Din Kültürü Performans Proje Ödevi Konuları

Din Kültürü Performans , Proje Ödevi Konuları,Performans ve Proje Ödevi Konuları,Proje ve Performans Ödev ve Görevleri,Sınıf proje görevleri konuları

4. sınıf Proje Ödevi Konuları

 • Günlük Konuşmalarımızdaki Dinle ilgili sözcük ve deyimleri yazınız?
 • Çevremizdeki insanların nasıl selamlaştıklarını gözlemleyiniz?
 • Dinimizde selamlaşma ve önemi.
 • Güzel söz söylemenin önemini belirten atasözlerin yazınız?
 • Allah’a Şükür,Günah, Sevap, Helal ve Haram kavramlarının tanımı ve bunlara 5’er örnek verilmesi.
 • Dilek ve Dualarımızdaki dini ifadelere 15’er örnek veriniz?
 • Evimizde ve Çevremizde bulunan dini semboller nelerdir?
 • Dinin Tanımı ve Din Çeşitleri.
 • Ahlaklı ve Ahlaksız Kavramlarını Değerlendiriniz?
 • Dinimizin güzel diye nitelendirdiği davranışlardan 20 tane yazalım.
 • Peygamberimizin söz ve davranışları ile en güzel örnek olduğunun açıklanması.
 • Sübhaneke Duası ve Anlamı
 • Dinimize Göre Temizliğin Önemi
 • Beden temizliği konusunda neler yaparız?
 • Okulumuzu ve çevremizi temiz tutmak için neler yapmalıyız?
 • Temizlikle ilgili Atasözleri yazalım.
 • Sağlığımız için neden temizlik önemlidir?
 • Sözünde durmak, Dürüst ve Güvenilir olmak da temizlik midir?
 • Allah niçin temizlenenleri sever?
 • Fatiha Suresi ve Anlamı
 • İyi bir meslek edinebilmek ve başarıya ulaşabilmek için neler yapmalıyız?
 • Sevgi ile ilgili atasözleri toplayalım.
 • Doğruluğun dinimizce önemi nelerdir?
 • Çevreyi korumanın yaşamsal önemi ve dinimizdeki yeri.
 • Din İyi, Doğru ve Güzel Olanı Yapmamı İster
 • Tevekkül nedir? Niçin tevekkül etmeliyiz?
 • Saygılı insanın özelliklerini anlatınız?
 • İnsanlar başarılı olmak için neler yaparlar?
 • Çocukları Anne ve babalarına karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?
 • Anne ve babanın çocuklara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?
 • Aile içi ilişkilerde saygının önemi nedir?
 • Ailemizi olması bize niçin güven verir?
 • Yaratılmışları sevmekle niçin Allah’ı sevmiş oluruz?
 • Allah’ın Evrendeki Her Şeyi Özenle Yaratması ve Sevmesi
 • Yunus Emre Ve İnsan Sevgisi “Yaratılanı Severim, Yaratandan Ötürü”
 • Başkalarına sevgiyle yaklaşmak bize neler kazandırır?
 • Yüce Allah’ın çocukları sevdiğinin belirtilerini bir örnekle açıklayınız?
 • Bizler Allah’a karşı sevgimizi nasıl gösteririz?
 • Peygamberimizin insanları sevmekle ilgili sözlerinden yazınız?
 • İhlas Suresi ve Anlamı
 • Dini Bayramlar hangileridir? Ailemizde Dini Bayramların kutlanışını anlatınız? (Gözlem ve İnceleme)
 • Milli Bayramlarımız hangileridir?
 • Kandil Gecelerimiz nelerdir? Ne zaman kutlarız?
 • Paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatınız?
 • Hasta ziyaretinin önemi, ziyaret esnasında nelere dikkat etmeliyiz?
 • Geçmişlerimizi anmak için neler yaparız?
 • Erdemli davranışlar nelerdir?
 • Hz.Muhammed (S.A.V.)’in aile büyüklerini yazınız?
 • Hz.Muhammed (S.A.V.)’in doğduğu ortamdaki ahlaki ve toplumsal durum hakkında bilgi toplayınız?
 • Hz.Muhammed (S.A.V.)’in dürüslüğü ve güvenilirliği hakkında bilgi veriniz?
 • Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Çalışmaya verdiği önemi açıklayınız?
 • Hz.Muhammed (S.A.V.) doğmadan önce Mekkede hangi din ve inanışlar mevcuttu?
 • Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Çocukluğu ve Çocuklara Karşı Davranışları
 • Peygamber çocuklarla nasıl konuşurdu? Peygamberimizin Çocuk Sevgisi
 • Hz.Muhammed(sav)’in Doğa ve Hayvan Sevgisini anlatınız?
 • Kevser Suresi ve Anlamı

5.sınıf Proje Ödevi Konuları

 • Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ve anlamları
 • Allah’ın her şeyi yarattığı ile ilgili ayet meallerinden yazınız?
 • Allah’ın her şeyi gördüğüne inanan insanın davranışlarında ne gibi değişiklikler olur?
 • Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne demektir? Açıklayınız?
 • Dua ve Allah’tan Yardım Dileme
 • Günlük Dualarımızı nelerdir?
 • Allah’ın bizimle beraber olduğunu nasıl anlarız?
 • Dua etmek için belli koşul var mıdır?
 • Dua etmek, Allah’la aramızda yakınlık oluşturur mu?
 • Kur’an’da yer alan dua ayetlerinin anlamlarını yazınız?
 • İbadetlerle İlgili Kavramları(Farz, Vacip, Sünnet..vb) açıklayınız?
 • Cami ve bölümleri hakkında bilgi veriniz?
 • Sünnet nedir? Namazın sünnetlerini yazınız?
 • Farz nedir? Abdestin farzlarını yazınız?
 • Namazın içinden ve dışından olan farzlarını yazarak açıklayınız?
 • Gusül ( boy abdesti)abdestinin alınışını sünnete uygun yazınız?
 • Başlıca İbadetlerimiz nelerdir? Zekat hakkında bilgi veriniz?
 • İbadet nedir? Çeşitlerini yazarak oruç hakkında bilgi veriniz?
 • Zekat ibadetinin toplumsal dayanışmaya katkıları nelerdir?
 • Bilinçli ibadet eden kişinin davranışları nasıl olmalıdır?
 • Cami görevlileri kimlerdir? Görevlerini yazınız?
 • Niçin ibadet ederiz?
 • Ramazan ayı girmeden önce ne gibi hazırlıklar yaparız?
 • Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
 • Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları nelerdir?
 • Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz?
 • Oruç kimlere farzdır? Ergenlik hakkında bilgi veriniz?
 • Orucu bozan durumları yazınız?
 • Okulumuzu Nasıl Temiz ve Düzenli Tutabiliriz
 • Asr Suresi ve Anlamı
 • Kur’an’ı Kerim’in indiriliş süreci hakkında bilgi veriniz?
 • Namaz çeşitlerini yazarak Teravih namazı hakkında bilgi veriniz?
 • Yakınlarınızla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?
 • Arkadaşlarımızın fikirlerini sabırla dinlemek niçin önemlidir?
 • Küçüklerimize örnek olmak için neler yapmalıyız?
 • Gerektiğinde özür dilemenin yararları nelerdir?
 • Trafik kurallarına özenle uymak niçin gereklidir?
 • Komşularımızla ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?
 • Engellilere nasıl yardım etmeliyiz?
 • Kutsal Kitaplar ve Suhuflar nelerdir? Kur’an’ı Kerim’in iç düzeni hakkında bilgi veriniz?
 • Peygamberlerin nitelikleri ( özellikleri) nelerdir? Açıklayınız?
 • Ulülazim Peygamberler kimlerdir?Kur’an’da Adı Geçen Peygamberleri yazınız?
 • Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Aile bireyleri ve aile hayatı hakkında bilgi veriniz?
 • Allah mesajlarını niçin peygamberler aracılığı ile göndermiştir?
 • Allah’ın İnsanlara peygamber göndermesinin nedenleri nelerdir?
 • Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir?
 • Hz. Muhammed (s.a.v.)’in güvenilirlik niteliği hakkında bilgi veriniz?
 • Hz. Muhammed’in insanlarla şakalaştığına dair örnekleri yazınız?
 • Hz. Peygamberimizin İltifatları
 • Hz. Muhammed’in ailesinin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız?
 • Hz. Muhammed’in akrabalarına karşı tutumlarından örnekler veriniz?
 • Hz. Muhammed’in ailesinin tutumlu oluşu konusunda bilgi veriniz?
 • Hz.Hatice (R.A.) hakkında bilgi veriniz?
 • Salavat Duaları ve Anlamlarını yazınız?

6. sınıf Proje Ödevi Konuları

 • Niçin ibadet ediyoruz?
 • Allah (cc) karşı görevlerimiz nelerdir? araştırarak yazınız.
 • Namazın, islam’daki yeri ve önemini araştırarak yazınız
 • Namaza hazırlık şartları, abdest ve çeşitleri
 • Namaz için abdest almanın fazilet ve faydaları.
 • Dinimizin temizliğe verdiği önemin ayet ve hadislerle açıklanması.
 • Cemaatle namaz kılmanın önemi ve fazileti,
 • Cuma namazının fazilet ve önemi.
 • İslam dininin hasta, yolcu ve özürlülere sağladığı kolaylıklar.
 • Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle orucun fayda ve faziletleri
 • Günlük beş vakit namaz ve kılınış şekilleri
 • Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle namazın insana kazandırdıkları
 • Namazın faziletleri.
 • Temizlik nedir? İlgili ayet ve hadis meallerini yazınız.
 • Namaz surelerinin (10 sure) meallerini yazınız.
 • Namazın farzları ve vacipleri,
 • Namazın sünnet ve adabı,
 • Namazı bozan davranışlar,
 • Nafile namazlar nelerdir,
 • İslam’ın sakınmamızı istediği kötü davranışlardan yedi tanesinin açıklanması
 • İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması
 • Zararlı Alışkanlıklar İle Bunlardan Korunma Yolları ve Dinimizin Koyduğu Ölçüler
 • Dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlar ve bunların fert ve toplum hayatına zararları
 • Yalan Söylemek ve Hile Yapmanın Zararları
 • Dinimizin Sakınmamızı İstediği Kötü Alışkanlıklar
 • Ahlak nedir? Güzel ahlakla ilgili 10 ayet ve 10 hadis meali yazınız.
 • Savurganlık nedir? Bireysel ve toplumsal zararları nelerdir? Araştırınız
 • Ana-Babaya karşı görevlerimiz nelerdir? Araştırarak yazınız.
 • Zekâtın mahiyeti ve önemi,
 • Zekâtın ödenmesi ve dağıtımı,
 • Zekât vermenin adabı.
 • Fıtır sadakası.
 • Zekât ve sadaka’nın bireysel ve toplumsal hayattaki önemini anlatınız.
 • Zekâtın fert ve toplum hayatındaki yeri.
 • Zekât nelerden verilir
 • Zekât ve sadakanın sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından önemi
 • Toplumsal yardımlaşma ve yardım kurumlarımız
 • Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekâtın önemi.
 • Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle zekatı, kimler kimlere verir ve zekatın önemi
 • Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle Allah Rasulü’nün güzel ahlakı
 • Mübarek geceler nelerdir ve nasıl değerlendirmeli?
 • Hz.Peygamber (SAV)’in kısaca hayatı
 • Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Hayatı – Çocukluk ve Gençlik Dönemi
 • Hz. Muhammed(s.a.v.)’in Hayatı – Peygamberliği ve İslam’a Daveti.
 • Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Hayatı – Mekke Dönemi
 • Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Hayatı – Medine Dönemi
 • Veda Hutbesi ve İnsan Hakları
 • Peygamberimizin Medine’ye hicreti.
 • Muhacirler ile Ensâr arasında kardeşlik kurulması ve bunun önemi.
 • Vedâ hutbesi ve getirdiği prensipler.
 • Peygamberimizin vefatı
 • Hz.Muhammed in HİCRETİ nedenleri ve kazanımları.
 • Kur’an’a Göre Hz.Muhammed (S.A.V.)
 • Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Allah Rasulünün güzel ahlakı
 • Hz.Muhammed’in(SAV) Veda Hutbesini ve önemini yazın
 • Peygamber Efendimizin, çalışmakla / gayret göstermekle ilgili (en az 20 ) hadisini yazınız.
 • Peygamberimiz (sav)‘e karşı görevlerimiz nelerdir? Araştırarak yazınız.
 • Hz.Muhammed(sav)’in Ahlakı’nı araştırınız..
 • Hz.Peygamber (SAV)’in mescidi ve sosyal işlevi.
 • Medine döneminde eğitim ve öğretim etkinlikleri
 • Hz.Muhammed(sav)’in insani yönü
 • Hz.Muhammed(sav)’in peygamberlik yönü.
 • İslam dininin ilime verdiği önem ve ilimle ilgili ayet ve hadisler.
 • Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Ana-Baba hakkı
 • Dört Büyük Kutsal Kitap
 • Kutsal Kitaplardan Öğütler
 • Kuranı Kerim’in dini hayatımızdaki önemini araştırınız.
 • Sevgi ve Barış Dini Olarak İslam
 • Kuranı Kerim’in dini hayatımızdaki yeri ve önemini araştırınız.
 • Kuranı Kerim’de Hz Muhammed (SAV) nasıl anlatılıyor?
 • Kuran-ı Kerim’e karşı görevlerimiz nelerdir?Araştırarak yazınız.
 • Kitaplara İman,Kitaplar:Suhuf,Tevrat,Zebur,İncil ve Kur’an.
 • Fil Suresi ve Anlamı
 • Felak Suresi ve Anlamı
 • Nasr Suresi ve Anlamı

7.sınıf Proje Ödevi Konuları

 • Kutsal kitabımız kur’an-ı kerimin sosyal hayatımızdaki önemini araştırınız.
 • Kur’an-ı kerime karşı görevlerimizi araştırınız.
 • Kur’an-ı kerimin gönderilişi ve kitap haline getirilmesini araştırınız.
 • Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri ve içinde yer alan belli başlı konular
 • Kur’ân-ı Kerim’i diğer ilâhî kitaplardan ayıran başlıca özellikleri.
 • Kur’ân’da Allah-insan ilişkisi.
 • Kur’ân’da Allah-kâinat ilişkisi.
 • Kur’ân’da insan-insan ilişkileri.
 • Kur’ân-ı Kerim’de ahlak ilkeleri. Batılı bilim adamları ve araştırıcıların, Kur’ân hakkındaki düşünceleri.
 • Kur’an’ın İndiriliş Süreci ve İçeriği,
 • Kur’an’ın Mûcize Oluşu,
 • Kur’an’ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikleri,
 • Kur’an’ı Kerim’in Evrenselliğinin Temel Nitelikleri,
 • Toplumu Islahta Kur’an’ın Öngördüğü Bazı İlkeler,
 • İlâhî Kitap Kavramı,
 • Kitaplara İman,Kitaplar:Suhuf,Tevrat,Zebur,İncil ve Kur’an.
 • Hac ibadeti ve insan davranışı üzerindeki etkileri
 • Hac’ dan dönen bir hacı ile hac konusunda röportaj yapılması
 • Hacca gidecek olan hacı adayı ile röportaj yapılması
 • Dinimizde kurban ibadetinin araştırınız.
 • Hac İle İlgili Mekanlar
 • Haccın Yapılışı
 • Kur’an’a Göre Hz.İbrahim (A.S.) ve Kurban Kıssası
 • Kurban İbadeti ve Dayanışma
 • Haccın önemi ve faydaları.
 • Kâbe ve zemzemin tarihçesi.
 • Hac ve kurbanın toplumsal hayata etkileri
 • Kurban ibadetinin toplumsal yararları
 • Hac ile ilgili kavramların açıklanması ve haccın insan davranışları üzerindeki etkileri
 • Hac ibadeti nedir? Bireysel ve Toplumsal faydaları nelerdir? Araştırınız.
 • Kurban nedir? Kurbanın ilk başlangıcını ve İslam’daki önemini araştırınız
 • İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması
 • İslam’ın yasakladığı kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması
 • Görgü kurallarının açıklanması
 • Dinimizde savurganlığın zararlarını araştırınız.
 • İslam’da verilen sözü tutma ve emaneti korumanı önemini araştırınız.
 • Dinimizde affetmek ve bağışlamanın önemini araştırınız.
 • Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Allah’a ve Rasulüne itaat
 • Dindar Olma ve Güzel Ahlak İlişkisi
 • İslâm ahlakında sabır, sorumluluk, şükür ve tevbe.
 • İslâm ahlakında bağışlama, hoşgörü, emaneti gözetmenin önemi.
 • İnsanlar arasıdaki ilişkilerde Kur’an’ın öğütlerini araştırınız.
 • Ahlak nedir ? K. Kerimden güzel ahlakla ilgili 25 ayet mealini araştırarak yazınız.
 • K. Kerimde, “İnsanın özelliklerini” anlatan 25 ayet mealini araştırarak yazınız.
 • Müminlerin özelikleri nelerdir?Ayetlerden hareketle araştırınız.
 • Alkol-Uyuşturucu ve Korunma Yolları,
 • İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri:
 • a.İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri
 • b.İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri
 • Ailede Ahlâkî Görevler
 • Toplumsal Görev ve Sorumluluklar,
 • Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti
 • Kur’an-ı kerim’e göre şeytanın kötülüğünden korunmayı araştırınız.
 • Meleklerin özellikleri ve melek inancının fert ve toplum hayatına tesiri.
 • Kur’an’da adı gecen melekler ve özellikler
 • Şeytanın kötülüklerinden nasıl korunabiliriz?
 • İslam’a göre “melek, cin ve şeytan” hangi özelliklere sahiptir? Ayetlerin ışığında araştırarak yazınız.
 • Meleklere İmanın davranışlarımız üzerindeki etkisi ve Meleklerin Görevlerini yazınız.
 • Melekler,Meleklere İman ve özellikleri,görevleri çeşitleri,
 • İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi,
 • Kur’an’da Ruh Kavramı,
 • Kur’an’da Cin ve Şeytan Kavramı,
 • Kur’an’da Falcılık, Sihir ve Büyü,
 • İki Büyük Düşman: Nefis ve Şeytan,
 • İslâm’a göre falcılık ve sihir.
 • Satanizm ve Satanizm’den korunma yolları.
 • Ahiret hayatının insan hayatı üzerindeki etkilerini araştırınız.
 • Kur’an’a Göre Cennet ve Cehennemin Özellikleri
 • Ahiret inancı taşımayan kimselerin kendilerine ve topluma verdiği zararlar.
 • İslam inancına göre “Ahiret, Cennet ve Cehennem” nedir? Kur’an ve Hadisten araştırınız.
 • Kıyamet ve Kıyamet Alametleri (küçük ve büyük İşaretleri) nelerdir?Araştırarak yazınız..
 • Cennet ve cennetlikler kimlerdir? Ayetlerden hareketle araştırınız
 • Cehennem ve cehennemlikler kimlerdir? Ayetlerden hareketle araştırınız
 • Âhiret İnancı, Âhiretin Varlığının İspatı,
 • Âhiret Hayatının Devreleri,
 • Ahırete imanın fert ve toplum hayatındaki önemi
 • ilede Anne-Baba ve Diğer Bireylere Karşı Görev ve Sorumluluklarımız
 • Dinimize göre çocukların anne ve babalarına karşı görevleri.
 • İslâm’da çocuk hakları.
 • Hz. Peygamberde çocuk sevgisi.
 • Aile nedir? İslam’ın Aileye verdiği önemi araştırarak yazınız.
 • Kadınlara Ait Özel Haller nelerdir? Araştırarak yazınız. (Kızlara…)
 • Ergenlik Dönemi ve Sorunları nelerdir?Araştırınız.(Erkek ve Kızlar)
 • Eşler Arasında Haklar ve Görevler.
 • Ana Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri,
 • Akrabalar Arasında Haklar ve Görevler,
 • Kuran’a göre Müminlerin Özelikleri
 • Kuran’a göre Münafıkların Özelikleri
 • Kuran’a göre Kafirlerin Özelikleri
 • Maun Suresi ve Anlamı
 • Nas Suresi ve Anlamı
 • Kunut Duaları ve Anlamları
 • İslam’ın Temizliğe Verdiği Önemi anlatınız.(İlgili ayet ve hadislerden 10’ar tane yazınız)
 • Allah (cc)’ın “99 Güzel İsim”nin yazarak açıklamasını yapınız..
 • Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu,
 • Peygamber Efendimizin Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı,
 • Efendimize Peygamberlik Verilmeden Önce Dünyanın ve İnsanlığın Durumu,
 • Kâinatın Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,
 • İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet,
 • Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti, Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,
 • Mekke’nin Fethi,
 • Veda Haccı ve Veda Hutbesi,
 • Peygamberimizin Rabbine Kavuşması, Peygamberlerin Genel Özellikleri,
 • Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri
 • Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem

8. sınıf Proje Ödevi Konuları

 • İslam’ın sakınmamızı istediği kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması
 • İtikat ve inanca sokulan bidatler ( Hurafeler)
 • İnanan insanlarda bulunması gereken davranışların neler olduğunu araştırınız.
 • İslam dininin inanç özgürlüğüne verdiği önemini araştırınız.
 • Salih Amel ve Örnekleri
 • İnanan İnsana Yakışan Davranışlar
 • Dinimizin Çalışmaya Verdiği Önem ve Peygamberlerin Meslekleri
 • İslâm’ın çalışmaya verdiği önem.
 • Salih amel nedir?İnanç davranış ilişkisi içinde insana etkisini araştırın.
 • İnancın davranışlara etkisi var mıdır? Örneklerle açıklayarak yazınız.
 • İman, İmanın Tanımı ve Kapsamı, İcmâlî ve Tafsîlî İman.
 • İmanın Geçerli Olmasının Şartları,
 • Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar,
 • Kuran-ı Kerim’e göre İnanan İnsanın Özellikleri,
 • Kur’an’da İnanç ve Davranış İlişkisi,
 • Dinimizde iyilik ve yardımseverliğin önemi.
 • İslam’daki Hoşgörü ve İnanç Özgürlüğünü araştırarak yazınız.
 • Hz. Muhammed’in sabrı ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
 • Hz. Muhammed’in hoşgörüsü konusunda araştırma yapınız.
 • Hz. Muhammed’in merhameti ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
 • Hz. Muhammed (a.s)’in ahlak ile ilgili hadislerinin derlenmesi.
 • Veda hutbesinde ifade edilen evrensel değerler nelerdir.
 • Hz. Peygamber’in örnek ahlakını örneklerle açıklayınız.
 • Hz. Peygamber zamanını nasıl değerlendirirdi?
 • Hz. Muhammed(sav)’in “İnsani Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında inceleyiniz.
 • Hz. Muhammed’in “Peygamberlik Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında inceleyiniz.
 • Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk,
 • Toplumsal Barış ve Uzlaşma,
 • Peygamberimizin gençliği, evlenmesi, ticari hayatı ve Kabe hakemliği olaylarını anlatınız.
 • Hz. Muhammed’in peygamber olmasını araştırarak yazınız.
 • Hz.Muhammed(as)’in Savaşlarını sebepleri ve sonuçları ile yazınız.
 • Hz.Muhammed (s.a.v.) nasıl bir ahlâka sahip idi? Araştırarak yazınız.
 • Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman,
 • Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet,
 • Peygamberlerin Özellikleri,
 • Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Örnek Hayatları
 • Peygamberlik ve Vahiy,
 • Peygamberliğin İspatı:Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı,
 • Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri,
 • Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti,
 • Hz. Peygamberin İbadet Hayatı,
 • Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi, Çocukluğu, Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı.
 • Peygamberlik Öncesi Dünyanın ve İnsanlığın Durumu, Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,
 • İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet.
 • Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti,
 • Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,
 • Mekke’nin Fethi
 • Veda Haccı ve Veda Hutbesi, Peygamberimizin Rabbine Kavuşması.
 • Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem.
 • Peygamber Efendimizin Akla ve Bilime Verdiği Önem.
 • Peygamberimizin Çocuklarla Olan Anıları…
 • Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle İslam’ın ilme verdiği önem
 • Düşünme ve Aklını Kullanma İle İlgili Ayetler (Kur’an İncelemesi)
 • İslam’ın Bilimi Teşvik Etmesi ve İslam Bilim Tarihinden Örnekler
 • Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisi Olarak Laiklik
 • Atatürk’ün İslam Dini İle İlgili Görüşleri ve Sözleri
 • Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütlerinden Örnekler
 • İslâm’da aklın yeri ve önemi.
 • İslâm’da akıl-vahiy ilişkisi.
 • İnsanın İradeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratılması: a.Tevekkül, b.Hayır ve Şer , c.Rızık, d.Ecel
 • Kaza ve kaderin açıklanması ve Allah’ın değişmez kanunları
 • Dinimize göre insanın diğer varlıklardan üstün yaratılmasının nedenlerini araştırınız.
 • İslam Dinine göre kaza ve kader inancının günlük hayatta sağladığı faydalar nelerdir?
 • Kader inancının insan psikolojisi ve davranışları üzerindeki etkisi.
 • Tevekkülün gerekliliği, yanlış tevekkül anlayışının ve tevekkülsüzlüğün zararları.
 • Kaza ve kader inancının kişiye sağladığı faydalar nelerdir?
 • İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri
 • İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri,
 • İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri,
 • Kazâ ve Kader İle İlgili Âyet ve Hadisler,
 • Dinimizin kültürümüz üzerindeki etkileri (dil,edebiyat. örf adet,musiki …)
 • Mübarek geceler ve bu geceleri nasıl değerlendirmeliyiz
 • Çevremizdeki Dini ve Tarihi Eserleri Tanıma
 • Yöremiz Kültüründe (Örf ve Adetlerimizde) Yer Alan Dini Motifler
 • Musikimizdeki Dini Motifler
 • Müslüman Türk Bilginler (Biyografi Çalışması)
 • Mimarimizdeki dini motifler doğrultusunda Konya ve Ilgın’ı değerlendirin.
 • Mevlana Celaleddin-i Rûmi’nin hayatını araştırarak Mevlevilik hakkında bilgi veriniz.
 • Yunus Emre kimdir? Hayatını araştırarak yazınız.
 • Dinlerin özelliklede İSLAMIN evrensel öğütleri
 • İslam’daki Din Anlayışı farklılıklarının sebeplerini araştırarak yazınız.
 • İmam Ebu Hanife kimdir? Hayatını ve kurucusu olduğu Hanefilik Mezhebini araştırarak yazınız.
 • Hz.Ali(r.a.)’nin Hayatını araştırarak yazınız.
 • Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin(ra)’nin hayatlarını araştırarak yazınız
 • Mübarek geceler ve bu geceleri nasıl değerlendirmeliyiz
 • İslam’da temizlik ve ilamın temizliğe verdiği önem
 • Kuranı Kerimde Hz.Muhamed (sav)
 • Hz.Muhammed (s.a.v.)’in Örnek Ahlakı
 • Ayetel Kürsi ve Anlamı
 • Kur’an-ı Kerim ‘in konularını araştırarak birer ayatle örneklendiriniz?
 • Dinimizin insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem
 • Hicretin İslam tarihindeki önemini anlatınız.
 • Ergenlik Dönemi ve Sorunları nelerdir?Araştırınız.(Erkek ve Kızlar)
 • Kadınlara Ait Özel Haller Nelerdir? Araştırarak Yazınız.(Kızlar.)
 • Alkol-Uyuşturucu ve Korunma Yolları,
 • Kuran’a göre Mü’minlerin özellikleri nelerdir?
 • Kuran’a göre Münafıkların özellikleri nelerdir?
 • Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermekle ilgili Hadis ve Ayet Meallerini Derleyiniz?
 • İslam Dininin Hayvanlara iyi Davranmak ve Çevreyi Korumakla ilgili öğütlerini yazınız?
 • İslam’da Kul Hakkı kavramını araştırınız?
 • Öldürmemek kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
 • Çalmamak kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
 • Yalancı Şahitlik Yapmamak kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
 • İyilik ve Yardımseverlik. kavramlarını dinlere göre değerlendiriniz?
 • Temizlik kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
 • Doğruluk kavramının dinlere göre değerlendiriniz?
 • Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir.
 • Dinde niçin zorlama yoktur araştırınız?
 • Kur’an’dan , İslam’ın din özgürlüğüne verdiği önemi ayet ve hadislerde araştırınız?
 • Atatürk’ün laiklik ilkesi ile ulaşmak istediği hedeflerin neler olduğunu araştırınız?
 • İslam’da sabrın önemini araştırınız?
 • İman nedir? Çeşitleri nelerdir? İnanç yönünden insanları değerlendiriniz?
 • Niçin insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır?
 • Evrenin yasalarını araştırarak değerlendiriniz?
 • Evrendeki düzen ve dengeyle ilgili gözlemlerinizi yazınız?
 • Çalışmanın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir?
 • Bilgisiz taklit neden taassuba götürür?
 • Kur’an’a göre insanın özelliklerini araştırınız?
 • Kur’an’da insanın yaratılışı ile ilgili ayet meallerini derleyiniz?
 • Dinsel bağnazlığın zararları nelerdir?
 • Örf ve adetlerimizde dini motifleri tespit ediniz?
 • Hz. Peygamberin İsra ve Miraç Mucizesini ve hediyelerini yazınız?
 • Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserleri hakkında bilgi toplayınız?
 • Dinlerdeki inanç sistemlerini değerlendiriniz?
 • Danışarak iş yapmak niçin önemlidir?
 • Allah (c.c)’nün 99 ismini yazarak kısaca açıklayınız?
 • Allah’ın Zati ve Subuti Sıfatlarını açıklayarak yazınız?
 • Namazın içinden ve dışından farzlarını açıklayarak yazınız?
 • Abdest, Boy abdesti ve Teyemmümün yapılışlarını sünnete uygun yazarak bunlarla ilgili hadis meali derleyiniz?
 • Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri,
 • Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti,
 • Hz. Muhammed’in hoşgörüsü konusunda araştırma yapınız.
 • Hz. Muhammed’in merhameti ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
 • Hz. Muhammed (a.s)’in ahlak ile ilgili hadislerinin derlenmesi.
 • İslam dininin özellikleri
 • Kur’an-ı kerimin göre şeytanın kötülüğünden korunmayı araştırınız.
 • Meleklerin özellikleri ve melek inancının fert ve toplum hayatına tesiri.
 • Kur’an’da adı gecen melekler ve özellikler
 • Kur’an-ı kerimin gönderilişi ve kitap haline getirilmesini araştırınız.
 • Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle namazın insana kazandırdıkları
 • Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekâtın önemi.
 • Ayeti kerime ve hadisi şeriflerle zekatı, kimler kimlere verir ve zekatın önemi
 • Mübarek geceler nelerdir ve nasıl değerlendirmeli?
 • Kur’ân-ı Kerim’de ahlak ilkeleri. Batılı bilim adamları ve araştırmacıların, Kur’ân hakkındaki düşünceleri.
 • İslamiyetin Temel Özellikleri
 • Hristiyanlık dininin özellikleri
 • Yahudilik dininin özellikleri
 • Budizm dininin özellikleri
 • Hinduizm dininin özellikleri
 • Şamanizm dininin özellikleri
 • Noel ve Yılbaşı
 • Kur’ân-ı Kerim’e göre Yahudiler.
 • Kur’ân-ı Kerim’e göre Hıristiyanlar.
 • Reenkarnasyon.
 • Misyonerlik, Misyonerlerin Amaçları ve Misyonerlik Faaliyetlerinden Korunma Yolları
 • İslam dininin özellikleri
 • Reenkarnasyon ve Ruh Göçü
 
Üst Alt