Cuma hutbeleri devamı

Kehanet ve Falcılık

Selam!

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فى ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فى كِتَابٍ مُبينٍ

Muhterem Mü’minler!
İnsan, yaratılışının gereği olarak bilinmeyen ve görünmeyene, esrarengiz olana karşı daima ilgi duymuş, onun bu ilgisi kendisini sürekli görünenin ötesiyle ilgilenmeye sevk etmiştir.

İnsanın bu tabii ilgisi çağlar boyu kimi kesimler tarafından istismar edilmiş ve bu yolla nice insanların hatta toplumların gelecek ümitlerinin kırılmasına, maddi ve manevi kayıplar yaşamasına sebebiyet verilmiştir.

Eski zamanlarda falcılık, müneccimlik gibi adlarla anılan bu istismar alanının modern zamanlarda da bir takım yeni isim ve unvanlar altında devam ettiği görülmektedir. Yeni bir yılın başlarında olduğumuz şu günlerde de yazılı, görsel ve sosyal medya gibi çeşitli iletişim alanlarında sıklıkla geleceğe dair haberler veren programlarla karşılaşıyoruz.

Tahminlerden öte geleceği okuma adına aktarılan bilgilerle insanların zihinleri karıştırılmakta, inançları örselenmekte ve geleceğe dair umut ve beklentileri istismar edilmektedir.

Halbuki okuduğum ayeti kerimede, bakınız, Yüce Allah ne buyurmaktadır:
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
6.59."Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır."
Sadakallah!

Kur’an-ı Kerim’de gayb bilgisinin sadece Allah’a ait olduğu, hadislerde ise bilgi için kâhinlere başvurmanın Hz. Peygamber’e indirilen vahyi inkâr etmiş olmak anlamına geleceği bildirilmiştir.

Değerli Mü’minler!

Dinî konulardaki bilgi eksikliği de falcılık, kâhinlik ve medyumluk gibi karanlık yöntemlere ilgiyi arttırmaktadır. Maalesef bu ilgi, önemli bir pazar oluşturmakta ve bu pazar, karanlık işlerden çıkar elde etmek isteyenlere fırsat vermektedir. Hâlbuki İslam Dini; falcılık, kehanet, sihirbazlık, medyumluk ve benzeri tüm faaliyetleri şiddetle yasaklamıştır.
İslam'a göre her işin meşru fiziki ve maddi sebeplerine sarılmak gerekmektedir. Dolayısıyla sihir, kehanet ve medyumluk gibi işlerle ilgilenmek veya bunlarla meşgul olanlara itibar etmek dinimizin kabul edeceği bir durum değildir.

Zira bütün bu işlerde yalan, aldatma, kandırma, göz boyama, saf zihinleri bozma, Allah'tan başkasına bağlanma ve Allah'tan başkasının gaybı bilebileceğini sanma gibi, hepsi de İslam'ın temel ilkeleriyle bağdaşmayan birçok olumsuzluk bulunmaktadır.
O halde aziz mü’minler, dinimizi doğru ve güzel bir şekilde öğrenmeye çalışmalı ve her işte üzerimize düşenleri yaptıktan sonra yalnızca Allah'a güvenmeli, O'na tevekkül etmeli, İslam'ın aydınlık yoluna ters düşen bütün karanlık faaliyetlerden uzak durmalıyız. Dünya ve ahrette bizi zarar ve ziyana uğratacak bütün davranışlardan dikkatle kaçınılmalıyız.
Hutbemi Hud Suresi 123. ayetin meali ile bitiriyorum:
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
11.123.“Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler O’na döndürülür.Öyle ise O’na kulluk et ve O’na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.”
Sadakallah!
Cumanız mübarek olsun.
Hazırlayan: Hutbe Komisyonu
 
Arınma Kapısı: Tövbe ve İstiğfar

Selam!

وَالَّذينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
3.135.Onlar, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allahı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler."
Sadakallah!

Bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) tövbe ve istiğfarın önemini şöyle bildirmektedir:
Kul, bir hata işlediğinde kalbinde siyah bir nokta belirir. Şayet o, günahı terk eder, bağışlanma diler, tövbe edip Allaha dönerse kalbi cilâlanır. Eğer bunları yapmaz, günah ve hataya devam ederse siyah nokta büyür ve neticede bütün kalbini kaplar."
Tirmizî, Tefsîrul-Kurân, 83.

Aziz Müminler!
Tövbe ve istiğfar, insan olmamız hasebiyle elimizden, dilimizden, gözümüzden velhasıl bütün bedenimizden sadır olan günahlardan arınma vesilesi ve Yüce Allahın hayatımızda temiz bir sayfa için bizlere açtığı bir rahmet kapısıdır.
Yüce Rabbimiz, Kuran Kerimde ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem (as)ın dilinden tövbe ve istiğfarı bize öğretirken aynı zamanda bunun önemine de işaret eder. Bilindiği gibi, Allahın yasağını çiğnediklerinden dolayı cennetten çıkarılan Hz. Adem ve eşi Hz. Havva şöyle dua ederek bağışlanma dilediler.
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
2.35-38.Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Yüce Allah da onların bu yakarışlarına cevap vererek tövbelerini kabul etmiştir.
Sadakallah!

Buna mukabil Yüce Allahın emrine itaatten yüz çeviren Şeytan ise hatasını kabullenme ve af dileme yerine meşrulaştırma gayreti içerisine girdi ve Allahın rahmetinden kovuldu. İşte bu iki örnekle Rabbimiz, insanlık âlemine aslında şu mesajı vermektedir: Hata ve günah, tövbe edilmesi durumunda insanı Âdem yapar. Hata ve günahta ısrar ise insanı Allahın rahmetinden uzaklaştırarak Şeytan yapar.

Kardeşlerim!
Tövbe kapısı ardına kadar açıktır ve ecelimiz gelene kadar da açık kalacaktır. Öyleyse bize düşen, her daim bu kapının eşiğinden içeride durmaktır. Her daim samimiyetle, pişmanlıkla, kararlılıkla Onun merhamet ve keremine sığınmaktır. Gündelik hayatın problemleri içinde yorgun düşen zihinlerimizi, türlü günahlarla kararan gönüllerimizi, kötü sözlerle kirlettiğimiz dillerimizi zikirle, tövbe ve istiğfarla diri tutup arındırmaktır.

O halde geliniz, gönlümüzün derinliklerinden gelen tövbelerimizi ve bağışlanma dileklerimizi yalnız Rabbimize arz edelim. Hatalarımızdan ve günahlarımızdan bir daha dönmemek üzere yüz çevirelim.

Hutbemi Efendimiz (s.a.s)in dilinden şu tövbe ve istiğfar ifadeleri ile bitirmek istiyorum.
Allahım, sensin benim Rabbim, senden başka ilâh yok. Beni yarattın ben de senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim sözün ve senin vaadin üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bahşettiğin nimetlerini de buna rağmen işlediğim günahları da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü günahları senden başka affedecek hiç kimse yoktur.
Tirmizî, Deavât, 15.
Cumanız mübarek olsun.
Hazırlayan: Hutbe Komisyonu
 
Dilin Esiri Olmayalım!

Selam!

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْديهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Muhterem Müslümanlar!
İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır. Bundan dolayı akıl ve irade sahibi olmayan diğer varlıklardan farklı olarak bilinçli yaşamak zorundadır. İşte böyle bilinçli ve Allaha karşı sorumluluk duygusu taşıyarak yaşamaya takva diyoruz. Bizler, takvamız ölçüsünde, yani sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz ölçüde mutlu ve huzurlu olur, dünya ve ahiretimizi güzelleştiririz. Aksi takdirde kaybedenlerden olmamız kaçınılmazdır.

Değerli Kardeşlerim!
Rabbimiz bizlere sayısız nimetler ve kabiliyetler bahşetmiştir. Bu nimetleri saymaya kalksak buna gücümüz yetmez.
Bunlardan bir tanesi de söz söyleme ve konuşabilme kabiliyetidir.
Ancak bizlere verilen her nimetin bir sorumluluğu ve hesabı olduğunu da unutmayalım. Hutbemizin başında okuduğum ayette yüce Allah şöyle buyuruyor:
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
24.24.O gün onların dilleri, elleri ve ayakları, yapıp ettiklerinden dolayı kendileri aleyhine şahitlik edecektir.
Sadakallah!

Bir başka ayette ise:
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
50.18. İnsan bir söz söylediği anda, mutlaka yanında onu yazan bir melek bulunur.
Sadakallah!
buyrulmaktadır.

Sevgili peygamberimiz (s.a.v.) de bu hususta bizlere şu ikazı yapar:
Allaha ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun!
Tirmizi, Kıyamet, 51

Aziz Kardeşlerim!
Dil çok güçlü ama bir o kadar da tehlikeli bir organdır. İlmini dille aktarırsın, duygularını dille paylaşırsın, fikirlerini dille açıklarsın, dille dünyayı harekete geçirebilir ve hayatın akışını değiştirebilirsin.
Bunun yanında insan günahların birçoğunu da diliyle işler. Yalan, gıybet, dedikodu, iftira, kötü ve küfürlü sözler, kalp kırma gibi birçok günah dilin yaptığı işlerdendir. Tabii ki kalpte ne varsa dile de o yansır. İyilik varsa iyi sözler, kötülük varsa kötü sözler dökülür dilimizden. O yüzden, önce kalbimizi sonra da dilimizi terbiye etmemiz gerekmektedir. Eline, diline, beline sahip ol! diyen büyüklerimiz, bu hususa dikkatimizi çekmeye çalışmışlardır.
Dilimizden ve sözümüzden dolayı sıkıntı yaşamak istemiyorsak, iyice düşünüp ondan sonra konuşmak, sözümüzün nerelere varacağını hesap etmek durumundayız. Çünkü; Söz ağızdan çıkmadan önce senin esirindir, ağızdan çıkınca sen onun esiri olursun.

Değerli Kardeşlerim!
İnsan ne kadar çok konuşursa, o kadar çok hata yapma ihtimali artar. Allah (c.c.) bizlere bir tane dil, iki tane kulak vermiştir. Dolayısıyla bir konuşup, iki dinlemek gerekir. Özellikle bilmediğimiz konularda susmak ve bilenleri dinlemek en akıllıca iş olacaktır.
Hutbemi bir ayeti kerimenin mealiyle bitiriyorum:
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
28.55.Müminler, boş ve faydasız bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirir ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri arkadaş edinmek istemeyiz derler.
Sadakallah!

Cumanız mübarek olsun.
Hasan AĞIRBAŞ
Frankfurt - Idstein Camii Din Görevlisi
 
İbadetlerin Özü Dua

Selam!

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا


Saygıdeğer Kardeşlerim!
Yüce Yaradıcımız ile vasıtasız irtibat kurmak ve iletişime geçmenin en güzel yolu duadır. Dua; ruhun gıdası, müminin yol arkadaşıdır. Dua, ezeli ve ebedi sevgiliye giden yola revan olmaktır. Dua; rahmet hazinelerini açan anahtar, tükenmez bir güç kaynağıdır.
Dua, bir iman tazeleme ameliyesidir; bir aksiyon, bir çaba, bir uyanış ve öze rücu etmektir. Dua, Allahı tanıma, onun hâkimiyetini kavrama, kendi kusurlarıni itiraf etmedir; hayatın gayesini yeniden idrak etme, yaşayışımızı programa koyma, ahiret için hazırlık yapma, toparlanma ve eksikliklerimizi gidermedir.
Kulluğumuzu arz etmenin en güzel göstergesi olan dua, bütün ibadetlerin ruhu ve esasıdır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (s.a.s)
Dua ibadetin özüdür.
Tirmizi Daavat 1
buyurmuşlardır.

Değerli Müminler!
Ruhun da beden gibi birçok ihtiyaçları vardır. Dua ile duygularımızı, bize şah damarımızdan daha yakın olan Yaratıcımıza karşı dile getirir, içimizi boşaltır, yaşama ümidimizi kuvvetlendirerek korkularımızı hafifletiriz.
Stres ve psikolojik bunalım içerisinde bunalan ve iç huzuru yanlış adreslerde arayıp da intihar girdabına sürüklenen, ruhi çöküntü içerisindeki nice hayatlar, dua ile hayat iksiri bulmaya ve ahlaki arınmaya muhtaçtırlar.
Dua darlıkta da varlıkta da Ona yönelmektir. Dua etmekten uzak duranlar İblis misali secde etmekten kibirlenip gururlananlardır. Oysa inananlar olarak biz, tam bir tevazu ve teslimiyet içinde
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
10.12.bir sıkıntıya maruz kalınca gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayakta iken, (her hâlükârda) Allaha yalvarıp yakarmakla
Sadakallah!
emrolunduk.
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
7.55.Rabbinize içten yalvararak, gizlice dua edin.
Sadakallah!
buyruğuyla kendisine dua edilmesini emreden Allah Teâlâ
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
40.60.Bana dua edin, size icabet edeyim.
Sadakallah!
fermanıyla da kapısına gelip kulluğunu ilan edenlerin huzurundan boş çevrilmeyeceğini müjdeler.

Değerli kardeşlerim!
Dua sözde değil, özde ve fiilde var olmaktır. Bu yüzden dualarımızın kabul olması sözlü dua ile fiili duanın uyumuna bağlıdır. İnsanın sözlü olarak Allahtan istediği şeyin zeminini hazırlamadan netice beklemesi düşünülemez. Çalışmadan bir sınavda başarılı olmayı beklemek sünnetüllâha, yani ilahi yasalara aykırıdır. Hz. Mevlana da Pişmanlık ateşiyle, nemli gözlerle dua ve tövbe et; zira çiçekler güneşli ve ıslak yerlerde acar. ifadesiyle samimiyetin duadaki önemini veciz bir şekilde vurgular.

Aziz Müminler!
Peygamberlerin örnek dualarıyla dolu olan hayat kitabımız Kurân-ı Kerim, dua ile başlayıp dua ile son bulur. Hutbemi insan-Allah ilişkisinin boyutlarını özetleyen, namazların her rekâtında kıraat olunan ve duaların kaynağı olan Fatiha Suresinin anlamıyla bitiriyorum.
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1.1-6.Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve hesap gününün maliki olan Allahadır. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru hidayet yoluna, kendilerine nimet verdiklerinin, gazaba uğramayan ve sapmayanların yoluna eriştir.
Sadakallah!

Yusuf KAYA

Kassel-Bettenhausen Hacı Bayram Cami Görevlisi
Cumanız mübarek olsun.
 
En Güzel İsimler Onundur

Selam!

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Aziz Müminler!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
59.24.O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allahtır. En güzel isimler Ona aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey Onu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Sadakallah!

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:
Allahın doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederse cennete girer.
Buhârî, Şürût, 18.

Kıymetli Kardeşlerim!
Hepimizin müminler olarak Yüce Rabbimize karşı görev ve sorumluluklarımız vardır. Bunların başında Onu tanımak, Ona inanmak, Onun varlığını ve birliğini kabul etmek, bir an olsun Onu akıldan çıkarmamak gelir. Verdiği nimetlere karşı şükrün bir göstergesi olan ibadetlerle Ona yakınlaşmaya vesileler aramak gelir.

Kardeşlerim!
Bir mümin için asıl olan, sadece Allahın isimlerini ezberleyip okumak değildir. Bu isimlerin anlamlarını öğrenmek ve bu isimlerle Allaha duada bulunmaktır. Asıl olan, bu ilâhî sı*fat ve isimlerin öğrettiği anlamlarla ha*yatımızı düzenlemektir.
Yüce Rabbimiz, Rahman ve Rahimdir. Çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. O halde, mümin, nefsine uyup hata yapmış bile olsa, Allahın engin rahmetinden umudunu kesmemeli; Onun, kendisine ortak koşulması dışında bütün günahları bağışladığını bilmelidir. Allahın sonsuz merhametini uman mümin, öncelikle kendisine şefkat ve merhameti ilke edinmelidir. Gönlünü kin, nefret, husumet, zulüm gibi kötülüklere esir etmemelidir.

Allah Sabûrdur; yani sonsuz sabır sahibidir. Her şeye gücü yettiği halde, kendisine karşı haddi aşanları, nankörlük ve türlü saygısızlık yapanları cezalandırmakta acele etmez. Mümin de Cenâb-ı Hakkın Sabûr isminden nasibini alarak sabrı kuşanmalıdır. Türlü sıkıntı ve musibetler karşısında Ona sığınmalı ve Ona güvenip dayanmalıdır.

Allah Refîktir, Halîmdir. Nezaketi, kolaylığı, lütuf ve ihsanı sever. Öyleyse mümin de hilm sahibi olmalıdır. Nezaketi, sevgi ve saygıyı elden bırakmamalıdır. Cömertliği kendine ilke edinmelidir.

Kardeşlerim!
Rabbimiz, her daim bizimledir. Bizi, yalnız, yardımsız, desteksiz, sahipsiz bırakmaz. Bize bizden daha yakındır. Gerçekten görmek için bakarsak, her doğrunun, her kemâlin, her cemâlin yanı başında Onun eserini buluruz. Onun dosta karşı dostumuz, külfete karşı yardımcımız olduğunu fark ederiz. Bize gösterdiği bu ilgi ve sevgiyi karşılıksız bırakmak, gerçek Dosta karşı büyük bir hak bilmezlik ve nankörlük olmaz mı?

Hutbemizi Rabbimizin, kendisini bize tanıttığı şu kutsi hadis ile bitirmek istiyorum:
Kulum beni zikrederken onunla beraberim. O beni kendi başına zikrederse, ben de onu kendim zikrederim. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
Buhârî, Tevhid, 15.

Hutbe Komisyonu
Cumanız mübarek olsun.
 
Kulluk Bilinci: Takva

Selam!

Değerli Müminler!
Bugünkü hutbemiz, Yüce Allaha karşı sorumluluğumuzun en öz ifadesi olan takva hakkında olacaktır.

Yüksek kulluk bilinci olarak da ifade edebileceğimiz takva, gönlümüzü, zihnimizi, dilimizi, hareketlerimizi kontrol altında tutarak, hayatımızı Yüce Rabbimizin rızasına uygun, ölçülü ve dengeli bir şekilde yaşamaktır.
Takva, hayat yolculuğunda önümüze çıkan ve Rabbimizin rızasına ulaşmamıza engel olan her türlü günah bataklığından uzak durmaktır.

Takva, ebedi mutluluk yurdu olan cennetin anahtarıdır. İnsanoğlunun şu fani dünyadan göçüp giderken yanında götürebileceği en güzel sermayenin adıdır takva.
Nitekim Kerim Kitabımız bu hususa şöyle işaret etmektedir:
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
2.197. (Ey insanlar!) Ahiret için azık edinin. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, Allaha karşı gelmekten sakının.
Sadakallah!

Aziz Kardeşlerim!
Takva, gönüllerimizi olgunlaştıran ve aynı zamanda Rabbimiz katında bize değer kazandıran yegâne ölçüdür. Çünkü dinimizde üstünlük ölçüsü mal, mülk ve makam gibi geçici nimetler değildir. Asıl üstünlük ölçüsünün takva, yani Allaha karşı gelmekten sakınmak olduğunu Rabbimiz bizlere şöyle bildirmektedir:
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
49.13.Allah katında en değerli olanınız, Ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır
Sadakallah!

Takva, aynı zamanda hayatımızı huzurlu ve ahenk içerisinde sürdürebilmenin yoludur. Çünkü takva sahibi olan insan sosyal hayatındaki bütün ilişkilerinde Allahın rızasını gözetir. Yapıp ettiklerinin hesabını bir gün mutlaka vereceğini aklından hiç çıkarmaz; bu bilinç ile daima iyinin, hayırlı ve faydalı işlerin peşinde koşar.

Bir insanın takva sahibi olduğu, yaptığı nafile ibadetlerden değil, muamelatının temiz, kazancının helal olup olmadığından anlaşılır.

Lokman Hekimin oğluna yaptığı şu önemli tavsiyeye kulak verelim: Bu dünya dibi olmayan bir deniz gibidir. Bu denizde boğulmamak için dünya nimetlerine aldanmamak gerekir. Kul ancak takva ve imanı ile kurtuluşa erer. Kul elinden geleni yaptıktan sonra ise tevekkül eder ve denizde boğulmaktan kurtulur.

Değerli Kardeşlerim!
O halde geliniz, Yüce Rabbimizin râzı olmadığı her türlü iş ve davranıştan uzak duralım. Cenâb-ı Hakk'ı tesbîh ederek bütün gücümüzle Rabbimizi razı edecek güzel amellere yönelelim ve sıkı sıkıya Allahın dinine bağlı bir şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışalım.
Unutmayalım ki, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)e; "İnsanların cennete girmelerine en fazla vesile olan şey nedir?" diye sorulduğunda O, "Allah'a karşı takva ve güzel ahlaktır." buyurmuşlardır.

Hutbemizi Efendimizin şu güzel duası ile bitirelim:
Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.
Müslim, Dua, 72.
Âmin.

Semih ÖĞRÜNÇ
Frankfurt Kassel Mattenberg Camii Din Görevlisi
Cumanız
mübarek olsun.
 
Gençlerimiz ve Geleceğimiz

Selam!

Aziz Müminler!
Cumanız mübarek olsun.
İzninizle bugün özellikle aramızda bulunan genç kardeşlerimize seslenmek istiyorum.

Sevgili Gençler!
Bugün siz Ezan-ı Muhammedinin davetine icabet ederek namaza koştuğunuz gibi, Efendimizin iman ve İslam çağrısına ilk icabet eden de gençler olmuştu. Peygamberimize iman edenler arasında Hz. Ali, Zeyd, Ammar b. Yasir, Sad b. Ebi Vakkas, Musab b. Umeyr ve Bilal-i Habeşi gibi gençlerin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Onlar, iman edip İslamla şereflendikleri andan itibaren son nefeslerine kadar Allah ve Resulüne itaat ve Din-i Mübin-i İslama hizmet yolunda büyük gayret gösterdiler. Evet, Erkamın evinde yapılan Kuran derslerinde, Kâbenin gölgesinde cemaatle ilk kılınan namazda, hicret yolculuğunda, Mescid-i Nebevinin inşasında ve diğer her konuda hep bu gençleri görüyoruz Resulullahın yanında.

Kardeşlerim!
Efendimiz (s.a.s), hicretle Medineyi yurt edinince ilk iş olarak inşa ettiği mescidin bir bölümünü eğitim ve öğretim için tahsis etmiştir. Allah Resulü, İslam Akademisi diye nitelenebilecek bu Suffe Mektebinde nice ilim sahibi gençler yetiştirmiştir. Gün gelmiş bu gençlerden Hz. Aliyi Yemen kadılığı, Muaz b. Cebeli Yemen valiliği, Zeyd b. Sabiti vahiy kâtipliği, Üsameyi ordu komutanlığı gibi stratejik görevlere getirmiştir.

Genç Kardeşlerim!
Bu kudsi mekânlardan aldığınız ruh ve ilhamla, Yüce Mevlanın;
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
18.13.Onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.
Sadakallah!
övgüsüne mazhar olan bugünün Ashab-ı Kehfi, ilim ve irfanıyla Ashab-ı Suffası siz olacaksınız. İslam dünyasında akan gözyaşına mendil, açılan yaralara merhem olacak, ümmet-i Muhammedin yüzünü siz güldüreceksiniz.

Siz gözünü kıskançlık bürüyen, nefretine yenik düşen ve hiç düşünmeden kardeşini öldüren Kabil değil,
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
5.28.Sen beni öldürmek için bana elini uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim.
Sadakallah!
diyen Habil olacaksınız.
Siz İsmail olacaksınız. Bir yandan
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
37.102.Babacığım emrolunduğun şeyi yap
diyecek kadar anne-babaya itaatkâr ve hürmetli; diğer yandan da
şüphesiz beni sabredenlerden bulacaksın
Sadakallah!
sözünü düstur edinecek kadar azimli ve kararlı bir duruş sergileyeceksiniz.

Siz Yusuf olacaksınız. Dünyanın bütün gayr-i meşru arzuları önünüze serilse de dönüp bakmayacak ve,
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
12.23.ben Allahtan korkar ve Ona sığınırım
Sadakallah!
diyerecek kadar edep ve iffet timsali yüksek ruhlu şahsiyetler olacaksınız.
Düşmanlıkları dostluk ve kardeşliğe, kin ve nefretleri merhamet ve muhabbete, ayrılık ve tefrikaları birlik ve beraberliğe dönüştüren siz olacaksınız. Siz anne-babasının amel defterini kıyamete dek kapatmayan, arkalarından hayır dualarla yâd eden salih evlatlar olacaksınız.

Unutmayın ki siz, âlem-i İslamın umudusunuz. Sevinip mutlu olun ki siz,
Rabbine ibadetle yetişen gençler kıyamette Allahın arşı altında gölgelenecektir
Buhârî, Ezan, 36.
buyuran Sevgili Nebinin kutlu müjdesisiniz.

Sevgili Gençler!
Lütfen başınızı kaldırıp karşınızda duran mihraba bakar mısınız? Mihrabın bugün yüzü gülüyor siz önünde kıyam duracaksınız diye. Kubbenin göğsünde güller açıyor siz altında secdeye varacaksınız diye. Minber, kürsü sizinle buluştuğu için sevinç içinde. Cami bugün bayram ediyor sizinle. Cuma namazında yüzünü güldürdüğünüz bu mabed kapısını açmış her daim sizi beklemekte.

Değerli Büyükler!
Tıpkı Sevgili Peygamberimiz gibi biz de gençlerimize muhabbet ve güvenimizi göstermekten çekinmeyelim. Her bir delikanlı ve genç kızımızın Allaha layık kul, Resulüne layık ümmet, ailesine hayırlı evlat, kendini İslama ve insanlığa hizmete adamış, büyük iman ve İslam davasına gönül veren gençler olmaları için dua edelim.

Hazırlayan: Hutbe Komisyonu
Cumanız
mübarek olsun.
 
Mehmet Akif Ersoy ve Geleceği İnşa Etmek

Selam!

Değerli Kardeşlerim!
Her milletin tarihinde, fikirleri ve yaşantılarıyla toplumlara yön ve hayat veren önemli şahsiyetler vardır. Bu önemli şahsiyetler, tarihin küçük bir bölümünde yaşarlar, fakat etkileri ve fikirleri çağları aşar. İşte bu şahsiyetlerden birisi de milli şair ve mütefekkir Mehmet Âkif Ersoydur.

Muhterem Müminler!
Kuran ve sünnetten ilham alarak yazdığı şiirlerinde ilmi ve fikri derinliği hissedilen Mehmet Âkif Ersoy, bu şiirlerinde günümüze de yön verecek birçok dizeler kaleme almıştır.

Köklerinden kazınarak tarihten silinmesi için her türlü hayasız taarruzla bunaltılan milletimize umut aşılayan tarihi dizeleri, bugün de sinelerimizde aynı heyecan ateşini yakmakta geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak ruh ve maneviyat aşısı yapmaktadır:

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak,
Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak.
Ye's öyle bataktır ki; düşersen boğulursun,
Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!

Cehalet ve tembelliğin milletlerin geri kalmasında nasıl önemli bir etken olduğunu gören Âkif, bu hastalıklardan kurtulmanın yolunun, toplumda ilmi ve fikri seviyeyi yükseltmek için çalışmak ve gayret etmek olduğunu ifade eder.

Ey dipdiri meyyit, 'İki el bir baş içindir'
Davransana, eller de senin, baş da senindir!
Bekayı hak tanıyan, sayı bir vazife bilir,
Çalış, çalış ki beka, say olursa hak edilir.

Mısralarında müslümanların en önemli sorunlarından biri olan tefrika ve ayrışmalara dikkat çeken Mehmet Âkifin ölümsüz çağrısı, yüzyıl öncesinden bizlere de seslenmiyor mu?

Ne Araplık ne Türklük kalacak aç gözünü,
Dinle peygamber-i zîşanın ilahi sözünü.
Girmeden tefrika bir millete düşman giremez,
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez

Değerli Müslümanlar!
Mehmet Âkif, bir yandan milletine ruh ve maneviyat aşılarken diğer yandan da Asımın Nesli olarak idealize ettiği ahlak ve fazilet abidesi, her türlü ilim ve fenle donanmış, çalışkan, kişilikli, özgüven sahibi, basiretli, geçmişiyle barışık geleceğe de güvenle bakan yeni bir neslin inşasına kendisini adamıştır. Bundan dolayı Asım, sadece kendi çocuğunun değil, milletimizin yukarıda niteliklerini saydığım her türlü iyilik ve güzelliğin öncüsü olan çocuklarının ortak adı olmuştur.
O halde hepimiz birer Asımız ve birer Asım olarak bize düşen görev de milli şairimizin ideallerini gerçekleştirmek yolunda sarsılmaz bir inanç ve azimle çalışmak ve çabalamaktır. Bu noktada, Âkifin ölümsüz mirası olan Safahât bir başucu kitabı olarak özellikle genç kardeşlerimize rehberlik etmeye devam edecektir.

Milletimize İstiklal Marşı gibi eşsiz bir eseri armağan bırakan ve ardından Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyen Âkifimizin bu duasına hep birlikte âmin diyerek, kendisini rahmet ve minnetle yad edelim.
Hutbeme son verirken, vatan, millet, bayrak ve mukaddes değerler için hayatının baharında toprağa düşen kahraman şehitlerimize Yüce Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar, ailelerine ve milletimize de sabr-ı cemil diliyorum.

Talip İÇÖZ
Hamburg - Kaltenkirchen DİTİB
Veysel Karani Camii Din Görevlisi
Musluman
Cuman mubarek olsun!
 
Vatan Sevgisi

Selam!

Kıymetli Kardeşlerim!
Vatan, insanın geçmişten emanet aldığı, acı-tatlı hatıralarıyla üzerinde yaşadığı toprak parçasının adıdır. Bu nedenle insan, tarih ve kültürünün şekillendiği, akraba ve ecdadının yaşadığı topraklara karşı ayrı bir sevgi, oradan uzaklaştığı zaman da ona özlem ve hasret duyar. Ecdadımız bundan hareketle; “Ana gibi yâr, vatan gibi diyar olmaz.” diyerek bu duyguyu en güzel şekilde ifade etmiştir.
Allah Resulü (s.a.s) de doğup büyüdüğü Mekke’ye karşı ayrı bir sevgi beslemiş ve bu sevgisini şu şekilde dile getirmiştir:
“Ey Mekke! Vallahi sen Allah’ın en hayırlı ve Allah’a en sevimli olan beldesin. Senden çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim”
Tirmizi, Menakıb, 68

Aziz Kardeşlerim!
Yüce Allah’ın lütfu ile Anadolu’yu miletimize vatan yapan ecdadımız, bu vatanı malları ve canları pahasına korumuş, üzerinde medeniyetler kurup binlerce eserler inşa ederek bizlere emanet etmişlerdir.
Unutulmamalıdır ki; tarih sahnesinden silinip giden milletler; düşmanları güçlü olduğu için değil, millî ve manevî değerlerini yitirdikleri için yok olup gitmişlerdir. Gereksiz çekişmeler, farklılıkların tefrikaya dönüşmesi, kardeşlik duygularının azalıp kavgaların çoğalması, insanların birbirlerine olan güvenlerinin tamamen yok olup gitmesi, kendilerine olan özgüvenlerini yitirip başkalarını taklit etmeleri, zayıf ve güçsüz düşmelerine neden olmuştur.

Kardeşlerim!
Vatan olmaksızın millet; millet olmaksızın da devlet olmaz. Bir milletin varlığı, hür ve bağımsız bir vatanın varlığına bağlıdır.
Millet olarak bugün bizlere düşen, aziz vatanımızı bizlere miras bırakan şehitlerimizin aziz hatırasını ruh ve gönül dünyamızda yaşatmaktır. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere; aramıza fitne, fesat ve nifak tohumu ekmek isteyenlere asla fırsat vermemektir.
Bu vesileyle mukaddes değerler uğruna canını feda eden ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, kendilerine Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet; vatanımız ve milletimiz payidar olsun.

Hazırlayan: Hamburg Din Hizmetleri Ataşeliği
Hutbe Komisyonu
Musluman
Cuman mubarek olsun!
 
Kamil Müminin Özellikleri

Selam!

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ايمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ...

Muhterem Müslümanlar!
Bir insan, Yüce Allahın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (s.a.s)in Onun kulu ve elçisi olduğuna, meleklere, kitaplara ve diğer peygamberlere, ahiret gününe ve kadere inanmakla müslüman olur.

Her mü'min, imanını geliştirip kuvvetlendirmek, kâmil ve olgun bir müslüman olmak için gayret göstermek zorundadır. Bu ulvi dereceye ulaşmak için Rabbimizin emirlerini tutmak, yasaklarından uzak durmak ve Peygamberimizin sünnetlerine uymak gerekir.

Aziz Cemaat!
Yüce Allah, Kitabımız Kuran-ı Kerimde kâmil müminin bazı özelliklerini şöyle ifade etmiştir;

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
8.2-4.Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.
İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.

Sadakallah!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

23.2-5;8-9.Onlar, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar, zekâtı öderler. Onlar, ırzlarını korurlar. Yine onlar, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler. Onlar, namazlarını kılmağa devam ederler.
Sadakallah!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

70.33.Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.
Sadakallah!

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

3.134-135.Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allahı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler -ki Allahtan başka günahları kim bağışlar- ve bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir.
Sadakallah!

Değerli Kardeşlerim!
Mümin, günah ve kötülüğü çirkin görmeli, iyiliği sevmeli, kendisi için istediğini başkaları için de istemeli, kendisi için uygun görmediği şeyi başkaları için de uygun görmemelidir.
İnsanların eksikliklerini değil, kendi kusurlarını araştırmalı, övüldüğünde tevazu göstermeli, elindekilerin değerini bilip Rabbine şükretmelidir.
Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bir hadisi ile bitirmek istiyorum;
Sizin hayırlınız, kendinden iyilik umulan ve kötülüğünden emin olunan kimsedir.
Müslim, Zikir 38
Ne mutlu Allah ve Resulünün tarif ettiği kâmil müminlerden olabilenlere.

Orhan YILMAZ
Flensburg DİTİB Fatih Camii Din Görevlisi
Musluman
Cuman mubarek olsun!
 
Üst Alt