dinsiz bir insandan mı yoksa aşırı dinci bir insandan mı daha çok korkarsınız ?

dinsiz bir insandan mı yoksa aşırı dinci bir insandan mı daha çok korkarsınız ?


  • Kullanılan toplam oy
    28
Hangisi sizi daha çok korkutur?

-aşırı dinci insan,
-dinsiz, hiçbir inancı olmayan
 
aslinda ikiside tehlikelidir birinin -dini yokturki imanina zarar versin-, ikincisininde adi üstünde asiri ve dinci, bunlarin yaptiklarininda dinle alakasi yoktur, din adina bir cok yanlislar manzumesi kurarlar... bunlardan sadece dinsizler degil samimi dindarlarda zarar görürler..
 

nefisetülilm

2.imza yarışma birincisi
Bu konuyla ilgili yaygın olarak kullanılan iki söz hatırıma geldi...

Birincisi:(Allah'tan korkandan korkun. Allah’tan korkmayandan korkmayın)

İkincisi: (Kork Allah’tan korkmayandan, korkma Allah’tan korkandan)

Bu iki söz esasen birbirine zıt gibi görünse de ikisi de doğrudur.
Allah adamlarını, yani Allah’tan korkan salihleri üzmekten, onların sevgisini kaybetmekten çok korkmak lazımdır.
Allah’tan korkmayan bizi sevse ne çıkar, sevmese ne kaybetmiş oluruz?
Yani onu kaybedeceğiz diye fazla bir endişemiz olmaz.

(Kork Allah’tan korkmayandan, korkma Allah’tan korkandan) sözü de, çok kıymetlidir.
Allah’tan korkmayandan her türlü kötülük beklenebilir, onun bir zararı dokunmasın diye böyle kimselerden korkmak gerekir.
Allah’tan korkandan ise ne bize ne başkalarına zarar gelir.
Ondan bir zarar gelecek diye asla korkmayız.
Malımızı çalmaz, hakkımızı yemez, ırzımıza göz dikmez, çünkü Allah’tan korkar.

Yani Allah’tan korkan salih Müslümanları üzmekten korkarız,
Allah’tan korkmayan fasık ve zalimlerden ise, bize zararları dokunur diye korkarız.
Allah’tan korkanların bize zararları dokunmayacağı için onlardan korkmayız.
Allah’tan korkmayanların ise sevgilerini kaybedeceğiz diye bir korkumuz olmaz.
 
Dinsiz insandan aslandan kaplandan kaçar gibi kaçmalıdır.Çünkü dini olmayan insan her şeyi aklı ile ölçer.Akıl ise tek başına yeterli olsaydı ve doğru yolu , doğru ve güzel ahlakı bulabilseydi Yüce Allah peygamberler göndermezdi.

Akıl rehberini bulana kadar lazımdır rehberini bulunca işi biter.Artık bu rehberi sayesinde doğruyu bulacaktır.Nitekim hepimiz çocuklarımıza iyi bir gelecek için onlara rehberlik yapacak hocalara öğretmenlere teslim ederiz.Rehbere teslim olmadan kemâle gelen olgunlaşan insan yoktur ve olamaz.Eğer olsaydı cahil ve alim yada bilim adamı diye ayırıcı kavramlara gerek kalmazdı .Demekki insan cahil yada bilgili olabiliyor , bu ise elbette bilgiyi aktaracak bir rehber ile mümkündür.Rehbersiz olanın rehberi şeytandır buyurulmuştur.

Nitekim dinsizler ruhi bunalımlar içinde aklın yetersizlik girdaplarında çırpınmaktadır.Bu çırpınış ve ruhi hastalıkların yegane sebebi kâmil bir rehbere teslim olmayışındandır.

İslamiyyet aşırılıktan uzak orta yoldur.Ehli Sünnet itikadında olmayanlar dinde aşırılığa kaçmış kendileri ile birlikte bir çok insanın sapıtmasına yol açmışlardır.Bu sapkınların zararı da en az dinsizler kadar tehlikelidir, çünkü bu yobazlar da yine yanlış rehberin açtığı tahribatın sonucu ile aklın esiri olmuş yanlış rehbere olan teslimiyetin tezahürü olarak ayet ve hadisleri kendi anladıkları nefslerine hoş geldiği gibi yorumlamaya çalışmakta ve bu akıl ürününe de DİN demektedirler.böylelerine Kur'an ve Din yobazı denir.Bunlara karşı müslümanlar uyanık olmalı kötülüklerini ve bozuk itikadlarını ifşaa etmelidir ki insanlar zararlarından korunsun.
 
