Danimarka

Danimarka Coğrafi Verileri

Konum: Kuzey Avrupa, Baltik Denizi ve Kuzey Denizi kıyısında, Almanya'nın kuzeyinde yarımadada yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 56 00 Kuzey enlemi, 10 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 43,094 km²
Sınırları: toplam: 68 km
sınır komşuları: Almanya 68 km
Sahil şeridi: 7,314 km
İklimi: Kuzey ikliminin bütün özellikleri görülmekte olup , genelde bulutlu ve bol yağış alan bir ülkedir. Kısa bir yaz ve uzunca bir kış iklimi hakimdir. Haziran, temmuz, ağustos yılın en sıcak aylarıdır. Şubat ise en soğuk ayıdır. Kışın günler kısa geceler uzundur.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Lammefjord 7 m; en yüksek noktası: Yding Skovhoej 173 m
Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, balık, tuz, kireçtaşı, taş, çakıl ve kum
Sulanan arazi: 4,350 km² (1993 verileri)

Nüfus Bilgileri​

Nüfusu: 5,352,815 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.3 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 1.98 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 5.04 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 76.72 yıl
erkek: 74.12 yıl
kadın: 79.47 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.73 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.17 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 4,300 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları ölümleri: 100 den az (1999 verileri)
Ulus: Danimarkalı
Nüfusun etnik dağılımı: İskandinav, Inuit, Faroeli, alman, Türk, İranlı, Somalili
Dinler: Evangelist Lutherciler %95, diğer Protestan ve Roma Katolikleri %3, Müslümanlar %2
Dil: Danimarka, Faroece, Grönlandca (Inuit lehçesi), Alman

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi adı: Danimarka Krallığı
yerel adı: Kongeriget Danmark
ingilizce: Denmark
Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
Başkent: Kopenhag
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi),NC, NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NIB (İskandinavya Yatırım Bankası), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNMOT, UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Danimarka ekonomisi iyi bir büyüme performansı göstermekte, ortalama büyüme hızı son yıllarda %2.5-3 arasında seyretmektedir. Danimarka 33,000 ABD Doları civarında kişi başı geliri ile en zengin ve işsizlik oranının en düşük olduğu (%5 civarında) Avrupa ülkelerinden biridir. Yüksek kamu harcamaları Danimarka'da da karakteristiktir. Ancak vergi oranları daha düşüktür. Kamu gelirleri milli gelirin yarısından fazlasına tekabül etmektedir. İşgücünün %30'u kamuda istihdam edilmektedir. Ülkenin dünyadaki en verimli kamu sektörlerinden birine sahip olduğu belirtilmektedir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 136.2 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %2.8 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %3
endüstri: %25
hizmet: %72 (2000 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.9 (2000 verileri)
İş gücü: 2.856 milyon (2000 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %79, endüstri %17, tarım %4 (2000 verileri)
İşsizlik oranı: %5.3 (2000)
Endüstri: Gıda ürünleri, makine ve araç gereç, tekstil ve giysi, kimyasallar, elektronikler, inşaat malzemeleri, mobilya, ahşap ürünler, gemi yapımı
Endüstrinin büyüme oranı: %3 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 37.885 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 32.916 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 7.28 milyar kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 4.963 milyar kWh (1999)
Tarım ürünleri: Tahıl, patates, şeker pancarı, domuz ve sığır eti, süt ürünleri, balık
İhracat: 50.8 milyar $ (2000)
İhracat ürünleri: Makine ve aletler, et ve et ürünleri, süt ürünleri, balık, kimyasallar, mobilya, gemi
İhracat ortakları: AB %66.5, Norveç %5.8, ABD %5.4 (1999)
İthalat: 43.6 milyar $ (2000)
İthalat ürünleri: Makine ve araç gereç, hammaddeler ve endüstriyel mallar, kimyasallar, gıda, tüketim malları
İthalat ortakları: AB %72.1, Norveç %4.2, ABD %4.5 (1999)
Dış borç tutarı: 21.7 milyar $ (2000)
Para birimi: Danimarka Kronu (DKK)
Para birimi kodu: DKK
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 4.785 milyon (1997)
Telefon kodu: 45
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 355, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 6.02 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 26 (1998)
Televizyonlar: 3.121 milyon (1997)
Internet kısaltması: .dk
Internet servis sağlayıcıları: 13 (2000)
Internet kullanıcıları: 2.3 milyon (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: toplam: 2,859 km (1998)
Karayolları: toplam: 71,474 km (1999)
Su yolları: 417 km
Boru hatları: Ham petrol 110 km; petrol ürünleri 578 km; doğal gaz 700 km
Limanları: Abenra, Alborg, Arhus, Copenhagen, Esbjerg, Fredericia, Kolding, Odense, Roenne, Vejle
Hava alanları: 119 (2000 verileri)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt