Çınlamanızı Laserle Sonlandırın!

Çınlamanızı Laserle Sonlandırın!
Dünyada çınlama tedavisi için yaygın olarak kabul görmüş bir yöntem henüz yoktur. Ancak laser tedavisinin etkinliği bilinmektedir. ENT Tıp Merkezi KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi uzmanlarından Op. Dr. Orhan Altıntaş hakkında bilgi verdi.

Laserle çınlama tedavisi; sesin algılanarak elektrik enerjisine dönüştürüldüğü iç kulağa laser ışınları ulaştırılarak işitme kaybına-çınlamaya neden olan hasarın düzelmesi tezine dayalı bir tedavi şeklidir. İlk kez 1980’li yıllarda Dr. Wilden tarafından Almanya’da uygulamaya başlanmıştır. O dönemden beri özellikle Almanya’da olmak üzere ABD ve Avrupa’ da laser ile çınlama tedavisi uygulanmaktadır.

Laser kelimesi;
“Light Amplification of stimulated Emission of Radiation” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Normal ışık tüm renklerin karışımından oluşur. Laser ışığı ise tek renklidir ve oluşturulduğu dalga boyuna göre renk alır. İçerisindeki tüm ışık fotonları tek, aynı dalga boyunda olup paralel dalgalar halindedir ve bu uyumunu koruyarak uzak mesafelere ulaşabilir. Laser ışığının foton yoğunluğu daha fazla olduğundan gün ışığından daha parlaktır. Normal ışık insan cildinde kalırken laser ışığı insan cildini geçerek derin dokulara ulaşabilmektedir.

Tıp alanında kullanılan laserler başlıca iki gruba ayrılmaktadır
1. Yüksek Güçteki Laserler: Dokuları kesmek, kanı pıhtılaştırmak ve hastalıklı dokuları yakmak veya buharlaştırmak gibi işlemlerde kullanılırlar.

2. Düşük Güçteki Laserler: (Low Level Laser - Soft Laser) Hücre ve dokuların çalışmalarını uyarma ve düzenleme amacıyla kullanılır. Bu laserlerden en çok kullanılanlar kırmızı ve infrared (kızılötesi) olanlardır. Kırmızı ışık veya kızılötesine yakın dalga boyundaki laser ışınlarının, yumuşak dokuları 2–5 cm arası derinliğe kadar etkileyerek, hücre içinde mitokondrileri aktive etmesi ve hücre için enerji kaynağı olan ATP yapımını artırmasına bağlı olarak tedavi sağlamaktadır. Mitokondrilerin aktive edilmesi ile hücrede hasar görmüş dokular daha çabuk onarılmaktadır.
Merkezimizde de uyguladığımız low level laser therapy (LLLT) ya da soft laser olarak ta isimlendirilen bu tedavi şekli; hedeflenen bölgeye belirli bir dozda, yüksek yoğunlukta, tek bir dalga boyunda (monokromatik) ve aynı frekansta ışın gönderilerek hücre ile dokularda iyileşmeyi sağlayan mekanizmaların aktive edilmesi işlemidir.

Laserle Tedavisinde Elde Edilen Sonuç ve Öneriler:
• Her gün ya da gün aşırı 20–30 dk. en az 15–20 seans laser uygulanan çınlaması olan hastalarda tedavi başarısı değişik çalışmalarda % 30–60 arasında değişmektedir.
• Kullanılan laser yönteminin çok etkili bir tedavi aracı olduğu henüz söylenemez ancak bazı hastalarda çınlamayı azalttığı ifade edilebilir.
• Tedaviye uygun hastaların seçilmesi doktor tarafından yapılmalı ve bu tedavi yöntemi doktor tarafından hastaya önerilmelidir. Hastalar gereksiz olarak aşırı umutlandırılmamalı ve yanlış yönlendirilmemelidir.
• Çınlama şikayeti olan hastalara diğer tedavi alternatifleri, ilaçlar, akapunktur, psikolojik telkin ve tinnitus masker denen işitme cihazlarının da tinnitus tedavisinde kullanılabileceği belirtilmeli asla umutsuzluğa sevk edilmemelidir.
 

Ekli dosyalar

  • Çınlamanızı Laserle Sonlandırın.jpg
    Çınlamanızı Laserle Sonlandırın.jpg
    104.7 KB · Bakış: 8
Üst Alt