Dikkat Nasıl Artırılır?

Dikkati nasıl artırabiliriz?

Kimsenin dikkati yoktur. Amacınız bunu kazanmak olmalıdır. Kendini gözlemek ancak dikkate sahipsek mümkün olur. Küçük şeylerle başlayınız.

Hangi küçük şeylerle başlayabiliriz? Ne yapmalıyız?

Şuurlu ya da şuur dışı, kendinizde hissettiğiniz sinirlilik halleri, hiç birinizin kendine sahip olmadığınızı ve zavallı bir tip olduğunuzu gösterir. Hep yapıp durduğunuz gibi durmadan kıpırdanıp durursanız sadece herhangi bir kimse durumundasınız.Sizin için yapılacak tek şey bu çalkantılı sinirli hali durdurmaktır. Gerçek amacınız bu olsun! Ailenizden size yardım etmesini isteyiniz. Bundan sonra, belki dikkatinizi artırabilirsiniz. Size vereceğim ilk örnek budur. Diğer örneğe gelince: Piyanist olmak arzusu taşıyan bir kimse bunu yavaş yavaş öğrenir. Nağmeler çalmak istiyorsanız alıştırmalar yapmadan gerçek nağmeleri piyanoda çalmanıza imkan yoktur. Çalacağınız şey dinlenmesi zahmetli bir gürültü olur, nefret edersiniz. Psikolojik sahada da durum aynıdır, elde edeceğiniz şey ne olursa olsun, uzun bir pratik gerekir.Önce küçük şeyleri tamamlamaya çalışınız. Eğer hemen büyük şeylere atılırsanız hiçbir şey olamazsınız; yaptığınız şeyler karmakarışıktır ve nefret edersiniz. Soru: Ne yapmalıyım? Cevap: Biri otomatizma ile, öteki bir amaç için olmak üzere iki şey yapılabilir. Yapamadığınız pek önemli olmayan küçük bir şeyi ele alınız ve onu yapmayı kendinize amaç edininiz. Araya başka bir şeyin karışmasına izin vermeyiniz. Hedefiniz sadece o olmalıdır. Başarılı olursanız, o zaman size daha büyük bir hedef verebilirim. Şimdi gözünüz hırsla açıldı. Büyük şeyler amaçlıyorsunuz; bunları katiyen yapamayacaksınız. Yapabileceğiniz küçük şeylerden sizi vazgeçiren şey anormal hırsınız. Bu hırsı yok edin ve büyük şeyleri unutun. Küçük bir alışkanlığı yenmeyi kendinize amaç edinin.

En büyük eksikliğim çok konuşmak. Daha az konuşmayı kendime uğraş edinmem daha iyi olmaz mı?

Sizin için çok iyi bir amaç olur. Gevezelik sizi bozmuş. Aynı zamanda bu işinizi de aksatıyor. Çok konuştuğunuz zaman sözlerinizin hiçbir ağırlığı olmaz. Bunun üstesinden gelmeye çalışın. Eğer başarırsanız, her tür iyilik size ulaşır. Gerçekten, bu çok güzel bir amaç. Ne var ki, büyük bir şey, küçük değil. Eğer başarabilirseniz, sizi temin ederim ki, ben yanınızda olmasam bile, başardığınızı anlayacağım ve size yardım göndereceğim, böylece daha sonra yapacağınız işin ne olduğunu öğreneceksiniz.

Başkalarında tezahür eden şeyleri ortadan kaldırmak iyi bir uğraş olur, değil mi?

Başkalarında meydana gelen şeyleri ortadan kaldırmak büyük bir şeydir. Bir insan için belki en büyük şeydir. Yalnız kamil insan bunu yapabilir. Şu anda hiç öfkelenmeden ortadan kaldıramayacağınız birisine ait bir tezahüre tahammül etme gücünü kendinize amaç edinmekle işe başlayınız (Birisinin hiç sevmediğiniz bir huyuna, alışkanlığına sabırla tahammül edebilme gücünüzü artırınız.).Eğer "İsterseniz, yapabilirsiniz". İstemeden asla yapamazsınız. İstemek dünyada en kudretli şeydir. Şuurlu bir isteyişle, her şey elde edilir.

Amacımı sık sık hatırlıyorum, ama yapmak zorunda olduğum şeyi yapmak için kendimde güç bulamıyorum.

İnsan tespit ettiği amaçlara ulaşacak kudrete sahip değildir, çünki geceleyin pasif halde iken birikmiş olan bütün kuvveti, iradi ve müspet oluşumlara zıt, menfi ve otomatik oluşumlarca tüketilmiştir.Amacını zaten otomatik olarak hatırlayabilen, ama tamamlama gücü olmayan kimselere söylüyorum: Bir saate yakın bir müddetle tek başınıza deneyeceksiniz; bütün kaslarınızı gevşetiniz. Zihni çağrışımların akıp gitmesine izin veriniz, ama onların size hakim olmamasına da dikkat ediniz. Bu çağrışımlara şöyle deyiniz: "Şimdi istediğim şeyi yapmama müsaade ederseniz, daha sonra sizin istediğiniz şeyi de ben yapacağım." Zihni çağrışımlarınıza başka birine aitmiş gibi bakınız, onlarla aynı kimliğe bürünmeyiniz.Bir saatin sonunda, elinize bir kağıt alınız ve amacınızı yazınız. Bu kağıda çok çok önem veriniz. Onun dışında sizin için önemli hiçbir şey olmamalı. Cebinizden çıkarıp onu her gün sürekli okuyunuz. Bu şekilde, kağıda yazılı amacınız önce nazari olarak, sonra gerçekten sizden bir parça olacaktır.Enerji elde etmek için, bütün kaslarınızı tüm gevşeme halinde tutarak sakin şekilde oturmanız gerekir. Ancak, bir saat sonra, tam sükûnete ulaştıktan sonra kararınızı veriniz.Zihni çağrışımların sizi ele geçirmesine izin vermeyiniz. Kendinizi isteğinize bağlı bir amaç üzerinde toplayınız, manyetik gücün faaliyetini ve "yapmak" yeteneğinin belirmesini bekleyiniz.

Manyetizm nedir?

Gerçek bir grupta, bu soruya gerçek bir cevap verilebilir. Diyelim ki, insan iki cevhere, fizik bedenin aktif elemanlarına ait cevher ile astral maddenin aktif elemanlarından ileri gelen cevhere sahiptir.Her iki cevher, birleşerek üçüncü bir cevheri oluştururlar. Bu birleşik cevher, bir yandan insanın belli bir kısmında ve öte yandan da tıpkı bir gezegenin etrafındaki gibi insanın etrafında bir atmosfer şeklinde birikirler.Gezegenin atmosferi, başka gezegenlerin etkisi altında cevherlerini sürekli olarak artırır ya da kaybederler.Gezegenlerin başka gezegenler etrafında dolanması gibi, insan da aynı şekilde, diğer insanların etrafında dolanır. Belli sınırlar içinde, iki atmosfer birbiriyle karşılaşınca, ki buna sempati denir, ikisi arasında, kanunlara uygun sonuçlar veren bir ilişki kurulur. Bir şey akar geçer. Atmosfer miktarı aynı kalır, ama nitelik değişir. İnsan kendi atmosferini kontrol edebilir.Manyetik güç, elektrikte olduğu gibi, pozitif ve negatiftir. Her ikisi de artabilir ve bir akım gibi bir yerden başka bir yere gönderilebilir. İnsanda arzular ve arzu olmayanlar pozitif ve negatif olabilir. Astral madde fizik maddeye daima zıt durumdadır.Eski devirlerde, rahipler hastaları kutsayarak tedavi edebilirlerdi. Bazıları ellerini hastanın üzerine koyarlardı. Bir kısmı kısa mesafeden, diğer bir kısmı uzun mesafeden tedavi yapabilirlerdi. Rahip "birleşik cevherlere" sahip olan ve bunu insanları iyileştirmek için kullanan bir insandı. Rahip manyetizör bir insandı. Birleşik cevherden yoksun hastalar manyetik güçten de, hayattan da yoksundurlar.Bu birleşik cevherler konsantre duruma gelirse gözle görülebilirler. Auralar gerçektir, mabetlerde ve evliyada bazen görülebilirler.Mesmer, bu cevherin kullanılışını yeniden keşfetti. Onu kullanabilmek için önce sahip olmak gerekir.Dikkat için de durum aynıdır. Dikkat ancak şuurlu çalışma, isteyerek zorluklara katlanma ve tamamlanan küçük eylemlerle artar.Kolay ve basit bir amaca ulaşmayı niyetinize alın, bu durum manyetik gücünüzün artmasına yol açar. Manyetizm, elektrik gibi, konsantre edilebilir ve akım haline dönüştürülebilir.

G. I. Gurdjieff (New York, 9 Aralık 1930)
 
Üst Alt