Devlet memurları çeşitli nedenlerden dolayı disiplin cezaları alabiliyor. Kınama, uyarı ve benzeri olan bu cezaları ise sildirmek mümkün. Peki 657’ye tabi devlet memurları aldıkları bu tip cezaları nasıl sildirir?

Devlet memurlarının aldıkları disiplin cezalarını sildirme hakları bulunuyor. Özlük dosyalarına işlenen bu cezalar belli şartlar altında buradan kaldırılabiliyor.

DİSİPLİN CEZALARI NASIL SİLDİRİLİR?

Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
 
Üst Alt