Cevşen şia bid’at’idir , uydurulduğu kat’idir

Sn. Ammar sonuçta şunu demek istiyorum. Bunun bidat olup olmadığını tabiiki ben diyemem belki ama sonuçta Allah'ı yücelten bu övgüye dil uzatmak doğru değildir.

Diyoruz ki ilham ilham Bende uğradım ilhama. Alah'a isyan ettiğim bir gün hemde başıma hiç iyi gelmedi. Eğer siz uğramadıysanız başkasının rüyasında Efendimizi(s.a.v) görmediği anl***** gelmez ilham veya başka birşey. Ne büyük şeref. Tabii isyan edince akılanıyor insan .

Tasavvufçuları niye eleştiriyorsunuz? Onların kalplerini yardınızda ilahiyat, fıkıh, hadis, siyer,tefsirde islam tarihinde master mı yaptınız?

Dua edince Allah(cc) nelelere vesile ediyor insanı, ilhamı bırakalım. Risale-i Nuru bir kısmını okudum ama dinden çıkmadım Allah'a şükür. Ve çok ateistte müslüman olmuş kalblerine ışık olmuş Tefsir olmuş çağın tefsiri.
 
Sn. Ammar sonuçta şunu demek istiyorum. Bunun bidat olup olmadığını tabiiki ben diyemem belki ama sonuçta Allah'ı yücelten bu övgüye dil uzatmak doğru değildir.

Şimdi en büyük tehlikede bu cümlede özellikle renklerdirdiğim kısıma dikkat....


ALLAH C.C u nasıl öveceğiniz KUR-AN ve SÜNNET ile eksiksiz ve tastamam anlatılmıştır...Şİmdi dinde olmayan bir BİDAT ile dine ekleme ve ilave yapmaya kalkarsan neler olur bakalım istersen de sıkıntının ne büyük boyutta olduğunu TEVHİD den uzak günümüz müslümanlarının sıkıntılarının en büyük sebeplerinden olan TASAVVUF ve TARİKAT ların yaptıklarının nerelere vardığını gör istersen...

Açıklamaya başlamadan önce basit bir soru soayım sana....

Şimdi YAHUDİ ve HRİSTİYAN olduklarını idda edenler, kitaplarında ki ve ibadetlerinde ki bozulmayı ele alalım...

Şimdi YAHUDİ HAHAMLARI ve HRİSTYAN RAHİPLERİ' nden bir tek adam ALLAH C.C a ibadet ve yüceltmek maksatlı olarak bir amel üzere yaşayıp ölse ne olur.. yada kitapları değştiren ALİM olduklarını idda edenler kendi evlerinde ki kitapları değiştirse ne olurdu kendileri kafir olur ölür gider geriden gelen nesil ise bozulmamış saf kaynakdan ( TEVRAT ve İNCİL) beslenir, bozulan toplum değil kişiler olurdu.... Ama ne yaptılar tüm topluma mal olacak ifsad çıkarttılar ve KAFİR olmalarına neden oldular... CEVŞEN ile bağlantı kurabildin mi...?

Asıl konumuza dönelim....CEVŞEN

… Peygamberimizin 23 yıllık ibadet hayatında izine rastlanmayan bir ibadet şekline bid’at denmesine ve bid’atın da ‘ateşte’ olduğunu peygamberimizin haber vermesine rağmen insanlar gözünü kırpmadan bid’at işlemeye devam ederler…

Bid’atçılar yaptıkları tahribatın farkına varmazlar… Her ne kadar da uyarsanız yaptıkları amellere bakıp; ‘Sonuçta Allah’ı zikrediyor ve sevap umuyoruz. Bunun nesi haram ki?’ derler… Kendilerine istediğiniz kadar ayet, hadis, sahabe ve âlimlerimizin sözlerinden birer demet sunun yine de anlatmakta güçlük çekersiniz…

Bakınız bid’atçılar için âlimlerimiz neler söylemişler;

‘’ İbn-i Abbas (r.a) şöyle demiştir:

"İnsanların başına öyle bir zaman gelecek ki bid'atı icad edecekler, sünneti öldürecekler. Hatta o kadar ki bid’atler dirilecek, sünnetler ölecek."

Hassan İbn Atıyye şöyle demiştir:

Bir millet ne zaman dinlerinde bir bid'at çıkarırsa Allah da onların sünnetlerinden o kadarını çekip çıkartır ve bu sünnet kıyamete kadar onlara geri gelmez.

Subhanallah! İşlenen bir bid’at, peygamberimizin sünnetlerinden birini yok ediyor ve bununla da Allah’tan sevap umuluyor!

Oysa ki ALLAH C.C

Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı beğendim.’ (maide-3)


diyor..

Peygamberimizin 23 yıllık tüm ibadetleri, … Allah’ın rızasını kazandıracak tüm ibadetler tamamen en küçük bir boşluk dahi kalmayacak şekilde açıklanmış. Eğer ibadetlerinizin kabul edilmesini istiyorsanız peygamberimizin hayatında bulmalınız. Aksi halde ne olur biliyor musunuz?’

'' İslam dinine yeni bir ibadet eklediniz ve eklediğiniz bu ibadet ,bir ibadetini İslam dininin dışına çıkarmış oldu. Yani peygamberimizin ibadetini beğenmemiş oldunuz.(Hâşâ!)

Yaptığınız tahribat bununla da sınırlı değil’

İslamdaki ibadetleri Allah belirler. Siz Allah’ın belirlediği bir ibadeti de beğenmemiş oldunuz(Hâşâ!)

İslam dininin içini Allah ve resulü doldururken' siz; ben de doldurup size ortak olayım dediniz… Başkaları da ürettikleri bidatleri sizin gibi İslam dinine sokmaya çalışırsa neler olur biliyor musunuz? İslam dini olmaktan çıkıp bid’atlar dini olur… Allah muhafaza

Umarım düşünmeye sevkedebilecek bir yazı olurda birazcık düşünmeye akletmeye başlamanıza vesile olur...
 
Peygamber (s.a.v) ın okuduğu, okunmasını tavsiye ettiği bir duadır cevşen. Bidat bu ise , böyle bidata can kurban. Gerçi okuduğumuz da yok ya.:icon_cry:

Şu yukarda yazdıklarım umarım sizede fayda eder...

Yoksa ALLAH RESULU S.A.S in

Hutbetu’l-Hâce

Şüphesiz hamd yalnız Allah’adır. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidâyet verdiğini kimse saptıramaz. O’nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O’nun ortağı yoktur. Yine şahadet ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve Rasûludur.

“Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz.” (Al-i İmran; 3/102)

“Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadınlar türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir.” (en-Nisâ; 4/1),

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur.” (el-Ahzâb; 33/70-71)


Bundan sonra,

Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bidattir ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir

Bu hutbeyi her cuma ve insanlara hitap edeceği zaman okumuştur dikkatle okumanızı tavsiye ederim...

Ahirette ebedi azapla karşılaşırsanız .. " Ama ben ALLAH C.C a övgü dolu sözler içeren CEVŞEN okuyordum kötü bire niyetim yoktu " demiyesiniz...

“Biz sana kitabı ve hikmeti indirdik ve bilmediklerinide öğrettik”. (Nisa 113)

“Eğer bir şeyde çekişirseniz, onu Allah’a ve Rasulu’ne havale ediniz”

"Ey imân edenler, andolsun ki, sizin için Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Rasûlullah'ta en güzel örnek vardır" (Ahzâb: 21).

"(Habîbim), Biz sana da Kur'ân'ı indirdik ta ki insanlara, kendilerine ne indirildiğini beyân edesin (açıkça anlatasın) ve ta ki, onlar da iyice fikirlerini kullansınlar" (Nahl: 44, 64)

De ki; “Allaha ve Peygambere itaat edin! [itaat etmeyip] yüz çeviren [kâfir olur] Elbette Allahu teâlâ kâfirleri sevmez. [Al-i imran 32

"Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Rasûlune davet edildiklerinde, muminlerin sözü ancak "İşittik ve itaat ettik" demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir" .(Nur 51)"Güzel bir yol alana onun sevabı ve kıyamete bu yoldan gidenlerin sevabı vardır. Kim de kötü bir yol açarsa, bu yolun sorumluluğu ve kıyamete kadar bu yoldan gidenlerin sorumluluğu ona aittir."
(Muslim, İlim: 15; Zekât: 69; İbn Mâce, Mukaddime: 14; Dârimi, Mukaddime: 44; Ahmed b. Hanbel, Musned: 4/362.)

“Benden sonra size sünnetimi ve reşid, hidayete ermiş halifelerimin sünnetini (benim ve onların yolunu) tavsiye ederim.” (Ebu Davud, Sünnet, Hadis no: 4607, 4/200; İbn Mace, Mukaddime 6, Hadis no: 42, 1/15; Darimí, Mukaddime 16, Hadis no: 96, 1/43)

“Size Allah (c.c.)’ın kitabı ve onun elçisinin sünneti olmak üzere iki şey bıraktım. Onlara sarıldığınız müddetçe ebediyyen sapıklığa düşmeyeceksiniz" (el-Hakim, Mustedrek; Malik, Muvatta)

“Haberiniz olsun, bana Kur’an ve onunla birlikte misli verildi” ( Ebu Davud, Sünen, no 4604)

"Namazı ben nasıl kılıyorsam, benden gördüğünüz gibi kılın"

"Hevâsı(arzu ve istekleri), benim getirdiğime tabi olmadıkça sizden hiç kimse inanmış sayılmaz."Bu ayet ve hadislerden sonra umarım şu cümleleri kurarken daha dikkatli olursunuz...
Bidat bu ise , böyle bidata can kurban.

Ben sizi sadece uyarmaya doğru olana davete uğraşıyorum...Bakın ALLAH C.C insana AKIL vermiş ve AKLININ analaymayacağı algılayamayacağı hiçbir şey emretmemiş yada bildirmemiştir.. yaratılış olarak insan bedeni KUR-AN ve SÜNNETİ anlamakda zorlanmayacak şekilde yaratılmıştır.. şimdi MÜSLÜMAN bir ANA BABA dan doğup MÜSLÜMAN topraklarında dünyaya gelmiş olan bizler bu nimetin kıymetini bilmek durumundayız, ve bu nimetten hesaba çekileceğiz.. Düny üzerinde başka bir yerde ve aile içersinde de dünyaya gelebilirdik, afrikada avrupada, amerikada bu büyük bir nimettir. Kıymetini bilin sıkıca sarılın....

“Size Allah (c.c.)’ın kitabı ve onun elçisinin sünneti olmak üzere iki şey bıraktım. Onlara sarıldığınız müddetçe ebediyyen sapıklığa düşmeyeceksiniz" (el-Hakim, Mustedrek; Malik, Muvatta)
 
Bu tartışmaya girdiğime pişman oldum. Bu konuya hiç yazmasaydım daha iyiydi. Sn. Ammar size karşı bir haksızlık yaptıysam hakkınızı helal edin. Varsa bende helal olsun.

Yanlış anlaşılan cümleler, yanlış yorumlar var tabii ama bunun için pişmanım ne kadar geçerli olsada ve söz ağızdan çıktımmı geri gelmiyor.

Normalde bu konulara girmememeye çalıştım ama birşeyler dürtüyor.

Bunun dışında şu şöyle bu böyle bu kusurlu, böyle olması vesaire ne yazsam zararıma çalışmış olurum, sizede bu konuda tavsiyem. Çünkü bunu bana yazan Hızır aleyhisselam değilseniz böyle konulara altına imza atacağınız şeyler ilerde,sizinde benim gibi hoş olmaz. Hem o kadar kafamda çalışmaz. Basmakları bir bir atlamak en iyisi, çifter üçer atlayınca olmuyor maalesef.

Gece hiç iyi geçmedi benim için.

Sağlıcakla kalınız.
 
Bu tartışmaya girdiğime pişman oldum. Bu konuya hiç yazmasaydım daha iyiydi. Sn. Ammar size karşı bir haksızlık yaptıysam hakkınızı helal edin. Varsa bende helal olsun.

Yanlış anlaşılan cümleler, yanlış yorumlar var tabii ama bunun için pişmanım ne kadar geçerli olsada ve söz ağızdan çıktımmı geri gelmiyor.

Normalde bu konulara girmememeye çalıştım ama birşeyler dürtüyor.

Bunun dışında şu şöyle bu böyle bu kusurlu, böyle olması vesaire ne yazsam zararıma çalışmış olurum, sizede bu konuda tavsiyem. Çünkü bunu bana yazan Hızır aleyhisselam değilseniz böyle konulara altına imza atacağınız şeyler ilerde,sizinde benim gibi hoş olmaz. Hem o kadar kafamda çalışmaz. Basmakları bir bir atlamak en iyisi, çifter üçer atlayınca olmuyor maalesef.

Gece hiç iyi geçmedi benim için.

Sağlıcakla kalınız.


Helal olsun ne demek kardeş...

Bak şu düşüncen de yanlış

Normalde bu konulara girmememeye çalıştım ama birşeyler dürtüyor

Sen ben, bizden öncekiler, bizden sonrakiler, bizden öncekiler hepimiz bir tek amaç için yaratıldık..

56. Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi

Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O azîzdir, gafurdur. MULK - 2

De ki: "Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki?......FURKÂN - 77Bu ayetler gösteriyor ki İNSAN ALLAH C.C a KUL olmakla yükümlüdür...Yani aman ben girmyeyim, ben iyi bir insanım herkese iyilik yaparım, namazımı kılarım, zekatımı veririm hacca giderim, kalbimde temiz ben İSLAMI yaşar giderim demekle olmuyor..Böylece yaşayıp ölenlerde umduklarını bulamayabilirler...Yeryüzünde ALLAH C.C un adının en yüce olduğunu insanlara anlatmak için hadisde denildiği gibi

Elinle
dilinle
onuda yapamazsan kalbinle mücadele et..

Gördüğün kötülükleri uyarmakla hepimiz yükümlüyüz....Yaratılış gayeni iyi kavrayıp yaşantını bu yönde şekillendirmelisin, öncelikle sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir İMAN ile olur, bunun gerçekleşmesi içinde önce toplumda FITRAT BOZUKLUKLARI temizlenmeli yarattılışa uygun şekilde eğitilmeli bugün insanlar FITRATIN da var olmasına rağmen toplum baskısı ile..

Yalan
Zina
İçki
Hırsızlık,
Riya
Rüşvet

gibi ALLAH C.C ve dinine aykırı eğilimlere yöneliyor.. Kalbinde ALLAH C.C korukusu olanlarda uzak durmaya çalışıyor ama onlarda şu ayetteki gibi yaklaşıyor duruma

İnsanlardan öyleleri de vardır ki; Allah'a inandık, der de; Allah uğrunda bir eziyete uğratılınca; insanların o eziyetini, Allah'ın azabı gibi tutar. Rabbından bir yardım gelecek olursa; andolsun ki: Doğrusu biz, sizinle beraberdik, derler. Allah, herkesin kalbinde olanları en iyi bilen değil midir?ANKEBÛT - 10

işte bizim kul olarak görevimiz önce kendi ailemiz den başlaıyarak bu bozulmuş fıtratı düzeltip sağlam İMAN üzerine TEVHİD i inşa ettiğimiz zaman ve toplum olarak bu şekilde yaşamaya başladığımızda ALLAH C.C un şu vaadine nail olmayı umud edebiliriz...

Andolsun ki; Zikir'den sonra Zebur'da da yazdık ki: Yeryüzüne ancak salih kullarım varis olur.ENBİYÂ - 105

Özetlersem ;

" Aman kardeş ben almıyım" demeklede olmuyo.......:eek:k:
 
56. Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi

Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O azîzdir, gafurdur. MULK - 2

De ki: "Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki?......FURKÂN - 77


Evet ama insanların gençliğini nerde harcadığını, ilmini ne ekilde kullandığını, ibadetine gerekli önem verip vermediğini, şükrünü insanlara gösteriş için mi yoksa Allah'cc' rızası için mi?

Birde söz vardı atalamrımızın çoğu gitti azı kaldı. :?:
 
Evet ama insanların gençliğini nerde harcadığını, ilmini ne ekilde kullandığını, ibadetine gerekli önem verip vermediğini, şükrünü insanlara gösteriş için mi yoksa Allah'cc' rızası için mi?

Birde söz vardı atalamrımızın çoğu gitti azı kaldı. :?:

Şimdi kardeşim sana şu ayeti dikkatle okumanı tavsiye ediyorum...Gençlik.de yapılan ibadet elbette çok güzeldir. Lakin senin ataların anne - baban eğer TEVHİD bilse idi sen zaten bugün bu konuları konuşuyor olmazdık.. ALLAH C.C insanlara doğru yolu bulmaları için AKIL vermiş düşünme yetisi vermiş...

[15] Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.

[16] İşte, yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu, kendilerine verilen doğru bir sözdür... AHKAF SURESİ


KUR-AN oku türkçe mealini oku vakit yok diyor isen istanbulda yaşıyor isen 97.4 Radyo Feza 24 saat türçe KUR-AN meali veriyor, dinle onada mı vakit yok internet siteleri var, şu mesajları yazarken dahi arka planda dinleyebilirsin...Dikkat ile anlamaya gayret ederek, dinle ve oku üzerinde düşün....


[41] Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi!

[42] Allah, onların kendisini bırakıp da hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz bilir. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

[43] İşte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir.

[44] Allah, gökleri ve yeri hak olarak (yerli yerince) yarattı. Şüphesiz bunda, iman edenler için (Allah'ın varlık ve kudretine) bir nişâne bulunmaktadır.

[45] (Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.

ANKEBUT SURES
İ

bak bu ayetler örneğin bu konu ile alakalı olarak üzerinde düşünülecek ayetler.. TASAVVUF ve TARİKAT liderlerinin ardına düşüp onların söyledikleri sözlerde kesinlikle şüphe etmeden tabii olanlar, söyledikleri sözleri ve amel ve duaları ALLAH C.C ve RESULUNE S.A.S götürmeyi adet haline getirseler bu saçmalıklara kanmayacaklar.. Bu söz dua ve amllerin KUR-AN ve SÜNNETE ters düştüğünü gördükleri anda söyleyen kim olursa olusn terketseler sorun kalmayacak, ama bunu anlamak anlayabilmek için öncelikle İMAN ve TEVHİD i bilmek gerekir, ALLAH C.C un İSİMLERİNİ ve SIFATLARINI iyi bilmek gerekir, oysa TASAVVUF bataklığına düşenler GAYBI ancak ALLAH C.C bilir diyorlar ancak şeyhimde ALLAH C.C un izni ile bilir diyorlar... Oysa KUR-AN okuyan öğüt alan düşünen bir insan ALLAH C.C un GAYB hakkında RESULLERİNE (A.S) dahi belli sınırlar dahilinde bilgi verdiğini bilirlerdi...

Cebrail A.S ın İmanı ööğretmek maksadı ile SAHABE nin gözleri önünde gelip, RESULULLAHA S.A.S e sorular sorduğu HADİS i okusalar bu insanlara böylesine körü körüne bağlanmazlar...

Abdullah b. Ömer'in, babası Hz. Ömer'den naklettiği bu hadis şöyledir:

"Bir gün Rasûlullah (s.a.s.)'in yanında bulunduğumuz sırada âniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru peygamber (s.a.s.)'in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu. Ve:

"Ya Muhammed! Bana İslâm'ın ne olduğunu söyle" dedi. Rasûlullah (s.a.s.): "İslâm; Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt'i hac etmendir" buyurdu. O zat: "Doğru söyledin" dedi. Babam dedi ki: "Biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor, hem de tasdik ediyordu."

"Bana imandan haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.s.): Âllah a, Allah'ın meleklerine kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına şerrine inanmandır" buyurdu. O zât yine:

"Doğru söyledin" dedi. Bu sefer:

"Bana ihsandan haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.s.):

" Allah'a O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür" buyurdu. O zat:

"Bana kıyametten haber ver" dedi. Rasûlullah (s.a.s.) "Bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değildir" buyurdular.

"O halde bana alâmetlerinden haber ver" dedi. Peygamber (s.a.s.):

"Câriyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir" buyurdu. Babam dedi ki:

Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim. Sonunda Allah Rasûlü bana: "Ya Ömer! O soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun?"dedi. "Allah ve Rasûlü bilir" dedim.

"O Cibrîl'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti" buyurdular. (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1).
 
Yazdıklarınızı okudum hepsinde haklısınız bazı yerler hariç tabii demek istediğim şu;

Beni tsavvuf hakkında düşündüğüm, Kuran ve hadisin sadece sokaktaki vatandaş gözüyle tercüme edilebilecek çağımıza uygun yaş***** uydurabilecek değiliz.

Zaten belli şartlar var. Namaz, oruç, zekat, abdest. Bunlardan bahsetmişyorum tabi. Araştırmaya gerek yok, normal şartlarda namazını kıl felak nas'ı bil oruç tut zekat ver iki sure namaz kıl tamam. Allah zaten iyi niyetle kabul eder inşallah.

Ama bu tasavvufla ilgilenenler beşeri ilimle uğraşan gayri müslimlere birşekilde çağa uygun birşekilde ayak uydurmak zorundayız.

Mimar sinan nasıl eni iyi mimarı yapmış, Büyük alimler astronomi, tarih matematik bayağı bir ilgiliyken; tasavvufla ilgilenmeside bir önemli durum.

Türkçeye gelince bin yüz kelimesi ;

denizde yüzmek,
sayıda yüz,
deri yüzmek,
çehre, yüz
alla
gibi altı yedi anlama gelirken, Kureyş lehçesi Arapça Allah'ın bize sunduğu bir mesaj olarak bakarsak, nesilden nesile anlaşıldığı gibi derin manaları olan Kuran, ben nasıl ibadetimi kolaylıklarla yapabiliyorsam sende ibadetini kolaylıklarla anlayıp uygulyabileceğin anlamlar içeren bir yapıda. Birde bu lehçeyi diğer dillere çevirirsek bayağı bir tahrif olyor sanırım.

Biz burda tükçe meaallerle okuyoruz ama bunu çağdan çağa anlaşılabilen ve tahrif olan dille okudğumuz şekilde ne şekilde vatandaş gözüyle tercümelere cevap verebiliriz.

Bunun için çağdan çağa mücedditler gerekmez mi? Bediüzzamanlar gerekmez mi? .zamanın bedileri.

Ben şahsen böyle düşünüyoru, çünkü tükçe mealle Tin suresini okudum ve altı farklı mana çıkardım.

Bunun normal anlamı gibi birde trigoometrik güzellik gibi düşünürsek heralde bir sanat eseri gibi ahenk musiki gibi düşünemez miyiz? Kur'an bu, tesbih gibi düzeceksin ki güzellikler cevherler çağdan çağa bize mesajlar anlaşılabilsin. Hem yasaklar, emirler kati ve kesin anlaşılsın, hem tesbihler, övgüler ahenhkli şekilde bizi düşündürsün.

Ben şöyle düşünüyorum. Sabah,akşam ve yatsı namazında sureler sesli okunurken, öğlen ve ikindi namazsında farzda sessiz okunması mesaai saatlerine geldiği için kafa yorgunluğuna sebep olmasın, çünkü derin manalar içerdiği için insanı düşündürüp mesailerde performans düşüklüğüne sebep olmasın.Olmaz mı hemde tam olur.

Şimdi bu devirde dinimizi öğrenmek çok kolay ama zaman zor olabilir. Kolu bacağı olmayanlar felan belirli zorluklarla imtihan olabilir, körler her yerde iş bulamayabilir, mesailerini uzatmalarını, çok çalışmalarını gerektirebilir. Sadece herşeyi ben neysem başkasıda budur gibi düşünemeyiz ki. Bu yazdıklarımın çoğunu bilmiyorsunuz demiyorum böyle iddiam yok ama yinede anlatmak istediğimle sizin anladığınız arasında farklılıklar olduğunu söyleyebilirim.

Şimdi bu söylemleri farklılıkları tasavvufla açıklayabileceksek, bu büyük insanları eleştiremeyiz ki. Ayıplayamayız ki. Onlar çok büyük işlr gerçekleştirmişlerdir.

Ama dediğiniz gibi körü körüne tasavvufa bağlanmakta ahmaklık olur. Neden? DEdiğim gibi önce bir Felak Nası biliyorsam 5 vakit namazımı kılıyorsam şayet-5 vakit namaz kılmak heralde hafız olmaktan daha önemlidir değil mi? islamın ve imanın şartlarını gerekliliklerini hakkıyla yerine getirmeden tasavvufla ilgilenmek kendime zulmetmiş olurum.

Körü körüne bağlanmamak gerek bu yüzden tasavvufu reddetemeyiz.. Sokaktaki vatandaşın tefsire ihtiyacı vardır zamanın bedilerine ihtiyaçımız vardır herkes gibi maalesef benim de. ama önce islamın 5 şartı.
 
Beni tsavvuf hakkında düşündüğüm, Kuran ve hadisin sadece sokaktaki vatandaş gözüyle tercüme edilebilecek çağımıza uygun yaş***** uydurabilecek değiliz.


Şimd şu cümlenin asıl vurgu yapan kısmı şu işaretli kısım...!!!!! Şimdi önceki sayfalarda da yazmıştm gözünden kaçtı galiba tekrarlamakda fayda var...

İnsan yaratılışında fiziksel organlar ve akıl, his gibi soyut duyguları itibari ile KUR-AN ve SÜNNETİ anlamasına en ufak bir mani olmadan yaratılıyor değilmi..( Sağlıklı normal bir insan)

Eğer böyle olmasaydı, bu ne olurdu ZULUM olurdu değilmi... Örnek KÖR bir adama elindeki kağıdı uzatıp bunu oku demek ne kadar adil ve doğru olur.. Oysa;

Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. (Ey Muhammed!) Onları ancak fasıklar inkâr eder. (2/99)

İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet eder. (2/159)

Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. (3/138)


diyor ALLAH C.C Yani bir cumhurbaşkanıda bir çobanda onu anlamak da sıkıntı yaşamaz... Aç bir KUR-AN meali oku biraz bakalım anlıyormusun ....Zaten en güzel açıklaması bizzat RESULULLAH S.A.S yapmıştır, SÜNNET i bilmek Hadisleri öğrenmekde bu noktada önem kazanıyor...

İnsan yeter ki Öğrenmek için KUR-AN okusun okuduğu KUR-AN' ı sevap almak için yada kabirlerde ölülere okumak için değil..

O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir. (2/2)


Yol gösterici öğüt verici olarak dikkatle okursan zaten pekçok sorunun cevabını anahatları ile göreceksin....Sen veya bir başka insanın anlayamayacağı birşeyden sorumlu tutulman mümkün değildir...


TEFSİR sadece TASAVVUFA has yada TASAAVVUF önderlerine özel değildir....Zaten TASAVVUFUN özünü araştırdığında

Celaleddin Rumi Mesnevisinin Mukaddimesini bir okuyun
Said Nursi nin Risale-i Nur kitaplarını bi okuyun dikkatle okuyun...
Mahmut Efendini Tefsirini okuyun vs.vs.vs...

Kısaca tüm tasavvuf Alimleri bu kitap bana yazdırıldı, bana indirildi iddasında dır...
Yunus Emre tambir Şeriat Düşmanıdır...
Bu tasavvuf önderlerinin hepsinin bir mucizesi vardır GAYBI bilirler, İstanbuldan Mekkeye Işınlanırlar, Ölüleri Diriltir, Cennet ile Cehennemi Gösterirler....

SuphanALLAH.......

Peygamber kıssalarına dikkat edin... Bu adamlar peygamberlik iddasında açıkca bulunamayacakları için HAK üstüne BATIL görüşelrini yuttururlar..Kaç kişi Risale-i Nur kitabını okduğunda anlayabilir... Gerçek Mesnevi yi getirsek şuraya koysak kaç kişi oraaki sözleri anlayabilir...Oysa KUR_AN ı bir çoban dahi anlamakda zorlanmaz...


Şöyle TASAVVUF önderlerini bir düşünün.. GAYB dan haberler veriyorlar..... Oysa

Allah'ın peygamberleri toplayıp da "Size ne cevap verildi" dediği gün, "Bizim hiçbir bilgimiz yok, şüphesiz gizlilikleri hakkıyle bilen ancak sensin" diyeceklerdir. (5/109)

Gaybın anahtarları O'nun katındadır. O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve herşey) apaçık bir kitaptadır. (6/59)


Bunu bilse insanlar gözler açılır.... KUR-AN okusa insanlar bak bu bir türkçe meal anlayamadın mı...?
 
Şimd şu cümlenin asıl vurgu yapan kısmı şu işaretli kısım...!!!!! Şimdi önceki sayfalarda da yazmıştm gözünden kaçtı galiba tekrarlamakda fayda var...

İnsan yaratılışında fiziksel organlar ve akıl, his gibi soyut duyguları itibari ile KUR-AN ve SÜNNETİ anlamasına en ufak bir mani olmadan yaratılıyor değilmi..( Sağlıklı normal bir insan)

Eğer böyle olmasaydı, bu ne olurdu ZULUM olurdu değilmi... Örnek KÖR bir adama elindeki kağıdı uzatıp bunu oku demek ne kadar adil ve doğru olur.. Oysa;

Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. (Ey Muhammed!) Onları ancak fasıklar inkâr eder. (2/99)

İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet eder. (2/159)

Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. (3/138)


diyor ALLAH C.C Yani bir cumhurbaşkanıda bir çobanda onu anlamak da sıkıntı yaşamaz... Aç bir KUR-AN meali oku biraz bakalım anlıyormusun ....Zaten en güzel açıklaması bizzat RESULULLAH S.A.S yapmıştır, SÜNNET i bilmek Hadisleri öğrenmekde bu noktada önem kazanıyor...

İnsan yeter ki Öğrenmek için KUR-AN okusun okuduğu KUR-AN' ı sevap almak için yada kabirlerde ölülere okumak için değil..

O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir. (2/2)


Yol gösterici öğüt verici olarak dikkatle okursan zaten pekçok sorunun cevabını anahatları ile göreceksin....Sen veya bir başka insanın anlayamayacağı birşeyden sorumlu tutulman mümkün değildir...


TEFSİR sadece TASAVVUFA has yada TASAAVVUF önderlerine özel değildir....Zaten TASAVVUFUN özünü araştırdığında

Celaleddin Rumi Mesnevisinin Mukaddimesini bir okuyun
Said Nursi nin Risale-i Nur kitaplarını bi okuyun dikkatle okuyun...
Mahmut Efendini Tefsirini okuyun vs.vs.vs...

Kısaca tüm tasavvuf Alimleri bu kitap bana yazdırıldı, bana indirildi iddasında dır...
Yunus Emre tambir Şeriat Düşmanıdır...
Bu tasavvuf önderlerinin hepsinin bir mucizesi vardır GAYBI bilirler, İstanbuldan Mekkeye Işınlanırlar, Ölüleri Diriltir, Cennet ile Cehennemi Gösterirler....

SuphanALLAH.......

Peygamber kıssalarına dikkat edin... Bu adamlar peygamberlik iddasında açıkca bulunamayacakları için HAK üstüne BATIL görüşelrini yuttururlar..Kaç kişi Risale-i Nur kitabını okduğunda anlayabilir... Gerçek Mesnevi yi getirsek şuraya koysak kaç kişi oraaki sözleri anlayabilir...Oysa KUR_AN ı bir çoban dahi anlamakda zorlanmaz...


Şöyle TASAVVUF önderlerini bir düşünün.. GAYB dan haberler veriyorlar..... Oysa

Allah'ın peygamberleri toplayıp da "Size ne cevap verildi" dediği gün, "Bizim hiçbir bilgimiz yok, şüphesiz gizlilikleri hakkıyle bilen ancak sensin" diyeceklerdir. (5/109)

Gaybın anahtarları O'nun katındadır. O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve herşey) apaçık bir kitaptadır. (6/59)


Bunu bilse insanlar gözler açılır.... KUR-AN okusa insanlar bak bu bir türkçe meal anlayamadın mı...?

Bende aşağıda yazdım ama bir FELAK NAS'I ETTEHİYYATÜ'HÜ biliyorsan zaten 5 vakitte namaz kılarsan müslümansın. İslamın şartlarını yanii.

Sokaktaki vatantaştan ibare onları içine çekmek müslüaman olmaları için mücadele etmek.

Tsavvufa gelince gayri müslimlerde mücadele etmek.

Müslüman olmaya gelince ben iki süre bir ettehiyyat bilip orucumu tutup zekatımı veriyorsam bunun dışındakiler beni ilgilendirmez ki? Hocaefendiler ilgilensin araştırsınlar. Üzerime borç değil. Kuran'ı arapçasından okurum, ota böceğe bakr tefekkür ederim.

Bu insanlar kendilerini adamışlar, bir Fethullah Gülen hocaefendi kendini adamış, Felsefi düşüncelere felsefi cevap vermiş.

Sen şimdi diyorsun ki ben Kur'anı okurum Türkçesini bir aiteistin ağzına baklayı veririm.
Afedersin ama o senin ağzına baklayı verir. Çağımızda o kadar arttı ki ateisti bilmemnesi felsefisi kitabısı bilgi çağındayız, kime ne cevap vereceksin.

Ben müslüamanım işte bir Felak Nas İslamın 5 şartı gerisine Allah karşırır kimse karışamaz.

Gerisini hocaefnediler araştırısın.

Bir ateist gelip Belki eline Kur'anı eline alıp eline almaz ama elimdeki bir kitapta diyor ki ingilizi, amerikalısı siyonistleri sonradan müslüman olmasına itikatı bozuk Kuran mealleri vesile olmuş. İtalyalyan vatndaş Kur'anın İtalya versiyoruyla merak etmişte buralara gelmiş görmüş müslüman olmuş.

Sen şimdi neyin neye sebep olacağını nerden bilebilirsin ki? Adamlar samimiyetle yazmışlar birşeyler. Bende yazıyorum işte samimiyetler. Şimdi gidip nafakamı çalışsaydım kitap basıp para biriktirseydim onlada amerikaya bağış yapardım öğrencilere vesaire.

Diyorlar ki çocuğunuza 7 yaşında namazı öğretin kıldırmaya başlayın gençliğinde zorlanmasın. Sen ben vesile olmazsak o zaman ver Kuran'ı eline çocuk okusun namazsa başlasın.

Ecnebisi çocuktan ne farkı var kendini kaybetmiş, yolunu arıyor kim öğretmiş ona. Hidayete ermiş erer Allah(cc) bilir ama biz müslaman aileden gelmişiz diye onlara bunu birşekilde ulaştırmak zorundayız.

Dolayısıyla Tefsiri inkar edemeyiz. Bediüzzzmanları inkar edemeyiz. İçlerinde itikatı bozuklar var muhakkak, ben orasını bilemem.

Mevlana demiş; Ne olursan ol yine gel.

Cenazelerde dua edilir. Allah'ım(c.c.) bizi affet, müslanları, sonra gayr
müslümanları hidayete erdir, düşmanlarına buğz et. 3 er defa. Olmazsa kahret diye.

Şimdi Mevlanada böyle demiş gelenede hoşgelsin demiş. Ne var bunda.

Şimdi bilim adamlarının elinde hep Kur'anın tercümemesi var kim anlıyor hidayete eriyor..
 
Üst Alt