Dijital imza nasıl oluşturulur ve doğrulanır?

Dijital imza nasıl oluşturulur ve doğrulanır? ,Dijital imza nasıl yapılır?,Dijital imza oluşturma

Günlük hayatta kullanılan imzalarda olduğu gibi, dijital imzalar da elektronik ortamda gönderilen bilginin veya e-mailin kime ait olduğunu göstermek için kullanılır. Sertifika tabanlı çalışabilen bu algoritma ile verinin doğruluğu, güvenilir kaynaktan gelip gelmediği ve şifreli iletişim sağlanabilmektedir. Örneğin gönderen kişinin Özel (Private) anahtarı ile şifrelenmiş veri uzak sistemde yine gönderenin Genel (Public) anahtarı ile açılabilmektedir. Gönderdiğiniz veriyi imzalamak için kendinize ait bir dijital sertifikanız bulunmalıdır.

Dijital imzanın özellikleri nelerdir?

1. Dijital imza bir kullanıcı, sunucu ya da hosttan gönderilen bilgilerin kesinlikle o kuruma veya kişiye ait olduğunu doğrulayarak, verinin başkası tarafından yollanmadığını garanti eder.
2. Dijital imza, veri akışı sırasında bilgilerin içeriğini korur, bir başka kişinin eline geçmesini ya da değiştirilmesini engeller, bilginin sadece alıcıya gittiğini ve sadece alıcı tarafından okunacağını garanti eder.
3. Dijital imza, veriyi gönderenin ve alanın kim olduğunun kanıtlanmasına imkan tanır. Yani imzalanmış bir dokümanı yollayan kişi onu yolladığını inkar edemez ve alıcı da aldığını inkar edemez.

Kullanım Alanları Nelerdir ?

1. Dokümanların ve belgelerin imzalanması ile orjinal olduklarının ispatlanması,
2.E-Posta ve benzeri iletişimin şifrelenmesi ve kimlik sahteciliğinin engellenmesi,
3.Kimlik doğrulamanın sağlanması (Microsoft Etki Alanı, VPN, RDP, SSL, Network İletişimi)

Dijital imza nasıl oluşturulur ve doğrulanır?

Gönderilecek olan mesaj özgün bir biçimde kısaltılarak mesajın yeni bir versiyonu elde edilir, buna hash adı verilir. Sonra saklı anahtar kullanılarak bu hash kodlanır. Bu kodlanmış hash dijital imza olarak kullanılır. Mesaj iletilirken bir şekilde değişirse bunun hashi ilk mesajdan farklı olur. Yani dijital imza mesaj ve saklı anahtara özgüdür. Dijital imza mesaja eklenip, mesajla birlikte alıcıya gider. Alıcı mesajı, şifrelenmiş hashi yollayan kişinin açık anahtarını kullanarak çözer. Bu iki hash aynı ise saklı anahtarı sadece gönderen bildiği için bu mesajın gönderen kişiye ait olduğu ve mesajın değişmeden geldiği onaylanmış olur.
 
Üst Alt