Çocuk, artık annesinin seçtiği soyadını alacak

Anayasa Mahkemesi, kadının çocuğuna soyadını verme hakkını tanıdı. Yüksek Mahkeme, bu hakkı BM Uluslararası Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine (CEDAW) dayanarak verdi.

CEDAW nedir?
Anayasa Mahkemesi, bu kararını, BM Uluslar arası Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW), atıfta bulunarak aldı. Mahkemenin iptal kararının gerekçesinde, Sözleşmenin taraf devletlerinin Evlilik ve aile ilişkileri konusunda kadınlara karşı ayırımı önlemek için, ana ve babaya evlilik süresince ve evliliğin son bulmasında medeni durumlarına bakılmaksızın, çocuklarla ilgili konularda ve ulusal yasalarda mevcut veli, vâsi, kayyum olma ve evlat edinme veya benzeri müesseselerde eşit hak ve sorumluluklar tanıyacakları kabul edilmiştir hükmüne vurgu yaptı.
 
Son düzenleme:
Üst Alt