Cibuti

Cibuti Coğrafi Verileri

Konum: Doğu Afrika`da, doğuda Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında bulunan ülke, kuzey, batı ve güneybatıda Etiyopya, güneyde de Somali ile çevrilidir.
Coğrafi konumu: 11 30 Kuzey enlemi, 43 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Afrika
Yüzölçümü: 22,000 km²
Sınırları: toplam: 508 km
sınır komşuları: Eritre 113 km, Etiyopya 337 km, Somali 58 km
Sahil şeridi: 314 km
İklimi: İklim son derece sıcaktır. Kasım-nisan arasında geçen iklim göreceli olarak daha serindir. Yaz sonlarından mart sonlarına değin denizden esen rüzgarlar, Hint Okyanusundan yağmur bulutları taşır. Nem oranı iç kesimlere doğru gittikçe düşer.
Arazi yapısı: Dik uçurumlar, derin vadiler, yakıcı kumlar ve dikenli çalılıklarla kaplı olan topraklar genellikle çıplak, kıraç ve ıssızdır. Tacura Körfezini çevreleyen kıyı ovası, iç ve güneydeki volkanik platolar ve kuzeydeki sıradağlar diğer coğrafi özelliklerdir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Lac Assal 155 m; en yüksek noktası: Moussa Ali 2,028 m
Doğal kaynakları: Termal bölgeler
Doğal afetler: Deprem; kuraklık; Hint Okyanusundan gelen bulutlar şiddetli yağmurlar ve su baskınlarına neden olur.

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 460,700 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.6 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 101.51 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 51.21 yıl
erkeklerde: 49.37 yıl
kadınlarda: 53.1 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 5.72 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %11.75 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 37,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 3,100 (1999 verileri)
Ulus: Cibutili
Nüfusun etnik dağılımı: Somali %60, Afar %35, Fransız, Arap, Etiyopyalı ve İtalyan %5
Din: Müslüman %94, Hıristiyan %6
Diller: Fransızca (resmi), Arapça (resmi), Somali, Afar

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Cibuti Cumhuriyeti
eski adı: Afar ve Issa'lar üzerinde Fransız Müstemlekesi, Fransız Somali Ülkesi
ingilizce: Djibouti
Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Cibuti
İdari bölmeler: 5 bölge; 'Ali Sabih, Dikhil, Cibuti, Obock, Tadjoura
Bağımsızlık günü: 27 Haziran 1977 (Fransa'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 27 Haziran (1977)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IGAD (Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Ülkenin stratejik konumu ve Afrika`nın kuzeydoğu serbest ticaret bölgesi olma statüsüne bağlı olarak Cibuti ekonomisi, servis faaliyetlerine dayanır. Ülke sakinlerinin üçte ikisi başkentte yaşar, geri kalan kesim çoğunlukla göçebe gruplardır. Yağan şiddetli yağışlar meyve ve sebze üretimini kısıtladığından bazı gıda ürünleri dışarıdan ithal edilir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 574 milyon $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %2 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %3
endüstri: %22
hizmet: %75 (1998 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
İş gücü: 282,000
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %75, endüstri %11, hizmet %14 (1991 verileri)
İşsizlik oranı: %50 (2000 verileri)
Endüstri: süt ürünleri ve mineral-su şişeleme gibi birkaç küçük çaplı girişimle sınırlı girişimler.
Endüstrinin büyüme oranı: %3 (1996 verileri)
Elektrik üretimi: 180 milyon kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 167.4 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Meyve, sebze, keçi, koyun, deve
İhracat: 260 milyon $ (1999 verileri)
İhracat ürünleri: Deri, post, kahve
İhracat ortakları: Somali %53, Yemen %23, Etiyopya %5 (1998)
İthalat: 440 milyon $ (1999 verileri)
İthalat ürünleri: Gıda, meşrubat, taşımacılık araçları, kimyasallar, petrol ürünleri
İthalat ortakları: Fransa %13, Etiyopya %12, İtalya %9, Suudi Arabistan %6, İngiltere %6 (1998)
Dış borç tutarı: 356 milyon $ (1999 verileri)
Para birimi: Cibuti Frankı (DJF)
Para birimi kodu: DJF
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 8,000 (1997)
Telefon kodu: 253
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 2, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 52,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1998)
Televizyonlar: 28,000 (1997)
Internet kısaltması: .dj
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 1,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 100 km
Karayolları: 2,890 km (1996)
Deniz yolları: yok
Boru hatları: Cibuti
Limanlar: 12 (2000 verileri)
 
Üst Alt