrisi-var/19723079
rshaole.blogcu.com/neden-uremik-hastalar-diyaliz-sonrasi-bas-agrisi-hissedin/19979736
Tel: +86-311-89261083
kidneyhospitalcn@mail.ru
whatsapp: 8615100189779
kidney-treatment@hotmail.com
 
Son düzenleme:
Cuma sabahı erken saatlerde hastamız halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Salı ve Cumartesi günleri diyalize girmekteydi ama Cuma günü yani bu rahatsızlığında potasyumun yüksek olması sebebiyle diyalize alındı. Bir nefrolog tarafından (Cuma günü diyalize girmesine rağmen) ertesi gün (Cumartesi) tekrar diyalize girmesi gerektiği söylendi. Aynı nefrolog haftada iki diyalizin yetersiz olabileceğini söyledi. Bugün yani Cumartesi günü diyalizinden sonra her zaman olan yoğun baş ağrısı olmadı. Ancak akşama doğru baş ağrısı başladı ve şiddetlendi yalnız sonradan tekrar düzeldi.

İki diyaliz seansı arasında yükselen ürenin diyaliz ile kısa sürede düşürülmesine beynin uyum sağlayamamasından dolayı baş ağrısı olduğundan bahsetmiştik. Ancak burada yoğun halsizlik de işin içine girdi ve hastaneye kaldırılmaya sebep oldu. Yüksek potasyum sebep gösterildi ama işin içinde kimbilir neler vardır...
 
Hastamız Salı- Cuma-Cumartesi diyalize girdi. Cuma günü diyalizden çıktığında iyiydi, baş ağrısından yakınmadı. Yalnız bugün yani Cumartesi diyalizden çıktığında yoğun başağrısından yakınıyor.
Kandaki artmış ürenin diyalizde kısa zamanda azaltılmasının baş ağrısı sebebi olabileceğinden bahsetmiştik. Yalnız Cuma günü diyalize girdiğinde hiç baş ağrısı yokken ertesi günü diyalize girdikten sonra yoğun baş ağrısı yaşaması peş peşe iki gün arasında ürenin yüksek artışı mevzu olmadığından baş ağrısına kandaki üre artışının sebep olma ihtimali zayıflıyor. Yani salıdan cumaya kadar 3 gün içindeki üre artışına göre cuma-cumartesi arasındaki 1 gündeki üre artışı daha az olmalı. Eğer kandaki üre artışı baş ağrısı sebebi olsa idi; Salıdan Cumaya kadar artan üre, cuma-cumartesi arasındakine göre daha fazla baş ağrısına sebep olması gerekirdi. Ama tam tersi cuma-cumartesi arasında daha az artması beklenen üre değeri ile diyaliz sonrası şiddetli baş ağrısı görüldü.

Bu arada biz diyaliz sayısının artmasının baş ağrısına çare olabileceğinden bahsetmiştik. Yalnız diyalizlerin peş peşe olması uygun görünmüyor. Üre değerinin arttıktan sonra diyaliz ile kısa sürede azaltılmasının beyin-kan arasında uyuşmazlığa sebep olduğundan baş ağrısı olduğunu söylemiştik. Diyaliz sayısının arttırılması ortalama üre değerini de üre değerinin ulaşabileceği maksimum değeri de azalttığından diyaliz ile temizlenen üre miktarı azalır ve beyin-kan arası uyuşmazlık da azalmış olur. İşte burada diyalizlerin peş peşe olması üre değerinin peş peşe günlerde minimuma düşmesini sağlar ama diğer diyaliz seansları arasındaki birkaç günde oluşacak farkı azaltamaz. Diyaliz sayısı arttırılıyorsa diyaliz seansları eşit zaman aralıklarında olmalı şu ana kadarki mantığımıza göre. Çünkü iki seansın yakın zamanda olması diğer seansların uzak zamanda olmasına ve bu uzak seanslarda daha fazla üre miktarı artışına sebep olur.Daha fazla üre miktarı artışı da daha fazla kan-beyin uyuşmazlığı demek.

Tabi bizim hastamızda üreden kaynaklı kan-beyin uyuşmazlığının zayıflamış ihtimal olduğunu ilk parragrafta açıkladık. Ama dengeye gelmemiş bişeylerden ötürü anlaşılamamış bişeyler olabilir. Yani bizim ilk paragrafta kan-beyin (üreden kaynaklı) uyuşmazlığı ihtimalinin zayıfladığını söylememize rağmen halen sebep olabilir çünkü dengeye gelmeyen birşeylerden ötürü çıkarımlarımız yanlış olabilir.
 
Son düzenleme:
Hastamız önceki bir tarihte Samsun dan Bodrum a tatile gittiğinde Bodrum da diyalize girmişti. Samsun da yaşadığı diyaliz sonrası baş ağrıları Bodrum da yaşanmadı. Bodrum da diyalize gece girmiş.
 
Bu konuda devamlı diyaliz sonrası baş ağrısı yaşayan hastamızda daha önceden nakil olan böbrek geçenlerde rahatsızlığa sebep olmuştu. Kendisi 3 böbrekli idi ve bu 3. böbrek yanılmıyorsam kanama yaparak vb rahatsızlık oluşturdu. Geçtiğimiz aylarda bu 3. böbrek alındı ameliyatla.

Bu nakil böbrek alındıktan sonra hastamız diyaliz sonrası başağrısı yaşamamaya başlamış. Sadece geçen gün aynı eskisi gibi uzun süren baş ağrısı yaşamış ama toplamda baş ağrısı olmuyormuş.

Dİyaliz makinalarında ve böbrek hastalarında ne tip bir sorun bu baş ağrısına sebep oluyor anlaşılan çözülememiş bi şeyler var...
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt