• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Darvin evrim teorisini müslümanlardan çalmış!

Okunuyor :
Darvin evrim teorisini müslümanlardan çalmış!

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Vatan Gazetesi'nden Tülay Şubatlı'nın haberine göre; Tübitak'ın Bilim ve Teknik dergisinin 'Darwin' kapağını baskı aşamasında değiştirmesi, iki yüz yıldır tartışılan evrim teorisini yeniden gündeme taşıdı.

İslamiyet'te evrimin yeri de tartışmaya açıldı. İşte iki ünlü ilahiyatçımızın Darwin ve evrim teorisiyle ilgili görüşleri...

DARVİN EVRİMİ MÜSLÜMANLARDAN ÇALDI

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk:

Sözüm ona sansürü Müslümanlık adına yapıyorlar. Halbuki Darwin, evrim tezini ünlü Müslüman filozof İbn Miskeveyh'ten çaldı. Evrim teorisi Batı'nın değil Müslümanlar'ındır. 940-1030 yılları arasında İran'da yaşayan İbn Miskeveyh, 'El-Fevzü'l-Asgar' adlı ölümsüz eserinde evrimleşmeyi, Darwin'den tam 850 yıl önce incelemiş ve onun vardığı sonuçlara daha o zaman varmıştır. Miskeveyh'e göre, yüksek alemden inen nefs (ruh) çeşitli dünya varlıklarında kendini göstere göstere tekamül etmiş, nihayet insanlık mertebesine gelmiştir. Bu süreçte, hayat eserini ilk kabul eden varlık bitkidir.

HURMADAN GELDİK

Aşağı düzeyinde bitki tohumsuz ürer. Otlar gibi... Nihayet evrim, üzüm ve hurma ağacına ulaşır. Bitkiler alemi, hurma ile tekamülünün son sınırına varmış olur. Hurmada artık hayvan özelliği belirmeye başlamıştır. Hurma, bitkinin son, hayvanın ilk mertebesidir. Hayvanlar aleminde ilk mertebe, kısmen hareket edebilen, sadece dokunma duyusu bulunan sedef ve salyangoz gibi hayvanlardır. Evrimleşme, köstebek ve benzeri 4 duyu sahibi hayvanlarla devam edip 5 duyu sahibi, terbiye edilebilir hayvanlara ulaşır. Bu mertebede at ve şahin tipiktir. Evrimleşmenin insanlık mertebesine bağlanma noktasında maymunlar ve benzeri gelişmiş hayvanlar görülür.

KURAN'DA EVRİM VAR

Prof. Dr. Süleyman Ateş:

Darwin'e karşıyım ama bilimde sansür olmaz. Kuran'a göre insan bir evrim geçirmiştir. Ama Darwin'in dediğin gibi insan maymundan gelmiş değildir. Kuran'da insanın henüz halife olmazdan önce, yani yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olmazdan önce barbar, kan dökücü bir canavar gibi olduğu söyleniyor. Ama akıl potansiyeliyle insan olgunlaşıyor ve yeryüzündeki varlıklara hakim olacak duruma geliyor. Bu Allah'ın bir lütfu sayesinde oluyor. Bakara suresinin ayetlerinde buna işaret edilmektedir. İnsan suresinde ise ” İnsan kendisinin hiç anılmadığı uzun zamandan geçmedi mi?“ diye buyurulmaktadır. Yani insan daha insan değildi ama insan olma yönüne yönlendirilmişti.
 
G

güney

Ziyaretci
Şimdi ne anlamalıyız bu haberden asıl "müslüman alemi" DARWİN ciymiş...mi diyelim...
yoksa iyice kafalar karıştıda ben mi geri kaldım
MAYMUN DAN SONRA HURMA.....:))
Kim kendini hurma hisseden....(aman kimse alınmasın)
 
G

güney

Ziyaretci
Onlarda bir kafa karışlığı yaşıyor ama hayırlısı bakalım...
Ama şahsen hurma olmayı istemezdim...:)))
 
G

güney

Ziyaretci
Maymun olmak daha iyi sanki özkan ...:))) benzerliklerimiz fazla....Ama hurma??? ben bulamadım benzer bişe
 

efyubideapo

Tecrübeli
Üye
Biyolojide evrim, canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanması. Evrim teorisi, modern biyolojik teorinin temel taşıdır.[1] Bu teoriye göre hayvanlar, bitkiler ve Dünya'daki diğer tüm canlıların kökeni kendilerinden önce yaşamış türlere dayanır ve ayırdedilebilir farklılıklar, başarılı nesillerde meydana gelmiş genetik değişikliklerin bir sonucudur.[1]

Evrim, bir canlı popülasyonunun genetik kompozisyonunun zamanla değişmesi anla.mına gelir. Genlerdeki mutasyonlar, göçler veya çeşitli türler arasında yatay gen aktarımları sonucu türün bireylerinde yeni veya değişmiş özelliklerin ortaya çıkması, evrim sürecini yürüten temel etmendir. Evrim, bu yollarla oluşan değişimlerin popülasyon genelinde daha sık veya daha nadir hale gelmesiyle işler.

-vikipediNesilden nesile kalıtsal değişimlerden, gen aktarımlarından bahsediliyor. Bunları en iyi bilim insanları bilir elbet. Ancak çoğu bilim insanının evrime inanmadığını biliyorum. Suda yüzen küçük canlıdan sürüngene, sürüngenden maymuna, maymundan insana dönüşümü düşündüğüm de aklımda soru işaretleri kalıyor. Çok da mantıklı gelmiyor. Kaldı ki evrimde bir çok değişimin tesadüfler sonucu oluştuğundan bahsedilir. Bu ne kadar mümkün. Bilim tesadüf kabul eder mi ? Bildiğim kadarıyla evrimin kökünde yaratıcıyı inkar var. Böyle bir durum inancıma ters düşer. Benim kutsal kitabımda insanların ve diğer canlıların varlığı hakkında bilgiler vardır. Ben ona inanırım. İster buna teslimiyet deyin ister dogma deyin ister garipseyin. Umurumda olmaz. Zaten bu hiçbir şeyi de değiştirmez..

Bu arada müjdeler olsun. Tübitak sansür iddiasını yalanlamış. Darwin amca kapak olacakmış.

Son olarak Sagopa Kajmer'in parçasında geçen bir iki cümleyle bitirmek isterim:

"Ateşten gömlekler.. Topraktan çömlekler.. Ne maymundan geldin,ne de seni getirdi leylekler.."

İyi dinlenceler..
 

RABİA

Bağımlı
Üye
Darwin'i Susturan Cevap!

--------------------------------------------------------------------------------

Bu yıl, atalarını maymunlar arasında arayan Darwin’in doğumunun 200. yılı imiş…

‘Çakma’ bir bilimsellikten öteye gitmeyen teorisi gibi kendisinin de gerçek bilim çevrelerinde ‘fi’ olmaya başladığı bir dönemde, birilerinin onu yeniden ihya çabası gösteriyor ki, ‘pozitivist’ düşünce adı altında kendini lanse eden ateistlik hala havlu atmış değil.

Darwin’in teorisinin kanıtlanmadığı bilim adamlarının malumudur. Fakat Şeytan’ın, fasık ve ahmaklar üzerindeki sulta ve saltanatının devam edeceği şeklindeki ‘ilahi taahhüt’ gösteriyor ki, Şeytan’a hizmet edenler pazarda daima müşteri bulacaklar.

Nerede bir ahmak, dangalak, önündeki masanın ustasız olmadığını bildiği halde şu koca kâinatı tesadüflerin eseri sanacak kadar basiretsiz ve beyinsiz varsa bakıyorum aynı zamanda Darwin’i savunuyorlar…

Aslında Darwin’in, tam da bunların kast ettiğini söyleyip söylemediği bile tartışmalı. Çünkü gerçekten kanıtlanmış bir teori değildir Darwin teorisi. Sadece bir varsayım… Kendi iç karanlığından yahut atlarının bir kısmının maymuna dönüştürülmüş olması gerçeğinden kaynaklanan bir varsayım… Yapılan bilimsel çalışmalar, bu ‘varsayım’ın artık var bile sayılmayacağını isbat etmiştir. Çünkü doğa yasalarının Darvin’i çürüttüğüne dair sayısız örnekler bulundu ve ortaya kondu bilim adamları tarafından. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Akyol, bu konuyu işlediği için dileyen o yazıya baksın!

Ortada mevcut bunca masnuat (takyondan, fotondan, dev yıldız ve galaksilere kadar her şey) ve eşyayı görüp de onların arkasındaki aklı ve kudreti görmeyen bir ahmağın mallarının, akıllılar çarşısında müşteri bulması mümkün mü?

Böyle bir ahmağın malına ancak ve ancak onun kadar kör, sağır ve basireti ve aklı gözüne inmiş bir sofestai talip olabilir.

Nitekim o sofestailerdir ki ortalığı bulandırıp, güya bilimsellik adına bir takım kurumlara çamur atmak istiyorlar. Aslında o kurum da değil dertleri.

Dertleri, ‘dinci’ diye yaftalamaya çalıştıkları bir iktidarı karalamak ve güya onların zamanında bilime saldırı olduğunu yaymaya çalışmaktır.

* * *

Darwin ‘muhali’ (vukuu mümkün olmayanı) ispat etmeye çalışmış bir zavallıdır. İşte o yüzden, bir başka muhal olan ‘bu eşyanın, bir Yaratıcı olmadan var olabileceği’ hezeyanını bilim sananlardan başkası ona rağbet etmez:

Bediuzzaman, Tabiat Risalesinde sadece Darwin’e değil, onun arkasından gidecek olanlara de enfes örneklerle cevaplar vermiş. İşte onlardan bir örnek:

“Birinci Muhal: Bir eczahanede, gayet muhtelif maddelerle dolu, yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden (ilaçlık malzeme), zîhayat bir macun (bir canlı yapılması) istenildi. Hem hayattar, harika bir tiryak, onlardan yapılmak icap etti. Geldik, o eczahanede, o zîhayat macunun ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan herbirisini tetkik ettik.

Görüyoruz ki, o kavanoz şişelerden herbirisinden, bir mizan-ı mahsusla, bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, altı yedi dirhem başkasından, ve hâkezâ, muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Eğer birinden, bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa, o macun zîhayat olamaz, hâsiyetini gösteremez. Hem o hayattar tiryakı da tetkik ettik. Herbir kavanozdan bir mizan-ı mahsusla bir madde alınmış ki, zerre miktarı noksan veya ziyade olsa, tiryak hassasını kaybeder. O kavanozlar elliden ziyade iken, herbirisinden ayrı bir mizanla alınmış gibi, ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış.

Acaba hiçbir cihette imkân ve ihtimal var mı ki, o şişelerden alınan muhtelif miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden, herbirisinden alınan miktar kadar, yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler? Acaba bundan daha hurafe, muhal, bâtıl bir şey var mı? Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa, "Bu fikri kabul etmem" diye kaçacaktır.

İşte bu misal gibi, herbir zîhayat, elbette zîhayat bir macundur. Ve herbir nebat, hayattar bir tiryak gibidir ki, çok müteaddit eczalardan, çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Eğer esbaba, anâsıra isnad edilse ve "Esbab icad etti" denilse, aynen eczahanedeki macunun, şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi, yüz derece akıldan uzak, muhal ve bâtıldır.

