Cevşen şia bid’at’idir , uydurulduğu kat’idir

Şimdi İbn Teymiyyenin şu sözlerini dikkatle okumanı öneriyorum...

“…İçlerinden birisi şöyle demişti: “bizler insanları tevbe ettiriyoruz”Dedim ki: onları neyden tövbe ettiriyorsunuz? Dedi ki; yol kesmekten, hırsızlıktan ve benzeri şeylerden. Dedim ki; sizin onları tevbe ettirmenizden önceki halleri tevbe ettirmenizden sonraki hallerinden daha hayırlıdır. Çünkü onlar üzerinde oldukları şeyin haram olduğuna inanan, Allah ın rahmetini uman, O’na tevbe eden ya da tevbe etmeye niyet eden fasıklar idiler.. Sizler tevbe ettirmenizle onları Allah’ın buğzettiğini (bidatleri) seven, sevdiğine buğzeden (sünnetleri) , İslam Şeriatından çıkmış sapıklara çevirdiniz.. Ve onlara kendilerinin ve başkalarının üzerinde oldukları bu bidatlerin masiyetlerden daha şerli olduğunu açıkladım…”

( İmam İbni Teymiyye-Mecmu-ul Fetava 11-472 )Müslüman olmaya gelince ben iki süre bir ettehiyyat bilip orucumu tutup zekatımı veriyorsam bunun dışındakiler beni ilgilendirmez ki? Hocaefendiler ilgilensin araştırsınlar. Üzerime borç değil. Kuran'ı arapçasından okurum, ota böceğe bakr tefekkür ederim.


Çok yanlış bir düşünce bu kadar kolay değil....Mahşerde huzura çıkartıldığında yaptığın ameller seni kurtarmayabilir....,

(Ey müminler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve beraberindeki müminler: Allah'ın yardımı ne zaman! dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. BAKARA-214


Bu insanlar kendilerini adamışlar, bir Fethullah Gülen hocaefendi kendini adamış, Felsefi düşüncelere felsefi cevap vermiş.

Sen şimdi diyorsun ki ben Kur'anı okurum Türkçesini bir aiteistin ağzına baklayı veririm.
Afedersin ama o senin ağzına baklayı verir. Çağımızda o kadar arttı ki ateisti bilmemnesi felsefisi kitabısı bilgi çağındayız, kime ne cevap vereceksin.

Okumaz ve bilmez ilim öğrenmeye niyet etmez isen işte bu cümleyi kullanırsın...Okur ve bilirsen gerekli cevapları bilir, gereken cevabı verirsin, bununla beraber KAFİRLİKDE inatçılar ile zaten muhatap alıp onlara iyi davranmayacaksın, onlarla irtibatı kesiceksin.. Şeriat topraklarında isen zaten bu KAFİRLER öldürülür, Akıllarında bir noksanlık olmadığı ve bile bile inakar ettikleri kati ise, cahillik ve bilgisizlik nedeni ile bu sınıfa girenler değil bile bile aklı başında olduğu halde İNKARDA ısrar edenler.. Ama İSLAM Topraklarında yaşamıyor ALLAH C.C un emirleri ile yönetilmeyen toplumlarda isen, onlar ile her türlü irtibatı kesiceksin dinlemeyecek muhattap kabul etmeyecek ve ALLAH C.C için BUĞZ edeceksin...İyi hoş davranmayacaksın....İbrahim'de ve onun beraberinde olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardı. Hani onlar, kavimlerine demişlerdi ki: Biz, sizden ve Allah' ı bırakıp taptığınız başka şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Yalnız Allah'a inanıncaya kadar bizimle sizin aranızda ebedi düşmanlık ve öfke belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına; andolsun ki, senin için mağfiret dileyeceğim. Ama Allah'tan sana gelecek herhangi birşeyi def'etmeye gücüm yetmez, demesi müstesna. Ey Rabbimiz; Sana tevekkül ettik ve Sana yöneldik. Dönüş de ancak Sana'dır (60/4)

Şimdi Mevlanada böyle demiş gelenede hoşgelsin demiş. Ne var bunda

Mesneviyi okudunmu hiç...Sana cımbızla içinden çekilen sözlerinimi biliyorsun....Aç bi oku hatta direk MUKADDİMESİNİ oku yeter... bir kaç küçük örnek

Eblehan ta'zim-i mescid mîkünend Der cefâ-i ehl-i dil cidd mikunend An mecazest, in hakikat, ey haran! Niş mescid cüz derjun-i serverân.

(Camiye hürmet eden aptallar, durmadan gönül ehlini incitiyorlar! Ey Eşekler, o mecaz, bu hakikattir! Büyüklerin ve gönül ehlinin derunundan başka mescid mi var?)

