Devlet memuru hafta sonu çalışır mı

memurun hafta sonu görevlendirilmesi , devlet memurları fazla mesai yönetmeliği , devlet memuru mesai saatleri dışında çalışabilir mi , süt izni kullanan memur hafta sonu çalışır mı , fazla mesai yapmak istemeyen memur , memur vardiyalı çalışma yönetmeliği , hamile memur haftasonu çalışabilir mi

Memurların hafta sonu çalıştırılabilmesi mümkün müdür. Müdür şef yani amirleri tarafından hafta tatilinde çalışmaları istenirse ne yapmaları gerekir?


DEVLET MEMURLARI HAFTA SONU ÇALIŞMAK ZORUNDA MIDIR?

Danıştay 8. Daire Başkanlığı Esas No:1996/1213 Karar No:1998/4166 ve 10.12.1998 tarihli kararında bu konu hakkında şöyle demiştir;

"657 sayılı Yasanın “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 178. maddesinin (B) fıkrasında, kurumların gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilecekleri ve bu durumda fazla çalışmanın her sekiz saati için personele bir gün izin verileceği öngörülmüştür. Anılan 178. madde uyarınca hazırlanan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik 13.3.1975 gün ve 15176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde, yapılacak fazla çalışmanın amir tarafından memura bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi kurala bağlanmıştır. Bu düzenlemeler uyarınca memurların hafta tatili olan Cumartesi ve Pazar günleri usulüne uygun olarak fazladan çalıştırılabilecekleri açıktır."

Çalışma Saatleri Ve Fazla Çalışma - Devlet Personel Başkanlığı
 
  • Etiketler
    devlet memurlari devlet memurlarının hafta sonu çalışması hafta sonu hafta sonu çalışmak
  • Üst Alt