Dershane

Temelde iki kategoride, SBS ve YGS-LYS, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat programlarında yer alan konuların ve hedef davranışların belirli bir zaman ölçeğinde,öğrenciye aktarımı, öğrencinin verili konularda test edilerek yeterliliğinin ölçüldüğü, tüm işlemlerden sonra bireysel değerlendirme ile eksik kalınmış olan alanlarda konularda işlemin yeniden başlatıldığı özel öğretim kurumları. Öğretim ile beraber öğrencinin duygusal, bilişsel ve davranışsal özelliklerinin de arttırlmaya çalışıldığı,bünyelerinde Rehber Öğretmenlerin bulunma şartı olan kurumlar. Yasal olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Talim ve Terbiye Kuruluna bağlıdırlar.

Özellikleri
Dershane, Türkiye'de lise ve üniversitelere giriş sisteminin sonucu olarak türemiş; özellikle 1990'lar ve 2000'li yıllarda hemen her şehirde, öğrenci sayısına ve liselere girişin de sınava bağlanmasına bağlı olarak sayıları hızla artmaya başlamış, son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın karşı tasarılar kurmaya başladığı öğretim kurumumdur.

wikipedia
 
Üst Alt