Dezenfeksiyon

Merhaba

- cansız ortamdaki hemen tüm patojen mikroorganizmaları elimine eden,
ancak mikroorganizmaların tüm formlarını, örneğin;
bakteri sporlarını etkilemeyen bir yöntemdir.

Günümüzde bakteri sporlarını da öldüren, yani yüksek düzey dezenfeksiyon sağlayan
ve sterilan adı verilen kimyasal maddeler de bulunmaktadır.
Bu nedenle,
- dezenfeksiyon terimi, mikrobiyal konta misyonu minimal düzeyde azaltmaktan,
sterilizasyona kadar uzanan geniş bir kavramı içine alır.

Dezenfeksiyon sadece dezenfektan adı verilen kimyasal maddelerle yapılmaz.
Mekanik temizleme veya ısıtma ile de dezenfeksiyon sağlanır.
 
Üst Alt