Cumanin Asr'lari

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

mopsy

Emektar
Üye
Elem neşrah leke sadrek

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1.Elem neşrah leke sadrek
2. Ve vada'na 'anke vizreke
3. Elleziy enkada zahreke
4. Ve refa'na leke zikreke
5. Feinne me'al'usri yüsren
6. İnne me'al'usri yüsren
7. Feiza ferağte fensab
8. Ve ila rabbike ferğab

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

İNŞİRAH suresini
Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim

[video=dailymotion;x85afa]http://www.dailymotion.com/embed/video/x85afa[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Açıp genişletmedik mi senin göğsünü!
2. İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü!
3. Ki o, belini çatırdatmıştı senin.
4. Ve yüceltmedik mi senin şanını!
5. Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var!
6. Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var!
7. O halde,bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!
8. Ve yalnız Rabbine yönelip doğrul!

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Vessemai vettarikı.

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vessemai vettarikı.
2. Ve ma edrake mettariku.
3. Ennecmüssakıbü.
4. İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun.
5. Felyenzuril'insanü mimme hulika.
6. Hulika min main dafikın.
7. Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.
8. İnnehu 'ala rec'ıhı lekadirün.
9. Yevme tüblesserairü.
10. Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.
11. Vessemai zatirrec'ı.
12. Vel'ardı zatissad'ı.
13. İnnehu likavlün faslün.
14. Ve ma hüve bilhezli.
15. İnnehüm yekiydune keyden.
16. Ve ekiydü keyden.
17. Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

TARIK suresini
Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim

[video=dailymotion;xd7d60]http://www.dailymotion.com/embed/video/xd7d60[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Yemin olsun göğe ve Târık'a; o, gece gelene/o, tokmak gibi vurana/
o, çıkıverip de yürek hoplatana.
2. Nereden bileceksin sen nedir Târık?
3. Parlayan, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır o.
4. Hiçbir benlik yoktur ki, üzerinde bir koruyucu/bir gözetleyici bulunmasın.
5. İnsan, neden yaratılmış olduğuna bir baksın!
6. Fırlayan bir suyun bir parçacağından yaratıldı o.
7. Bel ile kaburgalar arasından çıkar o su.
8. O Allah, o insanı tekrar hayata döndürmeye elbette kadirdir.
9. Sırların/gizlilerin yoklanıp ortaya çıkarılacağı gün,
10. Artık onun için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı.
11. Yemin olsun o, dönüşle/döndürümle dolu göğe,
12. Çatlayışlarla/yarılışlarla dolu yere de yemin olsun,
13. Ki o, tam bir biçimde ayırt eden bir sözdür;
14. Şaka değildir o.
15. Onlar ha bire tuzak kuruyorlar/oyun çeviriyorlar.
16. Ben de tuzak kuruyorum.
17. O halde, o küfre batmışlara mühlet ver, süre tanı onlara birazcık...

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul e'uzü birabbilfelak
2. Minşerri ma halak
3. Ve min şerri ğasikın iza vekab
4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad
5. Ve min şerri hasidin iza hased

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Felak suresini
Hafizlarin hafizi Misirli merhum
Abdulbasit Abdussamed'ten dinleyelim

[video=dailymotion;xd1rxx]http://www.dailymotion.com/embed/video/xd1rxx[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. De ki: "Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine/
yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım!
2. Yarattıklarının şerrinden,
3. Çöktüğü zaman karanlığın/gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin/
tutulduğu zaman Ay'ın/
battığı zaman Güneş'in/
taştığı zaman şehvetin/
soktuğu zaman yılanın/
ümit kırdığı zaman musibetin şerrinden!
4. Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden!
5. Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden..."

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul ya eyyühel kafirun
2. La a'büdü ma ta'büdun
3. Ve la entüm abidune ma a'büd
4. Ve la ene abidün ma abedtüm
5. Ve la entüm abidune ma a'büd
6. Leküm diynüküm ve liye din

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Kafirun suresini
Hafizlarin hafizi Misirli merhum
Abdulbasit Abdussamed'ten dinleyelim

[video=dailymotion;xdeapb]http://www.dailymotion.com/embed/video/xdeapb[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. De ki: "Ey nankör kâfirler!
2. Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize.
3. Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime.
4. Kul değilim sizin taptığınıza,
5. Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime.
6. Sizin dininiz size, benim dinim bana!"

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Vedduha.

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vedduha.
2. Velleyli iza seca.
3. Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
4. Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
5. Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
6. Elem yecidke yetiymen feava.
7. Ve vecedeke dallen feheda.
8. Ve vecedeke 'ailen feağna.
9. Femmel yetiyme fela takher.
10. Ve emmessaile fela tenher.
11. Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Duha suresini
Hafizlarin hafizi Misirli merhum
Abdulbasit Abdussamed'ten dinleyelim

[video=dailymotion;xdeall]http://www.dailymotion.com/embed/video/xdeall[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

1. Yemin olsun kuşluk vaktine,
2. Gelip oturduğu vakit geceye ki,
3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
4. Sonrası/âhiret/gelecek senin için öncesinden/dünyadan/geçmişten elbette ki daha mutlu-kutlu olacaktır.
5. Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın!
6. O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?
7. Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?
8. Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?
9. O halde, yetimi örseleme!
10. Yoksulu/bir şey isteyeni azarlama!
11. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir!

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Ve min ayatihı

Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

20. Ve min ayatihı en halekaküm min türabin sümme iza entüm beşerun tenteşirun
21. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve
ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
22. Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı vahtilafü elsinetiküm ve elvaniküm inne fı zalike le ayatil lil alimın
23. Ve min ayatihı menamüküm bil leyli ven nehari vebtiğaüküm min fadlih inne fı zalike le ayatil li kavmiy yesmeun
24. Ve min ayatihı yürıkümül berka havfev ve tameav ve
yünezzilü mines semai maen fe yuhyı bihil erda ba'de mevtiha inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya'kılun
25. Ve min ayatihı en tekumes semaü vel erdu bi emrih sümme iza deaküm da'vetem minel erdı iza entüm tahrucun
26. Ve lehu men fis semavati vel ard küllül lehu kanitun
27. Ve hüvellezı yebdeül halka sümme yüıydühu ve hüve ehvenü aleyh ve lehül meselül a'la fis semavati vel ard
ve hüvel azızül hakım

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Rum suresinin 20-27. ayetlerini
Hafiz ishak Danış 'tan dinleyelim

[video=dailymotion;xh8hr8]http://www.dailymotion.com/embed/video/xh8hr8[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

20. Onun ayetlerinden biri de sizi, topraktan yaratmış olmasıdır.
Sonra siz bir insan türü oldunuz, her tarafa yayılıyorsunuz.
21. Onun ayetlerinden biri de sizin için, kendilerine ısınasınız ve
aranızda sevgi ve rahmet koysun diye nefislerinizden eşler yaratmasıdır.
Bunda, iyice düşünen bir toplum için elbette ayetler vardır.
22. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O'nun ayetlerindendir.
Bunda, ilim sahipleri için elbette ibretler vardır.
23. Gece ve gündüz uyumanız, onun lütfundan nasip aramanız da O'nun ayetlerindendir.
Bunda, işitebilen bir toplum için elbette ibretler vardır.
24. Yine O'nun ayetlerindendir ki O size, korku ve ümit olmak üzere şimşeği gösteriyor;
gökten bir su indiriyor da ölümünden sonra toprağı onunla canlandırıyor.
Bunda, aklını işleten bir topluluk için elbette mucizeler vardır.
25. Göğün ve yerin O'nun emriyle ayakta durması da O'nun ayetlerindendir.
Sonra sizi bir çağrıyla davet ettiğinde siz yerden hemen çıkacaksınız.
26. Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedir.
27. Yaratmaya ilk başlayan/yaratılanları ilk yaratan O'dur. Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır.
Bu O'nun için çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnekler/en yüce sıfatlar O'nundur.
O'dur Azîz, O'dur Hakîm...

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

40. Ma kane muhammedün eba ehadim mir ricaliküm ve lakir rasulellahi ve hatemen nebiyyın
ve kanellahü bi külli şey'in alıma
41. Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe zikran kesıra
42. Ve sebbihuhu bükratev ve esıyla
43. Hüvellezı yüsallı aleyküm ve melaiketühu li yuhriceküm minez zulümati ilen nur
ve kane bil mü'minıne rahıyma
44. Tehıyyetühüm yevme yelkavnehu selam ve eadde lehüm ecran kerıma
45. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
46. Ve daıyen ilellahi bi iznihı ve siracem münıra
47. Ve beşşiril mü'minıne bi enne lehüm minellahi fadlen kebıra
48. Ve la tütııl kafirıne vel münafikıyne ve da' ezahüm
ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

AHZAB suresinin 40-48. ayetlerini
Hafiz Mustafa Kızılcaoğlu 'ndan dinleyelim

[video=dailymotion;xh3763]http://www.dailymotion.com/embed/video/xh3763[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir;
O, Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah herşeyi gereğince biliyor.
41. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın!
42. O'nu sabah-akşam tespih edin!
43. O, odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size acıyor/destek veriyor. Melekleri de öyle yapıyor.
Zaten O, inananlara karşı çok merhametlidir.
44. Kendisine kavuştukları gün onların esenlik dilekleri şöyledir:
"Selam!" O, onlar için seçkin ve bereketli bir ödül hazırlamıştır.
45. Ey Peygamber! Hiç kuşkusuz, biz seni bir tanık bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
46. Ve Allah'ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak...
47. Ve muştula inananlara: Kendilerine Allah'tan büyük bir lütuf vardır.
48. İnkârcılara, ikiyüzlülere itaat etme, onların ezalarına aldırma; Allah'a tevekkül et.
Vekil olarak Allah yeter.

