Din Eğitimini, Sadece, Bizzat Allah; Kitabı KURAN ile Yapmalı!

Din Eğitimini, Sadece, Bizzat Allah; Kitabı KURAN ile Yapmalı!​

Kuranın ilk muhataplarının Araplar olması nedeniyle, üzerinde düşünüp, anlayabilmeleri için Arapça indirilmiş Kuran; çıkarcı aracılar tarafından, biz Türkçe okur-yazarlara da, aldatmak kolay olsun diye asırlardır Arapça okutulmaktadır.

(İbrahim,4)Biz görevlendirdiğimiz her elçiye, ayetlerimizi, kendi halkının ana diliyle gönderdik ki, halkı elçilerin tebliğ ettikleri ayetlerimizi anlayabilsin / kendilerine açıkça anlatabilmesi için, her peygamberi kendi topluluğunun diliyle gönderdik.

Allahın tekelinde, yönetiminde olması gereken Din, Allahın kayıtlı Sözlerinden oluşan Kitabı KURAN dışında; farklı sayısız mecrada, çıkarcı aracılar / din satıcıları tarafından dayatılan uydurmalarla, baskı alanına dönüşmüş durumda! Ne yazık ki, baskılar da Kuran adı kullanılarak oluşturulmakta! Dinin, zorlama-baskı aracı olarak kullanılabileceğinin; tüm olası yollarını gösteren Kuranın uyaran ayetlerine rağmen!
Kuranda; tek eğitici, öğretici sıfatıyla Rab Allah, yarattığı kulunun gerçek insan boyutuna ulaşabilmesini, ayetleri olan Sözleri ile sağlamaktadır ama kulun, özgür iradesi, bilinçli seçimi olması şartıyla!
Bu konuya ışık tutan, aşağıya alıntıladığım ayetler; ısrarla, Dinin tek sahibi Allahın koruması altına girmemiz için; bizleri sadece KURANa ve KURAN aracılığı ile de Yüceler Yücesi Yaratıcımızın eğitimine-öğretimine, bilgilendirerek, öğüt vererek, uyararak çağırmaktadır!

(Rahmân,1-4)Çok Seven / sonsuz iyiliği, güzelliği, sevgisi taşan / Rahmân Allah, yol gösterici Kuranı öğretti, insanı oluşturdu, ona hayr ve şerri, iyiyi, kötüyü ayırmayı / kendini söz ile ifade etmeyi öğretti.
Ey akıl ve vicdan sahibi inananlar / kavrama yetenekleri olan iman etmiş kişiler! Allahı dinleyiniz / Allaha saygılı olun. Allah size bir Zikir / hatırlatma / KURAN indirmiştir.(Talâk,10)
(İnsan,29)Bu / Kuran, kuşkusuz bir hatırlatma / uyarı / bir düşündürücü / bir öğüttür. O halde her kim dilerse, Rabbine giden / ulaştıran bir yol tutar / Rabbinin yolunda yürür.
(Alâk,4,5)Odur kalemle öğreten. İnsana bilmediğini öğretti.
(Hadid,9)Sizi cehaletin karanlığından, bilimin aydınlığına çıkarmak için kuluna / Muhammede gerçeği apaçık gösteren, Söze dayalı apaçık ilkeler / ayetler indiren Allahtır.
(İnsan,2,3)Doğrusu biz insana doğru yolu gösterdik / iyiyi-kötüyü ayıracak bilgileri yollayarak bilgilendirdik; ister kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen / şükreden biri olsun, ister nankör.
(Bakara,282)Allahın öğütlerini dinleyin. Allah size öğretiyor.
(Araf,43)Allah bize doğru yolu göstermeseydi, biz asla doğru yolu bulamazdık.
(Rahman,34)Rabbinizin size öğrettiği bilgiyi ve verdiği gücü mü yalanlıyorsunuz?
(Şuara,132)Sahip olduğunuz her şeyi size veren Allahı dinleyin
(Talâk,2,3,4,5)Kim Allahın bilincinde olur / Allaha sayıp dinlerse, Allah ona bir çıkış yolu gösterir / kapı açar. Kim Allaha dayanıp güvenirse / işin sonucunu havale ederse, Allah ona yeter. Kim Allahın bilincinde / Allaha saygılı olursa / Allahın öğüdünü dinlerse, Allah ona işinde bir kolaylık sağlar. Kim Allahın bilincinde / Allaha saygılı olursa / Allahın buyruklarına uyarsa, Allah onun kusurlarını örter ve ödülünü büyütür.
Yeryüzünde bulunan her şey geçicidir. Sadece, her şeyden yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı kalıcıdır.(Rahman,26,27)
(Şûra,51,52,53)Allah bir insanla ancak Vahiy yoluyla veya bir perde arkasından iletişim kurar yahut bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyeder / bir beşer için; Vahiy ile veya bir perde arkasından yahut bir elçi gönderip de izniyle dilediğini vahyetmesi dışında Allahın kendisiyle konuşması olmaz. Biz Kuranı, inanmak isteyen kullarımızı doğruya ulaştıran nûr kıldık / bu hayat veren mesajı ışık saçan bir aydınlık yaptık. Onunla kullarımızdan lâyık gördüğümüzü doğru yolda yürüteceğiz. Sen de işte bu doğruluk ve dürüstlük yolunda yürüyorsun, göklerde ve yerde olan her şeyin sahibi Allahın yolunda; bundan hiç şüphen olmasın.
(Nûr,35)Allah göklerin ve yerin nûrudur / ışığıdır / aydınlığıdır. Onun ışığının / nûrunun / Kuranın örneği; içinde nûr / ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer. Parıl parıl parıldar / nûr üstüne nûr / ışık üzerine ışıktır. Allah dileyen herkesi ışığına ulaştırır / Kendi aydınlığında yürütür.
(Mâide,105)Ey inananlar / güvenenler! Allahın gösterdiği yolda yürümeye devam edin. Siz doğru yolda yürüdükçe, sapıtmış olan size hiçbir zarar veremez.
(Araf,51,52)Onlar oyun ve eğlenceyi din edinmişler, dünya hayatını hiç bitmeyecek sanmışlar, ayetlerimizi yok saymışlar ve böylece ahirete kavuşacaklarını unutmuşlardı / inkârcılar, dinlerini alaya aldılar ve dünya hayatındaki ihtirasları kendilerini yanılttı. Ahirette olacakları umursamadıkları ve ayetlerimizi saptırdıkları için, biz de bugün onları umursamıyoruz. Çünkü biz, iman edecek bir halk için gerçekleri bilimsel olarak ve en ince ayrıntısına kadar açıkladığımız dosdoğru bir yol gösterici, sevgi ve merhamet kaynağı bir Kitap gönderdik
(Enâm,164)Allah her şeyin eğiteni / Rabbi iken Ondan başka bir eğiten / Rab mi arayayım?
(Şuara,113)Herkesin hesabı sadece Rabbim tarafından değerlendirilecektir. Keşke böyle olduğunu bir anlasanız!
(Âli İmran,138)Bu Kuran, tüm insanlığa bir çağrı / bir açıklama, erdemliler / korunup sakınanlar / Allah bilincini içlerinde canlı tutanlar / saygın olanlar için de bir yol gösterici / doğruluk göstergesi / kılavuz ve öğüttür.
(Enâm,71)Gerçek yol gösterici Allahtır / yürünecek yol, ancak Allahın gösterdiği yoldur / Allahın kılavuzluğudur gerçek kılavuzluk / Allahın gösterdiği doğru yol, (yegâne gerçek) doğru yoldur.
(Beyyine,8)Ödül, Rabbine bilgiyle, sevgiyle, saygıyla ürperti duyan kimseler içindir.

Muhteşem üç ayetle sonlandıralım!​

(İsrâ,9)Hiç kuşkusuz bu Kuran, en kalıcı / en doğru yola ulaştırır / insanlara en doğru yolda nasıl yürüneceğini gösterir.
(Bakara,2)Doğruluğundan asla kuşku / çelişme, tutarsızlık olmayan bu Kuran, Allah bilincini içlerinde canlı tutanlar / arınmak isteyenler / korunup sakınanlar için bir kılavuzdur / yol göstericidir / saygılı olanlara doğru yol göstergesidir.
(Nûr,34)Açın kulağınızı / Yemin olsun / Andolsun ki! Biz bu Kuranda; size gerçeği açıklayan / açık-seçik anlatan, Söze dayalı apaçık deliller / ilkeler / ayetler, sizden önce geçmiş kimselerden ibret alınacak dersler / örnekler ve erdemliler / korunanlar / saygılı olanlar / Allah bilincini canlı tutanlar / sakınmak isteyenler içinde öğütler indirdik.
 
Üst Alt