Elhasıl, şu eczahane-i kübrâ-yı âlemde, Hakîm-i Ezelînin mizan-ı kazâ ve kaderiyle alınan mevâdd-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve herşeye şâmil bir irade ile vücut bulabilir. "Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan küllî anasır ve tabâyi ve esbabın işidir" diyen bedbaht (Darwin), "O tiryak-ı acip, kendi kendine, şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur" diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Evet, o küfür ahmakane, sarhoşâne, divanece bir hezeyandır.” (Tabiat Risalesi)

“Canlılar üzerindeki hesapsız hâtemlerden (yani, Allah’ın eseri olduğunu gösteren işaretlerden) yalnız şu hâteme bir bak: Birtek canlı, câmiiyeti (sayısız program ve kabiliyetleri kendisinde barındırıyor olması) sebebiyle, kâinatın küçültülmüş bir misaline, âlem ağacının çiçekli bir meyvesine ve bütün yaratılmışların münevver bir çekirdeğine benzer ki, Fâtır-ı Hakîm (her bir şeyi olması gerektiği gibi tasarlayıp var eden Allah) ekser envâ-ı âlemin nümunesini onda derc etmiştir. Güya o canlı, bütün kâinattan hikmetle tayin edilmiş nizamlarla(prensipler-kanunlarla) sağılan bir katredir. Ve hassas ilmî mizanlarla (ölçülerle) bütün kâinattan alınmış câmi’ bir noktadır. Onun içindir ki, bütün kâinatı birden tasarrufu altında tutamayan birisinin, en küçük bir canlıyı dahi yaratması mümkün değildir.

Elhasıl, aklı bozulmamış bir kimse anlar ki, meselâ balarısını birçok şeye bir nevi fihriste yapan, insanın mahiyetinde kâinat kitabının bir çok meselelerini yazan, incir çekirdeğinde koca incir ağacının programını yerleştiren, beşer kalbini binlerce âleme numune ve pencere yapan ve beşerin hafızasında insanın tarihçe-i hayatını ve onu ilgilendiren şeyleri tafsilâtıyla yazan, ancak herşeyin Hâlıkı (yaratıcısı) olan Zat olabilir. Ve böyle bir tasarruf, Âlemlerin Rabbine mahsus olan bir hâtemdir
.”


Mehmed Ali BULUT

kaynak
 

bziya

Kıdemli
Üye
Bu açıkça bir fitne ve müslümanların kafasını karıştırmak üzerine kurulu bir tezgahdır.Evrimin müslümanlıkla İslam ile hiçbir bağı kesinlikle yoktur.Bunu söyleyen kim olursa olsun açık bir ajandır , ve görevini yapmaktadır.

Dini doğru öğrenmek ancak icazet sahibi Ehl-i sünnet Alimlerinin kitaplarından mümkündür.Bu kıymetli kaynaklarda bütün bilgilerini Efendimizden silsile yolu ile zamanımıza kadar nakletmişlerdir.

Dini İslam'ı gerçek mânası ile tanıyan bir müslüman bilir ki ; İnsan en şerefli ve üstün bir varlık olarak yaratılmıştır.Bu üstünlüğünden dolayı Allahü Teala'nın emrine tam manası ile uyanlar Cenab-ı Mevlanın halifesi olmaya mazhardır.Her aklına eseni yapıp, nefsin peşinden koşanlar ancak şeytanın halifesi olurlar , nerde kaldıkı İslamiyeti doğru anlayabilsin.

İnsan ilk andan itibaren en şerefli mahluk olarak yaratılmış ve bu üstünlüğünden dolayı Cenabı-ı Mevla bütün meleklerine yarattığı bu İnsan'a secde etmelerini emir buyurmuştur.İnsan asla bir bitki ve hayvan olarak yaratılmadı fakat bugün yaşayış itibari ile Kuranı Kerimde bildirilen, hayvandan daha aşağı olan insan görünüşlü mahluklar vardır.Bunlar insan görünüşünde fakat hakikatte hayvandan daha aşağıdır.Bunlar ise dini reddeden , Efendimize iman etmeyen ve Allahü Teala'ya karşı gelen zavallılardır.
 
Üst Alt