K

Kadim

Ziyaretci
Nitekim dinsizler ruhi bunalımlar içinde aklın yetersizlik girdaplarında çırpınmaktadır.Bu çırpınış ve ruhi hastalıkların yegane sebebi kâmil bir rehbere teslim olmayışındandır.

5 vakit namazında olan ve ruhi bunalımlar içinde olan birisini tanıyorum?
Biraz aydınlatırmısınız ?
 
5
vakit namazında olan ve ruhi bunalımlar içinde olan birisini tanıyorum?
Biraz aydınlatırmısınız ?

Syn. Kadim , İtikadı bozuk olabilir , yada haram ile besleniyor olabilir , çünkü haramdan bir iplik bulunan odada dahi kılınan namaz kabul olmaz.Nerde kaldı ki itikadı düzgün olsun.Bid'at ehlinin de namazları ve ibadetleri kabul olmaz.Dosdoğru ve şartlarına uygun kılınan namaz insanı huzura kavuşturduğu gibi bütün kötülüklerden de alıkoyar.
 
Arkadaşların atesitler hakkındaki yorumları kesinlikle mantıklı değildir.
Ateistlerin kötü, tehlikeli, etrafına korku saçanına ne rastladım ne de duydum.
Buna inanıyorum ki dünyada kötü gösterilecek bir ateist örneği de yoktur.
Çünkü ateistlerin ateist olduklarına dair mutlaka çok ama çok önemli nedenleri vardır.
Yoksa insanın durup dururken ateist olması mümkün değildir.
Bu nedenler ise insanın yalnızca insan olarak değerlendirilmesi ve insanlara başka türlü bakılmamasıdır.
Böyle değerlendirildiğinde de dünyada kesinlikle barışın sağlanacağına, insanların birbirini seveceğine inanıyorum.(Gerçi tam olarak yeterli değil ama...)

Ben de size şöyle sorayım:
Etrafınızda hiç kötü karekterli ateist birine rastladınız mı veya böyle birini tanıyor musunuz?
 
Soruda iki aşırı uçta bulunan kişilerden söz ediliyor gibi...

bir kere "aşırı dinci" kelimesi bana pek hoş görünmüyor.
"Dinci" ne demek? Din alıp satan kişi mi?!
Dinci, din ticareti yapan, din alıp din satan kimseye denir.
Dinin emrine uyana ise, Müslüman denir.
Namaz kılan, kapanan kimse Müslüman’dır, dinci değildir.
Ateistler, Müslümanlara Müslüman diye değil, dinci yaftası takarak hakaret ederler.
Onlara dinci ne diye sorulsa, Müslümanı tarif ederler.
Yani namaz kılar, oruç tutar, içki içmez derler.
Din iyi ise dincilik iyidir, aşırısı daha iyidir.
Din kötü ise, dincilik de kötüdür, aşırısı daha kötü olur.
Demek ki Müslümanlığı kötülemek için, aşırı dinci tabiri kullanılıyor.

Eğer bu soruda "aşırı dinci" den kasıt, din kisvesi altında menfaat toplamaya çalışan ahmaklar ise o zaman onlar elbette tehlikelidir...
Bunlar hem İslamiyete, hem müslümanlara zarar vermekte,
İslamiyetin cahillerce yanlış yorumlanmasına sebep olmaktadırlar...

Diğer taraftan "dinsiz" bir kişi Rabbini tanımaz, kural tanımaz,
nerde ne zaman ne yapacağı belli olmaz....
Büyükler bu gibiler için "bağı olmayan köpek" tabirini kullanmışlardır.
Keza öyledir ki bir sahibi olan ve bağlanmış olan köpekten kimseye zarar gelmez, fakat başıboş gezen köpeğin ne yapacağı belli olmaz...

Hakiki Müslüman daima orta yolda bulunan kişidir.
Günah işlemez, suç da işlemez. Devletin kanunlarına saygılıdır.
Fitne çıkarmaz. Çünkü her fiilinin hesabını vereceğini bilir, Allah'tan korkar.
Allah’tan korkan bir kimse, Onun emirlerini yapmaya, yasaklarından sakınmaya titizlikle çalışır.
Hiç kimseye kötülük yapmaz. Kendine kötülük yapanlara sabreder. Yaptığı kusurlara tevbe eder. Sözünün eri olur. Her iyiliği Allah için yapar.

Kimsenin malına, canına, namusuna göz dikmez. Çalışırken, alış veriş ederken, kimsenin hakkını yemez. Herkese iyilik eder. Şüpheli şeylerden kaçınır. Makam sahiplerine, zalimlere yaltaklanmaz. İlim ve ahlak sahiplerine saygı gösterir.

Arkadaşlarını sever ve kendini sevdirir. Kötü kimselere nasihat verir. Onlara uymaz. Küçüklerine merhametli ve şefkatli olur. Misafirlerine ikram eder. Kimseyi çekiştirmez. Keyfi peşinde koşmaz. Zararlı ve hatta faydasız bir şey söylemez. Kimseye sert davranmaz. Cömert olur. Malı ve mevkii herkese iyilik etmek için ister.

Riyakârlık, iki yüzlülük yapmaz. Kendini beğenmez. Allahü teâlânın her an gördüğünü ve bildiğini düşünerek hiç kötülük yapmaz. Onun emirlerine sarılır. Yasaklarından kaçar. İşte, Allah’tan korkanlar milletine, ülkesine faydalı olur.

Allahü teâlâ, Kur’an-ı kerimde, inananları şöyle tarif etmektedir:

(Rahim olan Allahü teâlânın kulları, yeryüzünde gönül alçaklığı ile vakar ve tevazu ile yürürler. Cahiller, onlara sataşacak olursa, bunlara [sağlık ve selamet sizin üzerinize olsun gibi] güzel söz söyler, [büyük bir yumuşaklık gösterirler.] Onlar geceleri secde yapar ve kıyâmda dururlar [namaz kılarlar.] Onlar, “yâ Rabbi, Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Cehennem azabı devamlıdır ve çok şiddetlidir. Orası şüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktır” derler. Bir şey verdikleri zaman, israf etmez, cimrilik de yapmazlar, ikisi ortası bir yol tutarlar. Kimsenin hakkını yemez, Allah’a şerik koşmaz, Ondan başkasına yalvarmazlar. Allah’ın dokunulmasını haram ettiği cana kıyıp, haksız olarak kimseyi öldürmez, zina etmezler. Bunlardan birini yapanın Kıyamette azabı kat kat olur, orada zelil ve hakir olarak ebedi bırakılır. Ancak, Allah, tevbe eden ve doğru iman eden ve ibadet ve faydalı iş yapanların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah, af ve merhamet sahibidir. Tevbe edip, amel-i salih işleyen, Allahü teâlâya [tevbesi makbul ve Onun rızasına kavuşmuş olarak] döner. Onlar yalan yere şahitlik yapmaz, faydasız ve zararlı işlerden kaçınırlar. Kendilerine âyetler okunduğu zaman, kör ve sağır davranmazlar, [dikkat ile dinleyip bu âyetlerle kendilerine yapılması emredilen şeyleri yaparlar.]) [Furkan 63-73]

Böyle hakiki müslüman kimseyi herkes sever, kimse bu kişiden korkmaz...
 
* Turkiye Cumhuriyetinin hapis hanelerinde suc orani en fazla dindar vatandaslarimiz arasinda.

* Ateist insanlarda suc olusturma olgusu degil ,suc onleme sisteminde yer alir.

* Turkiye Cumhuriyetin de ceeryan eden;

* Dindar kesimin ,Asker kubilayi once oldurup, sonra nasil cesedini sehirlden dolastirdiklarin,

* Maras ve Corumda Allaha adina dindarlarin nasil Alevi yurtaslari bicak,satir ve kesici aletlerle kestiklerini,

* Sivas Madimak Otelinde aydin Alevi yurtaslarin ,camiler de cikan dindar lar tarafinda nasil ketletiklerine,

* Hizbulahin kendi icindeki ,din kardeslerini karanlik odalardan nasil olduklerine sahidiz.

Sizde burda yazilanlarin ne oldugunu cok iyi biliyorsunuz ama?

??

iyi forumlar.
 
Üst Alt