DİNİ EFSANE ve MASALLAR

DİNİ EFSANE ve MASALLAR

1- Yaratılış Efsanesi:
Kutsal (!) kitaplardaki en büyük ve en önemli efsane. Tanrının kainatı, dünyayı ve insanları 6 günde yarattığı, 7. gün dinlendiğinin kıssası.

2- Adem ile Havva Masalı:
Adem’in topraktan, Havva’nın ise Adem’in kaburga kemiğinden yaratıldığı.

3- Nuh’un Gemisi ve Tufan Efsanesi:
Büyük sel afetinden sadece gemiye binen insan ve hayvanların kurtulduğu.

4- Musa Efsanesi:
Musa’nın doğuşu, Firavunun zalim olduğu, Musa’nın insanüstü mucizeleri, sihirli asası.

5- Mısır’dan çıkış ve Ahid Sandığı Efsanesi:
İsrailoğullarının Mısır esaretinden çölü geçerken gökten yağan ekmekle beslendiği.

6- Bakire Meryem Masalı:
Meryem’in cinsel ilişki kurmadan İsa’ya hamile kaldığı.

7- İsa Mesih Efsanesi:
İsa’nın insanüstü mucizeleri, ölüleri dirilttiği, çarmıha gerildikten sonra dirildiği ve göğe çıktığı.

8- Muhammed Efsanesi:
İlk yaratılan olduğu, o olmasa yaratılışın olmayacağı, doğumundaki mucizeler,
peygamberliğinin Kitablarda müjdelendiği, göğsünün yarılarak temizlendiği, Miraç, göğe çıkıp
Tanrıyla görüştüğü, başının üstünde daima bir bulutun takip ettiği, Ay’ı ikiye yardığı.

9- Mesih, Mehdi ve Deccal Masalı:
Kıyamet öncesi insanlığa zulmedecek Deccal’ın ve kurtaracak Mesih ve Mehdi’nin çıkacağı.

10- Kabir azabı ve Sırat Köprüsü Masalı:
İnanmayanların kıyamete kadar kabirlerinde işkenceye uğratılacağı ve kıyametten sonra
dirilip, iğneden ince kılıçtan keskin Sırat köprüsünden geçileceği, geçemeyenlerin cehenneme
düşeceği, geçenlerin cennete kavuşacağı.

Bu listeyi uzatabiliriz:

11- Yusuf ile Züleyha masalı
12- Sodom ve Gomore masalı
13- Fil Vakası
14- Hızır ile İlyas efsanesi
15- Eyüb’ün Hikayesi
16- Süleyman ile Saba Melikesi Belkıs hikayesi
17- Yunus’un Balık masalı
18- Habil ile Kabil masalı
19- İsmail’in kurban hikayesi
20- Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü masalı
gibi…

Peygamberlerin hayatları başlıbaşına bir masal olup bu masallar içinde efsaneleştirilenleri de çoktur. En büyük efsane ise Muhammed’dir.
İsa gibi tanrılaştırılmamıştır ama putlaştırıldığı kesindir.

İşte Muhammed efsanesi:

1- Doğum Öncesi:

a- Allah’ın “Muhammed’i yaratmasaydım kainatı da
yaratmazdım” dediği,
b- Muhammed’in yaratılanların ilk’i olduğu, onun nurundan
da tüm mevcudatın yaratıldığı,
c- Adem’in gökte “Lailaheillallah Muhammeden Resullullah”
yazısını gördüğü,
d- Peygamberliğinin Tevrat, İncil ve Zebur’da müjdelendiği,
e- Doğumuna yakın dönemde zulmün, adaletsizliğin arttığı,
kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, insanların bir
kurtarıcı beklentisi içinde olduğu,

2- Doğum dönemi mucize ve efsaneleri

a- Fil Vakası
b- Ateşe tapanların ateşlerinin sönmesi, Kisra sarayının
kulelerinin, putperestlerin putlarının
yıkılması, Save gölünün yere batması, Buda mabetlerinin
depremle yıkılması,
c- Astrologların burçların durumundan mucize bir doğumun
olduğunu çıkarması ve Mekke civarında arayışa geçtikleri,

3- Çocukluk dönemi:

a- Meleklerin göğsünü açıp kalbini temizlemesi,

b- Rahip Bahira’nın onu görünce son peygamber olacağını söylemesi,

4- Peygamberlik Öncesi:

a- Muhammedül emin diye çağırıldığı, çok güvenildiği,

b- Aralarında anlaşamayan putperestlerin Muhammed’i hakem tayin etmeleri,

c- Kabe’nin onarımı sırasında eteğini kaldırıp da avret yerleri görününce bayılması,

d- Hira dağında inzivaya çekildiği, orada garip sesler ve rüyalar gördüğü, Cebrail’in kendisine göründüğü,

5- Peygamberlik dönemi Efsaneleri:

a- Ümmi olduğu,
b- Başının üstünde daima bir bulutun dolaştığı,
c- Sırtında peygamberlik mührü olduğu,
d- Hicret sırasında saklandıkları mağara kapısının örümcek
ağı ile örüldüğü ve güvercinlerin yuva yaptığı,
e- Savaş sırasında susuz askerlerine parmağından çeşme
gibi su akıttığı,
f- Savaş sırasında aç olan askerlerini bir avuç hurma ile
doyurduğu,
g- Bir parmak işaretiyle ayı yarıp iki parçaya ayırdığı,
h- Burak adlı atla bir gece göğün katlarına aşıp (Miraç)
Allah’ın huzuruna çıktığı,
ı) Yüzünde peygamberlik nuru taşıdığı, onu her görenin
etkilendiği,
i) Avucundaki çakıl taşlarının dile gelip Allah’ı tesbih
ettiği, savaşta ise gülleye dönüştüğü,
j) 30-40 erkek gücünde olduğu, 10-11 eşini hergün
sıraya koyduğu,
k) Şeytanı yakaladığı, boğmak veya direğe bağlamaktan
vazgeçtiği,
l) Cinlerle, meleklerle konuştuğu,
i) 50 yaşında iken 6 yaşındaki Ayşe’yi 3 kez rüyasında
görüp aşık olduğu,
5- Kehanet Efsanesi

a- Ümmetinin 73 fırkaya bölüneceği,
b- İstanbul’un fethedileceği,
c- Mekke’nin işgal edilip Kabe’nin yıkılacağı, İslamiyetin
yokolacağı,
d) Kızı Fatma’nın kendisinden kısa süre sonra öleceği,
e) Kendisinden sonra 30 yıllık hilafet olacağı, bunun
daha sonra saltanata dönüşeceği,

Efsane ve masallar hoş olabilir. Ya da Tanrı inancı nedeniyle insanlar bu safsatalara inanmak durumunda kalabilir. Ama bunlar nedeniyle bilime, fenne, demokrasiye, insan haklarına, çağdaş ve modern yönetimlere sırt dönmenin ve ülkeyi karanlığa, yaşamları ise zehire dönüştürmenin affı olmaz.
Böylelerini ne insanlık affeder ne de varsa inandıkları Tanrı…

Serdar Kaangil
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt