Dindar gençlik yetiştirmek.....

Başbakanımız bir konuşmasında, dindar bir gençlik yetiştirme çabasında olduklarını söyledi. Bu sözlerine, hiç ama hiç şaşırmadım. Çünkü bu makama onu getiren, elinde ki inanç, din silahıydı da ondan. Onu tekrar gerekli gördüğünde kullanmasını, yadırgamadım doğrusu.

Evet, Başbakanımız dindar bir gençlik yetiştirme çabasında olduğuna göre, acaba kime, kimlere göre, hangi ölçüde dindar bir gençlik yetiştirmek istiyor diye sormak, bu durumda hakkımız olmalı.

Allah din ve iman konusunda, bizlerin Kur’an da çok dikkatimizi çekerek, kimin takvaca üstün olduğunu, yani daha çok imanlı, dindar olduğunu, yalnız ben bilirim der ve sakın kendinizi temize çıkarıp, karşınızdaki insanları küçümsemenin yanlışlığını yapmayın diye de bizleri uyarır.

Başbakanımız konuşmasında, kendisinin dindar bir gençlik, yetiştireceğini söyleyip, muhalefet partisine seslenerek, siz ateist bir toplum yetiştirebilirsiniz, türünden bir yaklaşım, Kur’an ehli bir kişiye ben doğrusu yakıştıramadım.

Dinde sakın bölünmeyin diyen Rahmana inatla, bölünmüş parçalanmış ve birbirine adeta düşman olan bir nesil, acaba nasıl bir dindarlık anlayışı, zihniyetiyle yetiştirilirse, daha dindar olur sizce? İşte kendimize sormamız gereken önemli soru.

Bu durumda Sayın Başbakanımız, acaba dindar yetiştirmek istediği genç nesli, hangi zihniyete göre yetiştirip, daha sonrada bakın size, dindar bir genç nesil yetiştirdik diyecek?

Acaba dindar yetiştirilmek istenen bu nesil, hangi cemaatlerde yetiştirilecek? Hangi tarikatın dini anlayışı ile daha dindar bir nesil olacaklar? Sayın Başbakanımızı bizler hükümet yaparken, gençlerimizin işsizliğine çare bulması, adaletli bir ortam hazırlaması için mi seçtik, yoksa kendi itikatları ve inançları doğrultusunda, kendince daha dindar bir toplum mu yaratmasını istedik? Halkın gerçek sorunlarına dermen olamayanların, kendilerine buldukları uğraş, doğrusu düşündürücüdür.

Sayın Başbakanım, lütfen benim inancıma, benim dindarlık anlayışıma müdahale etmeyiniz. Ben evlatlarımı sizin düşünce yapınıza, inancınıza, itikat anlayışınıza göre değil, kendi inancıma ve Allah ın rehberinden aldığım hüküm ve emirler doğrultusunda yaşamaları konusunda, Allah ın izniyle eğitmesini çok iyi bilirim.

Benim ve evlatlarımın, Allah a karşı imtihanına lütfen müdahale etmeyiniz. Sizin dindarlık anlayışınızı topluma, zorla kabul ettirip, işte dindar genç, toplum böyle olur mantığıyla, bu ülkeyi huzura değil, huzursuzluklara sürüklersiniz.

Hiçbir medeni ülkenin Başbakanından, kendi dini inançları ve itikatları doğrultusunda bir toplum yetiştireceğim diye, bir tek söz duymadım. Sanırım bizden başkada bir örnek de yoktur. Çünkü her ülkede farklı dini inançlar vardır. Ülkeyi yönetenlerin görevi, her inancın özgürce yaşanmasını sağlamaktır. Bu ve buna benzer konularla ilgilenen, toplumsal örgütler, dernekler, kuruluşlar vardır. İsteyen istediği doğrultuda inancını yaşar ve kendi doğrularında, Allaha karşı imtihanını verir.

Dindar bir genç nesil yetiştirmek isteniyorsa, önce amaca ulaşmak için her şey mubahtır zihniyetinin yanlışlığı, bu genç nesle öğretilmelidir. Çünkü bizler ana ve babalarımızdan bunu öğrendik. Ya şimdiki bir kısım gençlik ne halde dersiniz? Çünkü her şeyin bir kuralı vardır. Eğer oyunu kuralına göre oynamazsanız, sonunda mutlaka hüsrana uğrarsınız bilinci verilmelidir gençliğe. Kur’an eğitimi alan, yalana sığınarak amacına ulaşmaz.

İnançlı bir nesil yaratmak istiyorsak, kula kulluk etmenin günahı, Allah tan başka yardım istenecek bir makamın olmadığı bilinci, aşılanmalıdır önce topluma. Dindar bir nesil istiyorsak, önce körü körüne itaat etmeyen, aklını kullanmasını bilen, özgür bir gençlik yetiştirmeliyiz. Dindar bir nesil baskıyla yetiştirilmez.

Dindar bir nesil, kendisini yönetecekleri kendi iradesi ile seçen toplumlardır. Çünkü Allah sizleri yönetecekleri ehil insanlardan, özgür iradenizle seçin emrini vermiştir. Ya günümüzde ki içler acısı halimiz, nasıl diye bir düşünün isterseniz. İşte o zaman bizlerin neleri rehber aldığımız ve o neslin ne derece dindar olacağı ortaya çıkacaktır. Ülkeleri yönetmek zor iştir. Çünkü milyonlarca insanın vebali söz konusudur. Adaletle hükmetmeyenler, kendi adaletlerini yaratanlar, bir gün hesabını Rabbim e vereceklerdir.

Dindar bir nesil yetiştirmek istiyorsak, dinin içinde ki hurafeleri ve dine zarar veren yanlışları önce temizlemeliyiz. Arı, duru Allah ın kitabına sarılan ancak, dindar bir toplum yetiştirebilir.

Sayın Başbakanım, lütfen benim dindarlık anlayışıma müdahale etmeyiniz. Dindarlık kıstası, ölçüsü, değerlendirmesi sizin ya da herhangi bir beşerin yetki ve salahiyetin de değildir. Bu yetki ve ölçünün tek makamı Allah tır. Size düşen, sizin göreviniz, bizlere adaletli bir yaşam ortamı hazırlamak ve her inancın yaşanacağı özgür ortamı sağlamak olmalıdır.

Dindar bir geçlik yetiştirmeye çalışanlar, önce kendisi dindar olup olmadığını iyi sorgulamalıdırlar. Birisi sizlere sorsa ve dese ki, siz Allah indinde dindar bir insan mısınız dese, acaba sizler ne cevap verirsiniz? İçimizde ben Allah ın emirlerine harfiyen uyan, çok dindar bir adamım diyebilecek birisi var mı? İşte bu soruya kendisini temize çıkarıp ta, ben dindarım diyenler, sizce Allah katında ki gerçek dindar insanlar olabilir mi?

Yorum sizlerin. Birilerinin itikat ve inançlarına göre dindar olmak yerine, Allah ın Kur’an da verdiği kıstaslara göre dindar olmayı, Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK
 
Gençlik her platformda olduğu gibi kutuplara ayrılmış ve birbirinden uzaklaşmakta her geçen gün. DİNDAR değil KİNDAR bir gençlik yetiştiriyorlar...
 

tunakan

Uzaklaştırıldı
Y O R U M S U Z D U R. . .
Ulaştırma Bakanlığı'na 2012 yılında bütçeden aktarılacak ödenek ; 8 milyar 904 milyon TL
İçişleri Bakanlığı'nın ödeneği; 2 milyar 585 milyon TL
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi; 4.5 milyar TL
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi: 2 milyar 236 milyon TL
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi; 10 milyar 485 milyon TL
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dönüştürülen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın bütçesi; 292.8 milyon TL
Jandarma Genel Komutanlığı'nın ödeneği: 4 milyar 914 milyon TL
Sağlık Bakanlığı'nın ödeneği; 14 milyar 358 milyon TL

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ödeneği: 12 milyar 119 milyon TL

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ödeneği; 3 milyar 891 milyon TL

Avrupa Birliği Bakanlığı + Dışişleri Bakanlığı + Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı + Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçelerinin toplamı= Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan bütçe büyüklüğüdür.

Not; rakamlar Resmi Gazeteden alıntıdır.
 

tunakan

Uzaklaştırıldı
06.02.2012 yani bu gün başbakanımızın yaptığı konuşmayı inceleyin lütfen! geçmişte yapılanların rövanşı gibi görüyor bu durumu.
 
Diyanete ayrılan bütçe neden birilerini rahatatsız ediyor?
Din sosyal hayatın en önemli gerçeği ve burası da Müslümanların nüfusun kahir ekseriyetini oluşturduğu bir ülke.
Yıllardır üvey evlat muamelesi gören bu ülkenin dindar insanlarını ilk defa birileri adam yerine koyuyor,birileri yıllardır aralarına duvarların örüldüğü dini hayata daha özgürce yaklaşabiliyor diye kıyamet koparmanın ne anlamı var!
 
selam ederim;

sayın haluk gümüş tabak yazınız hakkında bir soru sormak isterim. ulu Allahın kuranda verdigi kıstaslara göre dindar olmak ne demektir? bu kıstas nerede yazıyor? ayrıca başbakan hangi cemaatte dindar bir nesil yetiştirecekmiş? bu bilgiye nereden ulaştınız?

teşekkür ederim.
 

tunakan

Uzaklaştırıldı
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 633
Kabul Tarihi: 22/06/1965
Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1965
Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12038

BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE GÖREVLERİ
GÖREV:
Madde 1 - İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.


görevleri yukarıda yazılı olan bir başkanlığın, bütçeden YATIRIM BAKANLIKLARINDAN daha fazla pay alması normalmidir? Konunun dinle, imanla ne alakası vardır? ben bunu yazdım diye bazılarından daha azmı MÜSLÜMANIM? ve ALLAH AŞKINA (C.C) elinizdeki müslümanlık ÖLÇEN ALETİ bize gösterinde bizde ne kadar müslümanız öğrenelim...
 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası: 633
Kabul Tarihi: 22/06/1965
Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 02/07/1965
Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 12038

BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE GÖREVLERİ
GÖREV:

Madde 1 - İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.


görevleri yukarıda yazılı olan bir başkanlığın, bütçeden YATIRIM BAKANLIKLARINDAN daha fazla pay alması normalmidir? Konunun dinle, imanla ne alakası vardır? ben bunu yazdım diye bazılarından daha azmı MÜSLÜMANIM? ve ALLAH AŞKINA (C.C) elinizdeki müslümanlık ÖLÇEN ALETİ bize gösterinde bizde ne kadar müslümanız öğrenelim...

Evet bu aleti ben de merak ediyorum...
 
Haluk GÜMÜŞTABAK
Senin dindarlik anlayisina nasil bir müdahale oluyor,basbakanin dindar bir nesil yetistirme söylemi...?

Simdi sen günde 5 vakit namaz kiliyorsunda , basbakan yok olmaz bunu 7 vakte cikaracaksinmi diyor, yada bazilari gibi günde 3 vakit 2 ser rekat kiliver yeter mi diyor..?

Ben sort ile namaz kilacagim dedinde yok illa salvar yada cübbe giy mi diyor..

Sen Kuran i saf ve duru hali ile okuyup uygulayacagim dediginde Basbakan ; Yok Haluk bey Kuran i ben yeniden tefsir ettim kitabin adida su sen kuran i birak bunu oku ve uygulami diyor...

Hayir anlamadigim , dindar bir nesil e bunca vaveylayi kopariyorsunuz, gecmiste onlarca sene bu millete dinini unutturmak icin yapilan seylere söyleyecek hic birseyiniz yok mu..?
Herkese soruyorum, dindar bir nesil yetismis olsa bunun kime ne gibi bir zarari olur..?

70 - 80 yila yakin dinsiz demiyorum bakin, dindar olmayan bir nesil üzerinde ISRARLA caba sarfedildi...Adamlar 2. dünya savasinda ayakta bir binalari kalmayacak sekilde yerle bir edilmisken simdi Dünyanin en büyük ekonomisi ve teknolojisine sahib ülkelerden biri halinde Almanya... 70-80 yildir nesil sizin istediginiz nesildi 2. dünya savasinada girmedi Türkiye... Ne oldu neredeyiz...?
 
  • Etiketler
    dindar gençlik
  • Üst Alt