Devlet

Merhaba

Schiller'in Naziler tarafından yasaklanan metni

-Devletin kendisi hiçbir zaman Erek değildir; yalnızca bir koşul olarak önemlidir ki, altında İnsanlığın Ereği yerine getirilebilir,
ve bu Erek insanın tüm yetilerinin gelişiminden, ilerlemeden başka birşey değildir."

[»Der Staat selbst ist niemals Zweck, er ist nur wichtig als eine Bedingung, unter welcher der Zweck der Menschheit erfüllt werden kann, und dieser Zweck der Menschheit ist kein anderer, als Ausbildung aller Kräfte des Menschen, Fortschreitung«.]
 
Merhaba

Thomas_Hobbes_250.jpg


"Kendimi yönetme hakkımı bu insana, ya da
bu insanlar meclisinin yetkisine teslim ediyorum,
şu koşul ile ki, sen de hakkını ona teslim edecek ve
onun tüm eylemlerini benzer olarak onaylayacaksın
"

"I authorise and give up my right of governing myself to this man,
or to this assembly of men,
on this condition; that thou give up, thy right to him, and
authorise all his actions in like manner"
Thomas Hobbes.

-Birey İstencini gönüllü olarak ve bütünüyle Tek erke teslim eder.
Bireyin saltık İstençsizliği karşısında Devlet Saltık Tek erklik olur.

Ama
Devlet bireysel bir İstenç, yani bir Özençtir.
Hobbes Devletin gizini doğru olarak bir savaş durumu saydığı doğa durumundan çıkan insanların
sağ kalabilme uğruna saltık egemenin gücüne boyun eğmelerinde,
kendi İstençlerinden koşulsuz olarak vaz geçmelerinde bulur.

Böylece
Egemenin Özenci ile bir olan yasa ussal-evrensel niteliğini bütünüyle yitirir.
Devlet bir Sözleşmeye indirgenirken, aklanışını Duyunçta değil,
ama Korkuda ve ondan kurtulma gereksiniminde bulur.
Böyle Devletten ussal bir yapı olarak söz etmek anlamsızdır.
 
Son düzenleme:
Merhaba

japonya_The_Diet20The20Japanese20Diet.jpg


Devlet
A priori kavramsal-kuramsal bir yapıdır,
ve bireysel istençlerin onu işletmeleri
ve yürütmeleri gerekir.

Bu bireyselliklerini Devlet İdeasını ya da
Kavramını işletme ve yürütme biçimleri
Devletler çokluğunun tarihsel olarak kazandığı
O türlülük biçiminden sorumlu olan şeydir.

Kavra mina göre düşünüldüğünde ve tüm tarihsel aykırılıklarından ve
Olumsallıklardan ayrılarak tam soyutluğu içinde alındığında:

-Monarşi
Tekil bir erkin Devlet İstenci olarak tanınmasıdır.

-Aristokrasi
Devletin bütün bir halkın istencinden başka bir yerde var olmadığı düzeye dek,
Halkın kendi istencini aristokrasinin istenci ile özdeşleştirmesi anla mina gelir.

-Demokrasi
Devletin ve Halkın birliğidir ve Devletin İstenç olduğu düzeye dek
Halkın da İstenç olmasını, eş deyişle
Özgürlük bilincini kazanmış olmasını gerektirir.
 
Üst Alt