Cezaevi Katipliği Klavye Uygulama Sınavı Metinleri 2015

Ceza infaz kurumu katipliği sınavı metinleri 2015,Sözleşmeli Cezaevi Katipliği Klavye Uygulama Sınavı Metinleri ,İcra Katipliği Sınav Metinleri

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6’ncı maddesinin 6/c bendinde “ Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 25 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan sözleşmeli ceza infaz kurumu kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak metinler linkte verilmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • katiplik Metinler.rar
    2.7 MB · Bakış: 53
Üst Alt