Darda Kalmış Kardeşlerimiz İçin Dua

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
Rahman Rahim Allah'ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZin ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne.

selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü

Değerli kardeşler dünyanın bir çok yerinde gerçekten dehşet verici,üzücü şeylerle karşılaşan kardeşlerimiz var.ne yazıkki zalimlerin hedefi HAZRETİ İSLAM ve MÜSLÜMANLAR.ve yine ne yazıkki müslüman ülkelerde birbirlerine yardımcı olmaktan çok uzak ve birbirlerinden kopuk yaşıyorlar.madem öyle bizde CENABI HAKTAN CELLE CELALÜH bizi bu gaflet uykusundan uyandırmasını dileyelim kim bir dara düşmüşse onu kurtarmasını bizleri koruyup yardım etmesini dileyelim.

Bir İSLAM aliminden (CÜBBELİ AHMED HOCAMIZ CENABI ALLAH CELLE CELALÜH ondan ve tüm inananlardan razı olsun) bir musibete düşüldüğü vakit AYETEL KÜRSİ okunması gerektiğini ve AYETEL KÜRSİNİN Velâ yeûdühü hıfzuhumâ kısmının 7 defa tekrar edilmesi gerektiğini öğrenmiştim.Velâ yeûdühü hıfzuhumâ kısmını en az 7 defa tekrar ederek bu mübarek ve CENABI ALLAH CELLE CELALÜHÜN izni ile çok tesirli olan bu SURE-İ CELİLEYİ bütün mazlum kardeşlerimiz,darda kalmışlarımız için okuyalım.sonra birde MÜBAREK FATİHA SURESİNİ okuyalım.CENABI ALLAH CELLE CELALÜH bu az amelimizi KUDRETİ,AZAMETİ,KEREMİ ile çoğaltıp tesirlendirsin.amin

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ tehuzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. yalemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişeyin min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
AYET-EL KÜRSİ MEALİ (ANLAMI)
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
Allah Teâlâ ki, O'ndan başka bir mabut yoktur. Hayy-ü Kayyûm olan O'dur. O'nu ne uyuklama ne de uyku tutmaz. Göklerde ne varsa yerde ne varsa, hep O'nundur. O'nun izni olmaksızın O'nun yanında şefaat edecek olan kimdir? O, mahlukatının geçmişleri ve gelecekleri ne varsa hepsini bilir. Ve O'nun mahlukatı, O'nun dilediğinden başka O'nun malumatından bir şeyi ihata edemezler. O'nun kürsüsü göklerden ve yerden daha geniştir. Göklerin ve yerin hıfzı O'na ağır gelmez. Ve en yüce ve en ulu olan da ancak O'dur.
(Ömer Nasuhi Bilmen Radıyallhu Anh Meali)
MÜBAREK FATİHA SURESİ
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

1. Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.
2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
3. O, rahmandır ve rahimdir.
4. Ceza gününün malikidir.
5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6. Bize doğru yolu göster.
7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
(Diyanet Vakfı Meali)

Bizimde başımızda ibadet etmeyen,İSLAMİ yaşam tarzının dışında yaşayan bir genlik sıkıntısı var...tabi yalnız gençlerimizde değil bu sıkıntı içerisinde olanlarımız bunun içinde dua edelim zira bu en büyük felaketten de daha büyük bir felaket:
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(u) kâle rabbi heb lî min ledunke żurriyyeten tayyibe(ten) inneke semîu-dduâ

Orada Zekeriyya, Rabbine dua etti: "Rabbim! Bana katından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz sen, duayı hakkıyle işitensin" dedi.
Al-i İmrân SURE-İ CELİLESİ/ 38.AYETİ KERİME
(Elmalılı Hamdi Yazır Radıyallahu Anh Meali)

ALLAHU ALEM (CENABI ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAHU ZÜLCELALE sonsuz sınırsız istiğfarı tevbe,hamd ve şükür, PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEME,BÜTÜN PEYGAMBERLERİMİZ ALEYHÜMÜSSELAMLARA, EHLİBEYT ve ASHABINA sonsuz sınırsız salatu selam olsun.CENABI MEVLA bizi affetsin,bağışlasın mağfiret ve hidayete erdirip orada daim etsin azabından korusun,sonsuz rahmetine ve Cennetine dahil etsin.her türlü şerden daima korusun bizlere darda kalmışlara yardım etsin amin.hakkınızı helal edin selam ve dua ile
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt