Dana Bayramı

Dün ve bugün İzmir"de Afrika kökenliler, 1. Dana Bayramı Etkinlikleri düzenleniyor. Çeşitli konuşmalar yanı sıra, bugün Torbalı ilçesinde Ayvalık, Dalaman, Torbalı ve İzmir"de yaşayan yüzlerce Afrika kökenli ailenin katılacağı bir piknik de yapılacak. Nedir bu Dana Bayramı denilen şey, eski defterleri bir karıştıralım dedik...

Dana Bayramı adına ben ik kez Reşat Nuri Güntekin"in Miskinler Tekkesi adlı romanında rastladım. Güntekin bu romanında İzmir"de Kadifekale eteklerindeki zenci mahallelerinden Tamaşalık"ı anlatırken Dana Bayramı"ndan da söz eder. Yirminci yüzyılın başlarında İzmir"de yaşayan Reşat Nuri bu döneme ait gözlemlerini şöyle aktarır: "Tamaşalığın ahalisi Afrika zencileridir. Konaklardan çıkarılmış, yahut kaçmış sürüsürü Gülfidan bacılar ve onların erkekleri... Bunların gücü kuvvetleri (yerinde olanları) gündüzün şehirde incire, palamuta, yahut dilenciliğe giderler; ihtiyarlar ve sakatlar kulübelerinin önünde, kızgın güneşin altında iri kertenkeleler gibi yarı çıplak yatarlardı." Güntekin "Cemiyet halinde fukaralığın bu derecesini başka hiçbir yerde görmedim" diye de ekler.

TAMAŞALIK VE TÖREN

Tamaşalığın tasvirini ve oradaki yaşama koşullarını bir kenara bırakıp Dana Bayramı ile ilgili bölüme geçelim: "Tamaşalığın her yıl meşhur Dana Bayramı vardı ki, her halde Afrika"dan getirilmiş bir putperest ayini olacaktı. Şehirde ve hatta civar kasaba ve köylerde ne kadar Arap varsa (Osmanlı"da zenci sözcüğü kullanılmaz, Afrika kökenliler Arap olarak anılırdı) Tamaşalığa akın eder, bunlara hemen bir o kadar da beyaz seyirci katılırdı. "

Reşat Nuri"nin anlatımına göre bu süslenmiş dana haftalarca sokak sokak dolaştırıldıktan sonra, bayramın son günü Tamaşalık"ın meydanında toplanılırdı. Burada şarkılar ve danslarla bir nevi ayin yapılır, son olarak dana kesilir ve pişirilerek yenirdi.

KAZANDA DANA ETİ

Bu bayramdan Halit Ziya Uşaklıgil de İzmir Hikáyeleri"nde kısaca söz eder. Ama konuya daha bilimsel bir katkıyı Pertev Naili Boratav yapar. Boratav, İzmir zencilerinin semtlerini Kadifekale yakınlarındaki Sabırtaşı, Dolaplı Kuyu, Tamaşalık ve Ballı Kuyu olarak sıraladıktan sonra sözü Dana Bayramı"na getirir. Bu törenin dört hafta boyunca sürdüğünü belirten Boratav bayramın doruk noktasını şöyle aktarır: "Dördüncü Cuma, ortak aldıkları danayı süslerler; boynuzlarına teller, pullar, mendiller takarlar ve alay halinde, yine sazlarını ve çalparalarını çalaraktan Sabırtaşı"ndaki topluluk, dana ile birlikte Tamaşalık"a varırdı. Orada Godiya (zencilerin çoğunlukla kadın olan bir nevi kolbaşısı) danayı törenle keser, yüzerdi. Dana alanda kurulmuş olan kazanda pişirilirdi. O gün Tamaşalık bir bayram yeri halini alırdı. Bütün zenciler ve seyre gelmiş beyazlar bir arada eğlenirler, sazlar ve çalparalar çalınarak dans ederlerdi. Dana kazanda iyice piştikten sonra alanda kurulmuş olan sofralara dağıtılır, herkes ne kadar düşerse bu etten yerdi. Yemek faslı sona erince de bayram sona ermiş olur, herkes dağılırdı."

Dana Bayramı"nın Osmanlı İmparatorluğu"nun başka yerlerinde de kutlandığını ressamlığın yanı sıra iyi bir gözlemci olan Malik Aksel anlatır. İstanbul"da ise, aynı yıllarda dana unutulmuş, tavuk kesilmeye başlamıştır. Aksel, İstanbul"da zencilerin "çoğunlukla Veliefendi, Bayrampaşa, Çırpıcı, Kağıthane ve Üsküdar"da Çilehane" semtlerinde toplandıklarını yazar. Bir tür ayin olan bu toplantılara halk arasında Arap Bayramı denirmiş. Ama İstanbul zenci folkloru ayrı ve ilginç ayrıntılara sahip bir konu. Gelin biz İzmir"de kalalım ve Dana Bayramı"nın yeniden kutlayanlara katılarak "Arap Zeybeği" oynayalım...

Kabakçı Arap

DANA Bayramı ve diğer zenci gösterilerinin baş müzisyenleri Kabakçı Araplardı. Münir Süleyman Çapanoğlu, Kabakçı Arapların çaldıkları aletin adının Bodengo olduğunu söyler: "Bodengo, içi boş bir bal kabağına, uzun bir sap geçirilmiş, üzerine üç dört tel takılmış bir sazdı." Malik Aksel de kabak çalanın yanında bir de tef çalan zencinin bulunduğunu belirtir. Ayrıca "kabak çalanın başında bir tilki kuyruğu vardır" diye ekler. Kapakçı Araplar yaz aylarında Boğaziçi köylerinde, özellikle de Haydarpaşa ve Kadıköy yakasında dolaşarak sanatlarını icra ederlermiş. Çapanoğlu bunların çarlistonvari bir havada, "kantomsu değil, manimsi değil, isimlendirmesi mümkün olmayan" bir şeyler okuduklarını söyler. Bunlar şarkı söyledikleri mekanın özelliklerini de sözlerine ekleyerek, bir nevi ozanlık da yaparlarmış. Örneğin bir yalının önünde şöyle sözler uydururlarmış:

Vekilharç para çalmaz
Dingala kabak, dingala!
Kazevi açar, yarısını çalar,
Dingala kabak, dingala!

Küçük hanımın kalbi atar,
Dingala kabak, dingala!
Evlenmek için kısmet bekler,
Dingala kabak, dingala.
 
Bir de A. Ü. Siyasal Bilgiler fakültesinde İnek bayramı kutlanıyordu benim ortaokul yıllarımda... :))
Bilmem hala kutlanıyor mu ?....
 

tunakan

Uzaklaştırıldı
sevgili mopsy harika bir paylaşım. inan şu ana kadar böyle bir olayın varlığından haberim yoktu. çok teşekkürler.
 
Üst Alt