Çirkin iş / İbni Sebecilikte livata

Sual: Belli bir mezhebi olmayan, bid’at mezhepler dâhil her mezhepten aklına uygun gelenlere uyan biri, İbni Sebecilikte livata, [Pederasty ve Pédérastie de denilen çirkin iş] caizdir diyerek, Ehl-i sünnet olanlara da tavsiye ediyormuş. Bu hüküm, Kitap ve Sünnetle açıkça haram edilmemiş midir? Mezhepler, Nass'a, yani âyet ve hadise aykırı hüküm koyabilir mi?

CEVAP

Livatanın, İbni Sebecilikte veya başka sapık bir mezhepte caiz olup olmadığını bilmiyoruz; fakat Ehl-i sünnetin dört hak mezhebinin dördüne göre de, livata, erkekle de olsa, kadınla da olsa veya kendi hanımıyla da olsa haramdır, büyük günahtır.

Kur’an-ı kerimde, livata için (Çirkin iş) buyuruluyor. (Enbiya 74)

Üç hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Livata yapan melundur.) [İ.Ahmed]

(Hanımı ile livata eden melundur.) [Şir’a]

(Bir erkek veya kadınla livata yapan Allah’ın rahmetinden uzaktır.) [Tirmizi]

Kaynak : Dinimiz İslam
 
Üst Alt