Darbeci siviller

Son günlerde sıkı bir tartışma: ‘Sivil darbe olur mu?’ ‘Olur, neden olmasın?’ diyenler bir tarafta, ‘n’ayır, n’olamaz!’ diyenler karşı safta.
Ben, ‘Olur, olur bal gibi olur’ diyenlerdenim. Hatta içimde bir korku: ‘Oluyor mu yoksa?’
Biz askerlerin darbe yapmasına biraz fazla alışmış olmalıyız ki sivillerin de darbe (veya devrim) yapabileceğini unutmuşa benziyoruz!
Biraz belleğimizi tazelemek yararlı olabilir.
Geçen yüzyıl darbe yapan sivillerin öyküleriyle doludur. Ve sivillerin yaptığı darbeler askerlerin darbesinden çok daha kalıcı, kanlı, acımasız olmuş ve derinlere işlemiştir.
Örnek mi istersiniz? Hitler’den başlayabiliriz. Sivil olmaya o kadar sivildi ki, askerlikte onbaşılıktan öteye geçemedi. Serseri bir gençliği oldu. Çok arzuladığı mimarlık eğitimini yapabilse tarihin seyri değişebilirdi!
Faşizmi Hitler’den önce keşfeden Mussolini de sivil mi sivil bir İtalyan’dı. Disiplinsizliği yüzünden ciddi bir eğitim göremedi. Öğretmenlik ve gazetecilik yaptı.
Portekiz’de neredeyse kırk yıl diktatörlük yapan Salazar da asker filan değildi. Hukukçu ve iktisatçıydı. Askeri yönetimde Maliye Bakanlığı yaptı. Askerler üzerinde sarsılmaz bir otorite kurdu. Öyle ki, Portekiz’de demokratikleşmeyi getirenler, diktatörlükten bıkan askerler oldu!
Kübalıların ruhuna hitap eden Fidel Castro imam-hatip.. pardon, ilahiyat ve hukuk eğitimi gördü, avukatlık yaptı.
Hukuk, kurulu düzeni savunur. Ama nedense devrimcilerin pek çoğu da hukuk eğitimi görmüş kişilerden çıkmış. Lenin de hukuk eğitimi görmüş ve avukatlık yapmış bir kişi!
Mao, altı ay askerlik yaptı. Öğretmen okulunu bitirdi. Kütüphanede memurluk yaptı.
Kısaca demem o ki, siviller de pekâlâ darbe yapabilirler.
Belki de ‘askerler mi darbe yapmaya eğilimlidir, siviller mi’ diye tartışma yerine, ‘hangi koşular darbeye elverişlidir’ diye konuyu irdelemekte yarar var.
Bu, bir köşe yazısının sınırlarını aşar. Fakat, toplumsal yapıda aşırı ve denetlenmeyen güç odaklanmalarının, demokrasi karşıtları için elverişli ortamı sağladıklarını söyleyebiliriz sanırım.

Radikal/Türker Alkan


Siz sivil darbe için ''bal gibi olur''diyenlerdenmisiniz,''nayır nolamaz'' diyenlerdenmi?
 
Heyyy ne güzel konu...:))

"sivil darbe" yapıldı bile hayatım ...
yeni ben
"oldu oldu bal gibi oldu ,bal diye yutturdular tuzu" diyenlerdenim..:))
 
Üst Alt