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn
52. Fi cennativ ve uyun
53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn
56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
59. Fertekıb innehüm mirtek

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Duha suresinin 51-59. ayetlerini
Hafiz Mustafa Kızılcaoğlu 'ndan dinleyelim

[video=dailymotion;xcmwu9]http://www.dailymotion.com/embed/video/xcmwu9[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

51. Korunup sakınanlar, güvenli bir makamdadır;
52. Bahçelerde, pınar başlarında.
53. İnce ipekten, parlak atlastan giymiş olarak, karşılıklı oturmaktadırlar.
54. İşte böyle! Onları iri gözlü hurilerle de eşleştirmişizdir.
55. Orada, güvenli bir biçimde her türlü meyveyi isterler.
56. Orada, ilk ölüm dışında ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.
57. Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. İşte budur o büyük başarı.
58. Biz o Kur'an'ı senin dilinle/senin diline kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alabilsinler.
59. Artık, beklemeye geç! Çünkü onlar da beklemekteler.

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

277. İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve ekamüs salate ve atevüz zekate lehüm ecruhüm ınde rabbihim
ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
278. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe vezeru ma bekıye miner riba in künüm mü'minın
279. Fe il lem tef'alu fe'zenu bi harbim minallahi ve rasulih* ve in tübtüm fe leküm ruusü emvaliküm
la tazlimune ve la tuzlemun
280. Ve in kane zu usretin fe nezıratün ila meyserah ve en tesaddeku hayrul leküm in küntüm ta'lemun
281. Vetteku yevmen türceune fıhi ilellahi sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet vehüm la yuzlemun

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Bakara suresinin 277-281. ayetlerini
Hafiz Mustafa Kızılcaoğlu 'ndan dinleyelim

[video=dailymotion;x9l1p5]http://www.dailymotion.com/embed/video/x9l1p5[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

277. İman edip barışa/hayra yönelik değerler üreten, namazı/duayı yerine getiren,zekâtı verenler için
Rableri katında kendilerine özgü ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için. Tasalanmayacaklardır onlar...
278. Ey iman sahipleri, Allah'tan korkun. Ve eğer inanıyorsanız ribadan geri kalanı bırakın.
279. Eğer bunu yapmazsanız, Allah ve resulünden bir harp ilanını duymuş olun.
Tövbe ederseniz, mallarınızın esasları/ana paralarınız sizindir; ne zulmeden olursunuz ne de zulme uğratılan.
280. Eğer borçlu zorluk içinde ise eli genişleyinceye kadar beklenir.
Borcunu sadaka olarak ona bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.
281. Korkun o günden ki, onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra her benliğe kazanmış olduğu
tam bir biçimde verilecektir.Onlar hiçbir zulme uğratılmayacaklardır.

Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim

86. İnne rabbeke hüvel hallakul alım
87. Ve le kad ateynake seb'am minel mesanı vel kur'anel azıym
88. La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm
ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü'minın
89. Ve kul innı enen nezırul mübın
90. Kema enzelna alel muktesimın
91. Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn
92. Fe ve rabbike le nes'elennehüm ecmeıyn
93. Amma kanu ya'melun
94. Fasdoa'bima tü'meru ve a'rıd anil müşrikın
95. İnna kefeynakel müstehziın
96. Ellezıne yec'alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya'lemun
97. Ve le kad na'lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun
98. Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın
99. Ve'büd rabbeke hatta ye'tiyekel yekıyn

Sadakallah!

Musluman:
Cuma gunun hayirlara vesile olsun!

Hicr suresinin 86-99. ayetlerini
Hafiz Mustafa Kızılcaoğlu 'ndan dinleyelim

[video=dailymotion;xf9616]http://www.dailymotion.com/embed/video/xf9616[/video]

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

86. Kuşkusuz senin Rabbin, evet o, Hallâk'tır, hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir.
87. Yemin olsun ki, biz sana ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar halindeki çift mânalılardan yedi taneyi
ve şu büyük Kur'an'ı verdik.
88. Sakın, onlardan bazı çiftlere verdiğimiz nimet ve zevklere gözlerini dikme.
Onlar için tasalanma da. Müminler için kanadını indir sen!
89. Ve de ki: "Ben, evet ben, apaçık konuşan bir uyarıcıyım!"
90. Aynı şekilde, o bölücülere/yemin edip duranlara da beyyineler indirmiştik.
91. Onlar ki Kur'an'ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar.
92. Rabbine yemin olsun ki, biz onları toplu halde sorgu suale çekeceğiz/hepsinden mutlaka hesap soracağız;
93. Yapıp ettiklerinden...
94. Emrolunduğun şeyi, kafalarını çatlatırcasına tebliğ et; şirke bulaşmışlara aldırma.
95. Alay edip eğlenenlere karşı biz sana yeteriz.
96. Allah ile beraber başka tanrılar benimseyenler yakında bilecekler.
97. Yemin olsun ki, onların söyledikleri yüzünden senin göğsünün daraldığını biliyoruz.
98. Şimdi sen, Rabbine hamt ile tespih et ve secde edenlerden ol!
99. Sana şaşmaz ve kesin bilgi gelinceye kadar Rabbine ibadet et!

Sadakallah!
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt