• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Cumanin Asr'lari

Okunuyor :
Cumanin Asr'lari

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vedduha.
2. Velleyli iza seca.
3. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
4. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
5. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
6. Elem yecidke yetiymen feava.
7. Ve vecedeke dallen feheda.
8. Ve vecedeke 'ailen feağna.
9. Femmel yetiyme fela takher.
10. Ve emmessaile fela tenher.
11. Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Duha suresini.
Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim

[video=dailymotion;xc6vt7]http://www.dailymotion.com/embed/video/xc6vt7[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Yemin olsun kuşluk vaktine,
2. Gelip oturduğu vakit geceye ki,
3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
4. Sonrası/âhiret/gelecek senin için öncesinden/dünyadan/geçmişten elbette ki daha mutlu-kutlu olacaktır.
5. Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın!
6. O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?
7. Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?
8. Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?
9. O halde, yetimi örseleme!
10. Yoksulu/bir şey isteyeni azarlama!
11. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir!

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vel adiyati dabha
2. Fel muriyati kadha
3. Fel muğırati subha
4. Fe eserne bihı nak'a
5. Fe vesatne bihı cem'a
6. İnnelinsane li rabbihı le kenud
7. Ve innehu ala zalike le şehıd
8. Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9. E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
10. Ve hussıle ma fis sudur
11. İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Adiyat suresini.
Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim

[video=dailymotion;xc6bx8]http://www.dailymotion.com/embed/video/xc6bx8[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,
2. Çakıp çakıp ateş çıkaranlara,
3. Sabahleyin akın edenlere/baskın yapıp toprak fethedenlere,
4. Derken, onunla toz duman çıkaranlara,
5. Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki,
6. İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!
7. Ve kendisi de buna iyiden iyiye tanıktır.
8. O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır.
9. Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında,
10. Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,
11. Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır.

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba

Bismillahirrahmanirrahim

1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
3. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr
4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5. Selamün hiye hatta matle'ılfecr

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Kadir suresini.
Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim

[video=dailymotion;xc7bhp]http://www.dailymotion.com/embed/video/xc7bhp[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik.
2. Kadir Gecesi'nin niteliğini sana gösteren nedir?
3. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır!
4. Melekler ve Rûh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner!
5. Bir esenlik ve huzur vardır; sürüp gider o, tan yeri ağarıncaya kadar!

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba

Bismillahirrahmanirrahim

1. İza cae nasrullahi velfeth
2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Nasr suresini.
Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim

[video=dailymotion;xc7ofk]http://www.dailymotion.com/embed/video/xc7ofk[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2. Ve insanları kitleler halinde Allah'ın dinine girerken gördüğünde,
3. Tespih et Rabbini O'na hamt ile! Ve O'ndan af dile! Çünkü O, Tevvâb'dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. El kariah
2. Mel kariah
3. Ve ma edrake mel kariah
4. Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5. Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6. Fe emma men sekulet mevazınüh
7. Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8. Ve emma men haffet mevazınüh
9. Fe ümmühu havıyeh
10. Ve ma edrake mahiyeh.
11. Narun hamiyeh

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Karia suresini.
Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim

[video=dailymotion;xc7o14]http://www.dailymotion.com/embed/video/xc7o14[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. O Kaaria, o şiddetli ses çıkararak çarpan.
2. Nedir Kaaria?
3. Kaaria'nın ne olduğunu sana bildiren nedir?
4. O gün insanlar, çırpınarak yayılmış pervaneler gibi olurlar.
5. Dağlar, didilmiş renkli yün gibi olur.
6. İşte o gün, tartıları ağır basan kişi,
7. Evet o kişi, hoşnutluk verici bir yaşayış içindedir.
8. Tartıları hafif çekeninse,
9. Anası, Hâviye'dir.
10. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir?
11. Kızışmış bir ateştir o!

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Tekasür

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Elhakümüt tekasür
2. Hatta zürtümülmekabir
3. Kella sevfe ta'lemun
4. Sümme kella sevfe ta'lemun
5. Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn
6. Le teravünnelcehıym
7. Sümme leteravünneha aynelyakıyn
8. Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Tekasur suresini.
Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim

[video=dailymotion;xc7osa]http://www.dailymotion.com/embed/video/xc7osa[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Aldatıp oyaladı o çokluk yarışı sizleri,
2. Öyle ki, ziyaret edip saydınız kabirleri.
3. Ama iş öyle değil; yakında bileceksiniz!
4. Hayır, hayır! İş öyle değil! Yakında bileceksiniz.
5. İş, sizin bildiğiniz gibi değil! Ne olurdu, şaşmaz ve aldatmaz bir bilgiyle bilseydiniz!
6. Yemin olsun, o cehennemi mutlaka göreceksiniz!
7. Yine yemin olsun, onu gözünüzle apaçık göreceksiniz!
8. Sonra o gün, nimetten kesinlikle sorguya çekileceksiniz!

