Ceza davası Temyiz dilekçesi örneği

Temyiz dilekçesi örneği - ceza


YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE
… CEZA MAHKEMESİ’NE​TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN SANIK :

VEKİLİ :

DAVACI :

MÜDAHİL :

VEKİLİ :

SUÇ :

SUÇ TARİHİ : …/…/…

KONU : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… Tarihinde Sanık Aleyhine Vermiş Olduğu Mahkumiyet Kararı Süre Tutum Dilekçemiz Akabinde Tarafımıza …/…/… Tarihinde Tebliğ Edilmiştir. Yasal Süresi İçinde Temyiz Edilmesi ve Temyiz Dilekçemizin Sunumudur.

AÇIKLAMALAR :


1-) … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık aleyhine vermiş olduğu mahkumiyet kararı kanun ve hukuka aykırıdır.

2-) Bu nedenle ilgili kararın bozulması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 86 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Dava dosyası, Yargıtay İçtihatları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Sayın Mahkemenin kanun ve hukuka aykırı olarak vermiş olduğu …/…/… tarihli ara kararı ve devamında verilmiş olan…/…/… tarihli nihai kararın bozulmasına , müvekkilimin beraatine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…


Sanık Vekili

Av.

 
Üst Alt