Mâ zi Kur'an bergüzidem magzrâ Post ra piş-i seghan endahtim

(Biz Kur'an'ın özünü, ruhunu, içini ve cevherini aldık. Postunu köpeklerin önüne attık.)(Uludağ, 141, 204)

Vahiyden Kültüre - Celaleddin Vatandaş, Pınar yayınları, İst-1991 - Yunus Emre ve Celaleddin şeriati aşağılama tavırları (S.71-72)

MESNEVİ

"Bu kitap, Mesnevi kitabıdır. Mesnevi, hakikata ulaşma ve yakîn sırlarını açma hususunda din asıllarının asıllarının asıllarıdır. Tanrı'nın en büyük fıkhı, Tanrı'nın en aydın yolu, Tanrı'nın en açık burhanıdır. Mesnevi, içinde kandil bulunan kandilliğe benzer, sabahlardan daha aydın bir surette parlar... Kalblere cennettir; pınarları var. dalları var, budakları var. O pınarlardan bir tanesine bu yol oğulları Selsebil derler. Makam ve keramet sahiplerince en hayırlı duraktır, en güzel dinlenme yeridir. Hayırlı ve iyi kişiler orada yerler, içerler... Hür kişiler ferahlanır, çalıp çağırırlar. Mesnevi Mısır'daki Nil'e benzer; Sabırlılara içilecek sudur, Firavun'un soyuna sopuna ve kafirlere hasret. Nitekim Tanrı 'da "Hak onunla çoğunun yolunu azıtır, çoğunun da yolunu doğrultur" demiştir.

Şüphe yok ki, Mesnevi gönüllere şifadır, hüzünleri giderir, Kur'an'ı apaçık bir hale koyar, rızıkların bolluğuna sebep olur, huyları güzelleştirir. Şanları yüce, özleri hayırlı katiplerin elleriyle yazılmıştır, temiz kişiden başkasının dokunmasına müsade etmezler. Mesnevi Alemlerin Rabb'inden inmedir; Bâtıl ne önünden gelebilir, ne ardından. Tanrı onu korur gözetir; Tanrı en iyi koruyandır, merhametlilerin en merhametlisidir. Mesnevî'nin bunlardan başka lakkardeşrı da var, o lâkkardeşn verende Tanrı'dır[2] O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir BAKARA


metnin tamamını oku ben bir örnek verdim sadece sonra KUR_AN oku anlayacaksın ne demek istediğimi...

Hala ısrar il savunacakmısın...?

Şimdi bilim adamlarının elinde hep Kur'anın tercümemesi var kim anlıyor hidayete eriyor.

Bu nasıl bir cümledir onca mesaj üzerinde hiçmi düşünmedin....

(Ya Muhammed!) Onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lâkin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa; karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. (2/272)

Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi, o halde sakın cahillerden olma! (6/35)İMANI tercih edeni ALLAH C.C izni ile HİDAYETE erdirir, KÜFRÜ tercih ederse ve ısrar ederse onuda HİDAYETE erdirmez... Yani TERCİH İNSANA AİTTİR, TERCİHİNE yönelik HİDAYET yada İNKAR yine insanın ellerindedir...

İMANI bilmeyen TEVHİDİ bilmeyende hidayet ne gezer... ALLAH C.C a KULLUK için yaratılan bunu bilmiyorsa apaçık ayetler ile uyarılmasına rağmen düşünmüyorsa düşünmemekde ısrar ediyorsa sonuç mne olur.. Her türlü donanıma sahip olmasına rağmen...?
 
Doğru bak senin söylediklerini senin tarafından bakınca hepsi doğru. Ama benim söylediklerimide benim taraftan bakınca benimkiler doğru. Nasıl mı?

1-Şimdi asrı saadette yaşamadığımıza göre, islamdan uzak kalan daha doğrusu bataklıkta kalan insanlar ya sonra namaz kılarım diyor ya haftaya cumaya, sonra öğrenirim duayı diye maalesef geciktiriyor. Şimdi sen bunu eleştiremezsin ki şeriat yaşansa ve tek kalp tek can yaşasak sokaklarda o zaman uzak kalmayacak dinden imandan

2-İnsan kafirde olsa ona davette bulunmak gerektirmez mi? (Sonuç olarak bilmiyorlar)

3-Mukaddimeyee fitne sokmadıklarını nerden biliyoruz. Günümüzde bile öyle. Öyle yerlerini ayıkladım mı islamiyeti yaşamayanlar alsın okusun doğu yolu bulamasın diyen Allah(cc) düşmanları bunlar olamaz mı?. İslamiyeti bilenler o zaman bol bol kuran okusun tek yürek ve Süleymancılar gibi onları örnek alarak ve Kuran dersleri ve sonra cihat dünyayı Allah'ın dini.-

4-Hocaefnedinler az düşünüp tefekkür edemeyenlere bir türlü kelimlerele düşünmelerini öğretmeye çalışmaya ufuklarını açmaya yaramadığını söyleyemeyizki. Bediüzzaman var otlara bakınca Allah'a(cc) tesbih ettiğini görüyor, ben görüyorum üzerinde nasıl maç yapılır. Fark bu.

5- Bilim adamları gerçek anlamda inanmadıkları doğru değil mi? İnanmıyorlar ve araştırıyorlar. sonuç olarak araştırıyorlar araştırıyorlar aa bak işte Allah(cc) varmış diye iman ediyorlar. Doğru değil mi?

6- Sen bardağın bir tarafından bende öbür tarafından bakıyorum heralde.

Kısaca o zaman bende diyeyim ki, kardeşim sen Şeriatı hakim kılabiliyor musun? Bunun için pozitif imkanların doğuyor mu? O zaman hepimizin durumu vahim. İşte bu yüzden oku, okyabildiğin kadar Kur'anı Arapçasından oku, hakikater samimi anlamda oku(okumalıyım muhakkak) ama aynı zamanda HİCRET edip O memleketler arapçayı gerçek anlamda öğrenmemizde gerekir.

7- Türkçe okuduğumuz zaman dua yerine geçebilir evet ama bak görüyor musun? Ne sen peygamberimizin(sav) ve Ashabın çektiklerini çekiyoruz nede onlar gibi yaşayabiliyoruz.(ŞAhsen ben sizin çektiklerinizi bilmiyorum ama anlaşmazlıklarımızdan yola çıkarak böyle bir ihtimal koydum içimde bir tarafa, kenara, olasılık, kesin olmayan ve kalıcı olmayan ama eğitimimdeki matematiksel bilgi)

8- Ortak noktamız, inşallah dedikilerimi anlamışsınızdır, benim görüşüm samimiyetle saniyeyi boşa harcaadan gayet ciddiyetle Allah(cc) emrettiği için gerekiyorsa çocuk sevilecekse sevmek, büyüğe saygı gösterilecekse göstermek olduğunu ve diğer emirler ve yasaklarla berber çileyi hakiki anlamda doğru yola iletmek amacıyla Allah(cc) dan dileyerek, Atalarımıza saygısızlık etmeden, yaratılışımızın hakkını vermek vesaire.

Bunu düşündüğümde Miraçta Allah'u Tealanın neden bizden 50 vakit namaz istediğini bizi pervane gibi mevlana gibi dünyada Hakkı aramamızı istediğini anlıyorum. Bizim atomdan farkımız, gezegenlerden farkımız kendi irademizin olmasıdır.
 
Son düzenleme:
1-Şimdi asrı saadette yaşamadığımıza göre, islamdan uzak kalan daha doğrusu bataklıkta kalan insanlar ya sonra namaz kılarım diyor ya haftaya cumaya, sonra öğrenirim duayı diye maalesef geciktiriyor. Şimdi sen bunu eleştiremezsin ki şeriat yaşansa ve tek kalp tek can yaşasak sokaklarda o zaman uzak kalmayacak dinden imandan.

Çünkü zararına çalışıyoruz. Ben Ilgazlıyım, oranın bir uleması vardı kitabında demiş ki; Hiç çalışmazsan bile zararına olsa bile çalış.

Ben zararına çalışıyorum şayet bir ampul takıyorum sahilde gezerken çocuğu kaldırıyorum oda binde bir iş desen işyerinde bir tornavida sık, Amerikalının işyeri çalışan kuralları gereği kölelik yap. Nerde kaldı bizim cihadımız hakimiyetimiz.

Devlet olarak, müslüman olarak zararına çalışıyoruz. VArsa pozitifliğimiz giçtikçe güçleniriz ve hakim olmak için Asrı Saadetteki gibi(haşa kesinlikle onlar gibi olamayız ama) damlaya damlaya göl olur misali az bir sabır az bir dua ve sabırla Allah'ın istediği gibi tabii Kullukla birşeyler olması manasında dedim.

Bunu kendi içimde ben yapamıyorum ki başkasından bekleyim.

Valla kendi muhasebem böyle, buyüzden sanırım çok ibadeten ziyade sürekli olanı makbuldür diye.

İşte sürekli olarak sabrederek az bir gayret gerekiyor sanırım.

Ama toplumumuz tembel olduğu için ve bilgi toplumunda yaşadığımız için biz onlar gibi olmaya çalışıyoruz ve fıtratımız müslüman fıtratı bu değil, boşuna AKINCILAR dememişler atalarımıza.

Bizim asıl işimiz ne olmalı biliyor musun Ammar hizmetteyken kapı kapı dolaşıp gazate abonelerini ziyaret ederdim. İşte bunun biraz daha bilinçli ve kan dolaşımı hızlı olanını düşünürsek o zaman işler daha iyi olur ama bunun bireysel olarak değil bir şirket olarak düşünmemiz lazım. Yani AKINCILAR gibi, Kuran dersleri ve BİLGİ toplulumuna çağına inat, o işlerle uğraşan ve hakkını veren bir kısmımız dışında
dini gayretlerini samimiyetini sabrını ortaya koymanın dışında, hareketli ve canlı olmamız gerektiğini düşünüyorum.

Böyle bir gayret var mı? Bilmiyorum ama televizyonları açtığımda siyaset kafgaları ve bir kaç din kanalında adamlar doktorlar oturduğu yerden din dersi veriyor.

İşin yok mu senin? 1000 tane kitp var din kitabı, ülkemizin kapı gibi diyanet işleri var Allaha şükür, Kuranı oku Hicret et ve namaz düzenli sürekli sabır dua tamam.

Heriey böyle kolay olmuyor ama şöyşe bir söz var değil mi? Bu uğurda başaramazsam bile çabalarımıda boşa saymayın olur mu diye? Çaba hiç yoktan iyidir değil mi?

Sözün özü çağ bilgi çağı değil Akın etme :) Çağı. Hicret çağı.
 
Doğru bak senin söylediklerini senin tarafından bakınca hepsi doğru. Ama benim söylediklerimide benim taraftan bakınca benimkiler doğru. Nasıl mı?

Onca yazıdan hiçmi bir şey çıkaramadın....? Senin tarafın benim tarafım mı var...? TEVHİD tekdir.... ALLAH C.C un RESULLERİNDE (A.S) hiçbiri diğerinden farklı bir emir getirmemiştir... Birinin şeriatında Haram kılınanlar helal kılınmış , bozulan ,ibadet ve itikadlar düzeltilmiştir... Örnek yahudilerde hayvanın iç yağı haramdı Cumartesi ve pazar günleri yahudi ve hristiyanlara Cuma bizlere verildi....vs.vs.vs....

1-Şimdi asrı saadette yaşamadığımıza göre, islamdan uzak kalan daha doğrusu bataklıkta kalan insanlar ya sonra namaz kılarım diyor ya haftaya cumaya, sonra öğrenirim duayı diye maalesef geciktiriyor. Şimdi sen bunu eleştiremezsin ki şeriat yaşansa ve tek kalp tek can yaşasak sokaklarda o zaman uzak kalmayacak dinden imandan

Ben doğrusunu söylerim, isteyen yapar isteyen sonuçlarına katlanır...

“ İçlerinde olup onlara namazı kıldırdığında, onlardan bir grup, seninle birlikte namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsın ; böylece onlar secde ettik-lerinde, arkalarınızda olsunlar. Namazlarını kılmayan diğer grup gelip seninle namaz kılsınlar, onlar da korunma araçlarını ve silahlarını yanlarına alsınlar. Küfredenler, size apansız bir baskın yapabilmek için, sizin silahlarınızdan ve emtianız – yani,erzak ve mühimmatınızdan - ayrılmış olmanızı isterler. Yağmur dolayısıyla bir güçlüğünüz varsa veya hastaysanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir sorumluluk yoktur. Korunma tedbirlerinizi alın. Şüphesiz, Allah kafirler için aşağılatıcı bir azab hazırlamıştır. “
NİSA : 102.


Yeri gelmişken sormak gerekir ; acaba bugün namazlarını terk edenlerin bundan daha önemli bir mazeretleri olabilir mi ?.

El cevap : elbette ki olamaz….. Öyleyse düşünmemiz gerekmez mi ? . Allah’u Teala savaş gibi vahim bir ortamı dahi namazı terk etmek için bir mazeret kabul etmezken,bizler nasıl olurda havadan sudan şeyleri kendimize mazeret kabul ederek namazı terk ederiz.

Acaba bizim mazeret diye öne sürdüğümüz şeyleri Allah’u Teala mazeret olarak kabul eder mi ?. Elbette ki etmez. Neden ? . Çünkü Rabbimiz nelerin mazeret ola-cağını Resulünün dili ile beyan etmiştir.

2-İnsan kafirde olsa ona davette bulunmak gerektirmez mi? (Sonuç olarak bilmiyorlar)

Yazdıklarımı okumuyorsun herhalde ..? bu forumda da görebileceğin üzere bazıları bile bile inkar etmekde ısrar ediyor, bilmeyen adam zaten bunları dinledikçe aklını çalıştırdıkca tevbe edecektir bu tiplere bişey dediğim yok zaten... Mesele bilebile İNKARA devam edenler, direk cezası ölümdür....

3-Mukaddimeyee fitne sokmadıklarını nerden biliyoruz. Günümüzde bile öyle. Öyle yerlerini ayıkladım mı islamiyeti yaşamayanlar alsın okusun doğu yolu bulamasın diyen Allah(cc) düşmanları bunlar olamaz mı?. İslamiyeti bilenler o zaman bol bol kuran okusun tek yürek ve Süleymancılar gibi onları örnek alarak ve Kuran dersleri ve sonra cihat dünyayı Allah'ın dini.-

Heee...Şimdi gelgelelelim can alıcı noktaya...? bu soruyu bekliyordum hatta geç bile geldi...

Biz Mevlananın varlığını, gerçekten tarihi bir kişilik olduğunu nereden biliyoruz...? Yazdığı kitaptan...Peki yazdığı kitap olmasa elde böyle bir adamın tarihde yaşadığını gösteren bir tanedelil varmı...? yok ...Demek ki bu adam bir kitap yazmış doğrumu..? Peki hadi bir an için senin dediğin gibi olduğunu varsayalım değiştirilmiş, fitne sokulmuş belli bir kesim tarafından... Nerede kardeşim FİTNE SOKULMAMIŞ ORJİNAL MESNEVİ... Senin ve diğer bu adamı evliya kabul edenlerin güzel sözlerini aldıkları kitap değilmi aynı kitap..yoksa onlar o güzel sözleri orjinal MESNEVİDEN alıyorda biz gidip başka bir MESNEVİ den mi alıyoruz...?

KUR-AN ı İSLAMİYETİ bilenler bol bol okuyor zaten mesele senin gibi okumyanlarda okumadığınız içinde bu kadar sayfadır yazı yazıyoruz..

4-Hocaefnedinler az düşünüp tefekkür edemeyenlere bir türlü kelimlerele düşünmelerini öğretmeye çalışmaya ufuklarını açmaya yaramadığını söyleyemeyizki. Bediüzzaman var otlara bakınca Allah'a(cc) tesbih ettiğini görüyor, ben görüyorum üzerinde nasıl maç yapılır. Fark bu.

Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O, her şeyi bilendir.BAKARA 29

Şimdi bunun gibi pekçok ayet var dizmeyeyim buraya bu yeter umarım...İnsanın hizmetine sunulan şeyi üzerinde maç da yapılır, güreşde ekin ekilip ALLAH C.C un verdiği nimetlerden rızıklanılırda...!!!!! Otlara bakıp ALLAH C.C u tesbih ettiğini gören SAİD NURSİ, ALLAH C.C un kalplerin gizlediklerinide açıkladıklarını bilmiyormu ki, RİSALEİ NUR ların ALLAH KATINDAN İNDİRİLDİĞİNİ idda ediyor, bilmiyormu ki ALLAH C.C CEVŞEN diye bir bidatı UHUD savaşında RESULUNE S.A.S YAZDIRMAMIŞTIR, KUR-AN daki NUR suresinin RİSALEİ NURA işaret ettiğini söylediğini de bildiğini de düşünemiyormu...? vs.vs.vs.vs......

Yukarda yazdıklarımı okumamışsın belli okusanda anlamamışsın belli ki şöyle bir cümle kuruyorsun

Hocaefnedinler az düşünüp tefekkür edemeyenlere bir türlü kelimlerele düşünmelerini öğretmeye çalışmaya ufuklarını açmaya yaramadığını söyleyemeyizki.

“…İçlerinden birisi şöyle demişti: “bizler insanları tevbe ettiriyoruz”Dedim ki: onları neyden tövbe ettiriyorsunuz? Dedi ki; yol kesmekten, hırsızlıktan ve benzeri şeylerden. Dedim ki; sizin onları tevbe ettirmenizden önceki halleri tevbe ettirmenizden sonraki hallerinden daha hayırlıdır. Çünkü onlar üzerinde oldukları şeyin haram olduğuna inanan, Allah ın rahmetini uman, O’na tevbe eden ya da tevbe etmeye niyet eden fasıklar idiler.. Sizler tevbe ettirmenizle onları Allah’ın buğzettiğini (bidatleri) seven, sevdiğine buğzeden (sünnetleri) , İslam Şeriatından çıkmış sapıklara çevirdiniz.. Ve onlara kendilerinin ve başkalarının üzerinde oldukları bu bidatlerin masiyetlerden daha şerli olduğunu açıkladım…”

( İmam İbni Teymiyye-Mecmu-ul Fetava 11-472 )6- Sen bardağın bir tarafından bende öbür tarafından bakıyorum heralde
.

Bardağın otarafı bu tarafı yok... TEVHİD başka birşey yok.....

Kısaca o zaman bende diyeyim ki, kardeşim sen Şeriatı hakim kılabiliyor musun? Bunun için pozitif imkanların doğuyor mu? O zaman hepimizin durumu vahim. İşte bu yüzden oku, okyabildiğin kadar Kur'anı Arapçasından oku, hakikater samimi anlamda oku(okumalıyım muhakkak) ama aynı zamanda HİCRET edip O memleketler arapçayı gerçek anlamda öğrenmemizde gerekir.

Öncelikle bunun için bilinçli Müslüman bir topluluk gerekli ...Doğup doğmaması önemli değil benim gayretim önemli ve ben ödülümü insanlardan da beklemiyorum...Başarı ALLAH C.C dan...ALLAH C.C un vaadi bu..

Andolsun ki; Zikir'den sonra Zebur'da da yazdık ki: Yeryüzüne ancak salih kullarım varis olur. Enbiya 105

- Türkçe okuduğumuz zaman dua yerine geçebilir evet ama bak görüyor musun? Ne sen peygamberimizin(sav) ve Ashabın çektiklerini çekiyoruz nede onlar gibi yaşayabiliyoruz.(ŞAhsen ben sizin çektiklerinizi bilmiyorum ama anlaşmazlıklarımızdan yola çıkarak böyle bir ihtimal koydum içimde bir tarafa, kenara, olasılık, kesin olmayan ve kalıcı olmayan ama eğitimimdeki matematiksel bilgi)

Dua yerine geçmek mi...? O kadar yazının boşa gittiğini malesef bu satırlarda da görüyorum.. KUR'AN bir DUA kitabı değildir... KUR' AN bir uyarı ve öğüt kitabıdır...KUR'AN DUA niyeti ile okunmaz KUR'AN ibret almak, düşünmek, ve öğüt almak için okunur.. Eziyetleri birebir karşılaştırma, o asırda ki eziyet metodları il bu asdırdakiler arasında çok bğyğk fark yok aslında biraz etrafına bak bilinçli olarak..

Onlar gibi yaşamak kimin elinde...? Bizim değilmi hiç suçu e suçluyu başka yerde arama ALLAH C.C vaadinden asla dönmez, KUR' AN da MÜMİNLERE DÜNYA YA VARİS olmayı vaad etmişse vaadini mutlaka tutar, suç İMANINA ZULUM bulaştıran günümüz MÜSLÜMANLARINDA değilmi... Küçücük örnek en bariz en güncel en göz önünde...

Arka arakaya sıralayalım ayetleri bi oku bakiyim.. Sonra da her akşam bir KAFİRLE sarmaş dolaş resim çektirenleri düşün...

54. Ey iman edenler; içinizden her kim, dininden dönerse; Allah'ın sevdiği ve onların da O'nu sevdikleri, mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı zorlu bir kavim getirir. Allah yolunda cihad ederler, hiç bir yerenin yermesinden korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfudur. O'nu dilediğine verir. Allah; Vasi'dir, Alim'dir.

55.Sizin dostunuz yalnız Allah, O'nun Rasulü ve namaz kılan, zekat veren, rüku edenlerdir.

56. Her kim ki Allah'ı, peygamberini ve mü'minleri dost edinirse; muhakkak ki galig gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır

57. Ey iman edenler; sizden önce kendilerine kitab verilenlerden dininizi alay ve eğlenceye alanları ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü'min iseniz; Allah'tan korkun.

MAİDE SURESİ


İnşaALLAH düşünmene vesile olur...!!!!

8- Ortak noktamız, inşallah dedikilerimi anlamışsınızdır, benim görüşüm samimiyetle saniyeyi boşa harcaadan gayet ciddiyetle Allah(cc) emrettiği için gerekiyorsa çocuk sevilecekse sevmek, büyüğe saygı gösterilecekse göstermek olduğunu ve diğer emirler ve yasaklarla berber çileyi hakiki anlamda doğru yola iletmek amacıyla Allah(cc) dan dileyerek, Atalarımıza saygısızlık etmeden, yaratılışımızın hakkını vermek vesaire.

Ben çok iyi anladım seni... Tek ortak noktamız LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH ... Siz onuda tam anlamıyorsunuz ya hadi neyse .... Anlasanız zaten bu kadar yazı yazmak zorunda kalmazdım....

Allah(cc) emrettiği için gerekiyorsa çocuk sevilecekse sevmek, büyüğe saygı gösterilecekse göstermek olduğunu ve diğer emirler ve yasaklarla berber çileyi hakiki anlamda doğru yola iletmek amacıyla Allah(cc) dan dileyerek,

Şu sözünde ne kadar samimisin ALLAH C.C emirleri o kadar basit çiçek böcek sevgisi ile sınırlı değil çok daha büyük yükümlülükleri var ..... Ya ataların birşey bilmeyen cahiller ise...

170. Onlara; Allah'ın indirdiğine uyun, denildiği zaman, onlar hayır, biz atalarımızın üzerinde bulunduğumuz şeye uyarız, dediler. Peki, ya ataları bir şey akledemeyen, doğruyu bulamayan kimseler olsa da mı? BAKARA
 
Son düzenleme:
Ben çok iyi anladım seni... Tek ortak noktamız LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULULLAH ... Siz onuda tam anlamıyorsunuz ya hadi neyse .... Anlasanız zaten bu kadar yazı yazmak zorunda kalmazdım....

Neyse. Ben sizi çoğunu anlıyorum da siz beni anlamıyorsunuz.

Neyse herkes zaten hizmetini almış başını gidiyor. Bende şimdi hizmet etmiş bulunmayayım ama siz damlasada hizmetinize devam edip etmememle özgürsünüz tabii. İnşallah benimde damlayan hizmetlerim bir gün olur.

Kurumaya yüz tutan damlacığı çöle değilde okyanusa çevirmeyi denemeliyiz.(ben)
 
Neyse herkes zaten hizmetini almış başını gidiyor. Bende şimdi hizmet etmiş bulunmayayım ama siz damlasada hizmetinize devam edip etmememle özgürsünüz tabii. İnşallah benimde damlayan hizmetlerim bir gün olur.

Kurumaya yüz tutan damlacığı çöle değilde okyanusa çevirmeyi denemeliyiz.(ben)

Ben size diyorumki TEVHİD i öğrenin tek kurtuuş TEVHİD de dir...


Şu verdiğim linkdekileri bir dinle olurmu,

http://ia340915.us.archive.org/1/items/Ebu_Said_Hoca/Ebu_Said___Mezhep_Aksaray.mp3

Ebu Said El-Yarbuzi : necmi : Free Download & Streaming : Internet Archive
 
Şunu söylemek istiyorum Bunların hepsi bilgi. Fikir almak istyorsan Allah'ın kapısını çalmak gerekir. Bu bilgi olarak araştırmakla olur veya içinde bulunan durumda sıkılmada, bir arayış içerisinde iken bir ivme kazanması gerekir. Bu ivmeyi nasıl kazanması gerekir?

İvme ,

Fikir,

Bilgi.

Bilgiyi alır araştırım bilim adamları da araştırıyor ama fikire dönüştüremiyorlar bu yüzden daha fazla araştırıyorlar.

İvmeye gelince yapılan dünya işleri ve ibadetlerin zor gelmesi yüzünden(gurur,nefis) bir ivme kazanabilir ama o çıtatı aşamayanlar ne olacak firavun gibi?

Hocaefendiler çok.. Ebu Said hoca Fethullah hoca.

Bunların yaptığı fikir vermek ve sence fikir nereye kadar işe yarar.

Peygamberimiz (sav) hal, hareket, söz hepsini harmonik şekilde yapmıyor mu idi.

Oku kuranı, Peygamberimiz(sav) örnek alarak yapmadıktan sonra ne derece fikir sahibi olup ivme kazanabilirsin???

Yoksa sadece bilgi sahibi mi olur sun??
 

AllameL

Uzaklaştırıldı
Celaleddin Rumi bana mesnevi indirildi diyor
Said Nursi Bana yazdırıldı diyor
Mahmut efendi Peygamberin kabri yanında yatarken bu kitap bana yazdırıldı diyor...
Abdulkadir Geylani Ölüleri diriltiyor

Ne kadar da çok PEYGAMBER var değilmi...?

ve kendi verdiğin kaynak da bir cümleyi ibreti alem için asıyorum buraya....


İyi düşünün temelinde FELSEFE olan bu TASAVVUF inancı sizi sürüklediği yönlere dikkat edin....

Başkalarının inandığı , hayırlı olduğunu düşündükleri ve ardına düştükleri kişiler hakkında bu tarz konuşmalar toplum tarafından hoş karşılanmadığı gibi, amel olarak nereye tekabul edeceği de tartışmalıdır. Allah'ın seviklerini Allah için sevmek zorundayız. Kaldı ki, karanlığın hakim olduğu, batılın kök saldığı böyle bir ortamda tasavvuf ehlini karalamak kimseye bir şey kazandırmaz.
... Velev ki amacınız tevhid'i yaymak olsun.

Özünde yollar birdir. Bir elin parmakları gibidir. Bir tanesi eksik olsa, beden bundan rahatsız olmazmı?

Lütfen yazılarınızı kısa, öz ve anlaşılır yazın ki insanlar ne dediğinizi doğrudan anlayabilsinler.

Ayet ve hadislerle cevaplarınızı bezemeniz hoş değil. Siz diyanet işleri başkanı değilsiniz.

Forumda yeniyim ancak ilk dikkatimi çeken üyesiniz, olumlu manada değil ama. İnşallah ileride bu zannımı değiştirecek adımlar atarsınız.
 
Forumda yeniyim ancak ilk dikkatimi çeken üyesiniz, olumlu manada değil ama. İnşallah ileride bu zannımı değiştirecek adımlar atarsınız.


Sizin de tanışma anlamında ilk giriş cümşeniz hiçde olumlu manada değil...!!!

Yazılanları okudunuzmu...? fikir yürütmeye kalkmadan önce ilk başta yazılanları okuyun derim sonra konuşalım ...

KUR' AN okumak, KUR' AN dan ayetler ile insanların okumadığı, okumakdan uzak kaldıkları ayetlere dikkat çekmek, KUR'AN okumalarını önermek ne zamandır DİYANET İŞLERİNE mahsus bir özellik oldu.. KUR' AN ile ahakam kesmek sadece DİYANET İŞELRİNE özel bir durum mu...?

Yoksa sizde KUR'AN ı herkes anlayamaz bilmem kaç tane ilim gerekir diyen TARİKATÇILARDAN MISINIZ?

Karşında ki insanın anlama ve kavramasına göre detaylandırırlır yada kısa kesilir, bilen bir adama tutupda bu kadar uzun yazı yazmanın alemi yok değilmi... Ama bilmeyen insnaa ne dediğini, neyi anlatmaya çalıştığını iyice anlaması için detaylara girmek zorunda kalabilirsiniz... Tıpkıu bu konuda olduğu gibi...!!!!Başkalarının inandığı , hayırlı olduğunu düşündükleri ve ardına düştükleri kişiler hakkında bu tarz konuşmalar toplum tarafından hoş karşılanmadığı gibi, amel olarak nereye tekabul edeceği de tartışmalıdır

Şimdi size de bi anlatmak gerekecek umarım sıkılmazsınız....!!

Siz bildiğinizi, bilmediğiniz konularda ise konuşmamaya özen gösterdiğinizi beyan etmişsiniz bir başka bölümde...

Sizi biliyor kabul ederek sorularımı sıralıyayım...

Mekkeliler nasıl ibadet ediyorlardı...?

Mekkeli Müşriklere ALLAH C.C neden KUR ' AN da KAFİR ilan edip canlarını mallarını helal kılmış...?

[31] (Resûlüm!) De ki: Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim mâlik (ve hakim) bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıkarıyor, diriden ölüyü kim çıkarıyor? (Her türlü) işi kim idare ediyor? "Allah" diyecekler. De ki: Öyle ise (O'na âsi olmaktan) sakınmıyor musunuz? Yunus suresi


[84] (Resûlüm!) De ki: Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir?

[85] "Allah'a aittir" diyecekler. Öyle ise siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız! de.

[86] Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir? diye sor.

[87] "(Bunlar da) Allah'ındır" diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız! de.

[88] Eğer biliyorsanız (söyleyin), her şeyin melekûtu (mülkiyeti ve yönetimi) kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan (buna muhtaç olmayan) kimdir? diye sor.

[89] "(Bunların hepsi) Allah'ındır" diyecekler. Öyle ise nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz? de.

Mümin' un SuresiBenzer ayetler ile örneklendirilen ve MEKKELİLERİN tanıyıp bildiği ALLAH C.C nasıl oldu da ortak koştular, PUTLARIN önünde SECDELERE KAPANMIYORLAR dı, RUKU da etmiyorlardı..

Hatta Ebu Cehil bugün aranızda yaşasa HACI EMMİ derdiniz 50 sefer HAC yapmıştı... Ne olduda bu insanların CANINI MALINI ve KANINI helal sayıldılar... Neydi bunun nedni...? O aksaray.mp3 yazan linki bir tıklayın fazla değil 30 dakka ayırın sonra konuşalım olurmu...?
 

AllameL

Uzaklaştırıldı
Sayın Ammar.
Dikkat ederseniz yazınızın içeriğinden bahis açmış değilim. Bilmediğim konularda yazmadığımı baştan belirttiğim üzere, konuya girmem için baskı oluşturmanıza gerek yok. Ben bilgi edinme amacıyla bu konuya ait bir kaç yazı okudum ve sizin üslubunuz dikkatimi çekti.

Bir müslüman olarak din kardeşimin bir yanlışını gördüğümü düşündüğümden, düzeltme ihtiyacı hissettim. Hadisi şerif şöyleydi: "Bir yanlış gördüğünüzde elinizle düzeltin, gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin, ona da gücünüz yetmiyorsa buğzetmeniz yeterlidir". Şüphesiz ki hiç birimiz hatadan münezzeh değiliz, ve ancak şeytan ve tabiyeti, yaptığı hatada ısrar eder ve başkalarını kırıcı cümleler sarfedebilir. Ben sizin böyle bir kişiliğiniz olduğunu düşünmüyorum, aksi halde ayetlerden yazamazdınız. Hamdolsun bunu anlayabilecek durumdayız.

Yaptığım eleştirinin içerik değil usül yönünden olduğunu tekrar belirteyim. eğer siz bunlarda bir sorun görmüyorsanız, devam edin. Size kolay gelsin.
 
Üst Alt