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

85. İnnellezı ferad aleykel kur'ane le raddüke illa mead kur rabbı a'lemü men cae bil hüda
ve men hüve fı dalalüm mübın
86. Ve ma künte tercu ey yülka ileykel kitabü illa rahmetem mir rabbike fe la tekunenne zahıral lil kafirın
87. Ve la yesuddünneke an ayatillahi ba'de iz ünzilet ileyke ved'u ila rabbike ve la tekunenne minel müşrikın
88. Ve la ted'u meallahi ilahen ahar la ilahe illa hüve küllü şey'in halikün illa vecheh lehül hukmü ve ileyhi türceun

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Kassas suresinin son ayetlerini.
Genc bir hafizdan dinleyelim

[video=youtube_share;XQXWoIGN0bM]http://youtu.be/XQXWoIGN0bM[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

85. Bu Kur'an'ı sana farz kılan, elbette ki seni vaat edilen yere/belirlenen sona götürecektir.
De ki: "Hidayeti getireni de açık bir sapıklık içinde olanı da en iyi Rabbin bilir."
86. Sen bu Kitap'ın sana indirileceğini ummuyordun; Rabbinden bir rahmet olarak geldi.
O halde, gerçeği örten nankörlere/inkârcılara sakın destekçi olma.
87. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni geri çevirmesinler.
Rabbine yakar/Rabbine çağır. Sakın şirke bulaşanlardan olma.
88. Allah'ın yanında diğer bir tanrıya daha kulluk etme. İlah yok O'ndan başka.
O'nun yüzü dışında her şey helâk olacaktır. Hüküm yalnız O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

35. Ve iz kale ibrahımü rabbic'al hazel belede aminev vecnübnı ve beniyye en na'büdel asnam
36. Rabbi innehünne adlelne kesıram minen nas fe men tebianı fe innehu minnı ve men asanı fe inneke ğafurur rahıym
37. Rabbena innı eskentü min zürriyyetı bi vadin ğayri zı zer'ın ınde beytikel muharrami rabbena li yükıymus salate fec'al ef'idetem minen nasi tehvı ileyhim verzukhüm mines semerati leallehüm yeşkürun
38. Rabbena inneke ta'lemü ma nuhfı ve ma nı'lin ve ma yahfa alellahi min şey'in fil erdı ve la fis sema'
39. Elhamdü lillahillezı vehebe lı alel kiberi ismaıyle ve ishak inne rabbı le semıud düa'
40. Rabbic'alnı mükıymes salati ve imn zürriyyetı rabbena ve tekabbel düa'
41. Rabbenağfir lı ve li valideyye ve lil mü'minıne yevme yekumül hısab

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Ibrahim suresinin 35-41 ayetlerini.
hafiz Ali tel dinleyelim

not:sonunda Zil zal suresi var
[video=youtube_share;eHl0RWITyoU]http://youtu.be/eHl0RWITyoU[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

35. Bir zaman, İbrahim şöyle demişti: "Rabbim, bu beldeyi güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut!"
36. "Rabbim, onlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık beni izleyen bendendir. Bana isyan edene gelince, onun hakkında sen Gafûr ve Rahîm'sin.
37. "Ey Rabbimiz! Ben, çocuklarımdan bir kısmını senin kutsal evinin yanındaki, ziraata elverişsiz vadiye yerleştirdim ki, namazı/duayı yerine getirsinler, ey Rabbimiz! Sen de insanlardan bazı gönülleri, onlardan hoşlanır yap. Çeşitli meyvelerle onları rızıklandır ki, şükredebilsinler!"
38. "Rabbimiz, hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Yerde de gökte de hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz."
39. "İhtiyar yaşımda bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamt olsun! Benim Rabbim, duayı gerçekten çok iyi duyar."
40. "Rabbim! Beni, namazı/duayı yerine getiren bir insan yap. Soyumdan bir kısmını da. Rabbimiz, duamı kabul et!"
41."Rabbimiz, hesabın ortaya geleceği gün; beni, anne-babamı ve inananları affet!"

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
77. İnnehu lekur'anun keriymun.
78. Fiy kitamin meknunin.
79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
80. Tenziylun min rabbil'alemiyne.
81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.
83. Felevla iza beleğatilhulkume.
84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
87. Terci'uneha in kuntum sadikıyne.
88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.
90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
93. Fenuzulun min hamiymin.
94. Ve tasliyetu cahıymin.
95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
96. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Vakia Suresi 75-96 ayetler
hafiz ishak Danış dan dinleyelim

[video=youtube_share;HZlx0jWeNp8]http://youtu.be/HZlx0jWeNp8[/video]


Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

75. İş onların sandığı gibi değil! Yıldızların doğup batma, kayıp düşme noktalarına yemin ediyorum.
76. Ve eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir bu.
77. O, kesinlikle şerefli bir Kur'an'dır.
78. Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır.
79. Ona, arındırılmışlardan başkası dokunmaz.
80. Âlemlerin Rabbi'nden indirilmiştir.
81. Şimdi siz, bu sözü mü kirletip küçümseyeceksiniz/bu sözle mi alttan alıp gevşek davranacaksınız/
bu sözle mi yağcılık edeceksiniz?
82. Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?
83. Ya o canın boğaza gelip dayandığı zaman!
84. İşte o zaman siz bakakalırsınız!
85. Biz ona sizden daha yakınız, ama siz görmezsiniz.
86. Madem ceza görmeyecek kişilersiniz,
87. Eğer doğru sözlülerseniz, onu geri çevirsenize.
88. Eğer o, yaklaştırılanlardan ise;
89. Rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle dolu cennet var ona.
90. Eğer kutlu, uğurlu kişilerdense,
91. "Selam sana kutlu ve uğurlu kişilerden!" denir ona.
92. Eğer yalanlayan sapıklardansa;
93. Kaynar sudan bir ziyafet,
94. Ve cehenneme salıverilme var ona.
95. İşte budur, o tartışmasız, o kesin gerçek!
96. Artık, o yüce Rabbinin adını tespih et!

SADAKALLAH!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

30. E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun
31. Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun
32. Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun
33. Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun
34. Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun
35. Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun

Bismillahirrahmanirrahim

64. Allahüllezı ceale lekümül erda kararav ves semae binaev ve savveraküm fe ahsene suveraküm
ve razekaküm minet tayyibat zalikümüllahü rabbükam fe tebarakellahü rabbül alemın
65. Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed'uhü muhlisıyne lehüd dın elhamdü lillahi rabbil alemın
66. Kul innı nühıtü en a'büdellezıne ted'une min dunillahi lemma caeniyel beyyinatü mir rabbı
ve ümirtü en üslime li rabbil alemın
67. Hüvellezı halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin
sümme yuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm
sümme li tekunu şüyuha ve minküm mey yüteveffa min kablü
ve li teblüğu ecelem müsemmev ve lealleküm ta'kılun
68. Hüvellezı yuhyi ve yümıt fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun

SADAKALLAH!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!
Enbiya Suresi 30-35 ayetleri
ve
Mumin Suresi 64-68 ayetleri
hafiz
ishak Danış dan dinleyelim

[video=youtube_share;5enruznCChg]http://youtu.be/5enruznCChg[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

30. O küfre sapanlar görmediler mi ki gökler ve yer bitişik idi, biz onları ayırdık.
Her canlı şeyi sudan oluşturduk. Hâlâ iman etmeyecekler mi?
31. Yerküreye, onları çalkalamasın diye bir takım dağlar diktik.
Ve orada geniş geniş yollar açtık ki, doğru gidebilsinler.
32. Göğü, korunmuş bir tavan yaptık. Ama onlar göğün ayetlerinden hâlâ yüz çeviriyorlar.
33. O odur ki, geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yarattı. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
34. Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik.
Şimdi sen ölürsen, onlar ölümsüz mü olacaklar?"
35. Her canlı, ölümü tadacaktır. Biz bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz.
Sonunda bize döndürüleceksiniz.

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

64. Allah odur ki, yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü bir bina yaptı;
sizi yaratıp donattı ve görünüşünüzü güzel yaptı, sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandırdı.
İşte bu Allah'tır sizin Rabbiniz! Âlemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir!
65. Hayy O'dur! Tanrı yoktur O'ndan başka. Dini kendisine özgüleyerek dua edin O'na.
Hamt olsun âlemlerin Rabbi'ne!
66. De ki: "Ben, Rabbimden bana açık-seçik ayetler gelince, sizin,
Allah'ın berisinden yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım.
Ben, âlemlerin Rabbi'ne teslim olmakla emrolundum."
67. O O'dur ki; sizi önce topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan yarattı.
Sonra sizi bebek olarak annelerinizin karnından çıkarıyor, sonra güçlü çağınıza ulaşasınız ve
nihayet ihtiyarlar olasınız diye sizi yaşatıyor. İçinizden bir kısmı daha önce vefat ettiriliyor.
Tüm bunlar, belirlenen bir süreye ulaşasınız ve aklınızı işletesiniz diyedir.
68. O O'dur ki, hem hayat veriyor hem öldürüyor.
Bir iş ve oluşa hükmedince, ona sadece "Ol!" der; o hemen oluverir.

SADAKALLAH!
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt